Dzisiaj: 2022-08-14, imieniny: Alfred, Euzebiusz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: admin

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.1.38.2019

Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej dz. nr 550 w miejscowości Kąty I”.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Zapytanie ofertowe nr RZP.271.1.37.2019

Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej dz. nr 1767 w Szczebrzeszynie Plac Tadeusza Kościuszki”.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Wystawa Unia Lubelska 1569r.

Trzeba było prawie dwustu lat, żeby dwa wielkie organizmy państwowe, Polska i Litwa, przygotowały się do Unii Lubelskiej.

Nie ulega wątpliwości, że Unia Lubelska 1569 roku jest aktem historycznym tak wielkiej wagi, tak daleko wykraczającym poza granice Polski, że w długich dziejach miasta nad Bystrzycą trudno znaleźć wydarzenie podobnej rangi.

Włączając się w obchody 450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie zaprasza na wystawę, którą można oglądać do 31.10.2019 r.

 

MGBP w Szczebrzeszynie


Zapytanie ofertowe nr RZP.271.1.36.2019

Nazwa zadania: „Budowa placu zabaw w Przedmieściu Błonie”.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Manewry pożarnicze

W dniu 06 października 2019 r. przy remizie OSP Szperówka odbyły się manewry pożarnicze, w których udział wzięły jednostki OSP z terenu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn.
Gminę Szczebrzeszyn reprezentował Burmistrz Szczebrzeszyna – Pan Henryk Matej wraz z Z-cą Burmistrza – Panem Zbigniewem Paprochą. Obecny był również przedstawiciel Komendanta Miejskiego PSP w Zamościu – mł. bryg. Pan Marcin Lipiec – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szczebrzeszynie.
Sprawdzony został stan techniczny samochodów oraz sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu jednostek OSP, dowody rejestracyjne oraz karty drogowe samochodów i karty pracy sprzętu silnikowego.


Zapytanie ofertowe nr RZP.271.1.35.2019

Nazwa zadania: „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi w miejscowości Brody Duże”.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Zapytanie Ofertowe nr RZP.271.1.33.2019

Nazwa zadania: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 110346 L Kawęczyn – Brody Małe (droga pow. 3210L – dr.woj.858)”.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Zapytanie Ofertowe nr RZP.271.1.34.2019

Nazwa zadania: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania: Przebudowa dróg gminnych  nr 110358L, 110355L, 110359L relacji Niedzieliska – Wielącza”.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


XII Otwarte Biegi im. Bronisława Pietruszyńskiego

16 października na Stadionie Miejskim w Szczebrzeszynie odbędą się XII Otwarte Biegi im. Bronisława Pietruszyńskiego.

 


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.