Dzisiaj: 2023-06-01, imieniny: Jakub, Justyn

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: admin

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.28.2019.

Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wielączy”. Znak sprawy: RZP.271.28.2019.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP. 


Ogłoszenie nr ROK.0050.79.2019

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych: (działka nr 1016 o pow. 0,08 ha, działka nr 1024 pow. 0,08 ha, działka nr 1337 o pow. 0,36 ha, działka nr 2370 o pow. 0,07 ha)  położonych w obrębie geodezyjnym Przed. Zamojskie.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Ogłoszenie nr ROK.0050.78.2019

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (działka nr 344/1, 345/1 o pow. 1054 m2) położonej przy ul. Przechodniej w Szczebrzeszynie.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Projekt pomnika Jana Brzechwy

Prezentujemy kolejną wersję pomnika Jana Brzechwy. Autorem projektu jest Pan Bogusław Koczwara. Projekt zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Szczebrzeszynie do akceptacji podczas najbliższej sesji.


podpisanie współpracy z miastem na Ukrainie

W poniedziałek, 26 sierpnia 2019 r. Burmistrz Szczebrzeszyna Henryk Matej podpisał porozumienie o współpracy i partnerstwie z Radą Mikołajewa na Ukrainie, reprezentowaną przez Głowę Miasta Andriy Schebela. Celem współpracy partnerskiej jest budowanie i urzeczywistnianie przyjaźni polsko-ukraińskiej oraz utrzymywanie stałych relacji , służących wymianie doświadczeń w pracy samorządowej.  


dożynki gminne 2019

W niedzielę 25 sierpnia na rynku miejskim w Szczebrzeszynie miały miejsce doroczne Dożynki Gminne. Uroczystości rozpoczął korowód dożynkowy prowadzony przez Orkiestrę Dętą „Echo Kniei” ze Szczebrzeszyna, na czele z kapelmistrzem Józefem Magrytą.

 

Starostami tegorocznego święta plonów byli państwo Alina i Wiesław Zych – rolnicy z Bodaczowa.

 

W korowodzie znalazły się delegacje sołectw: Przedmieście Szperówka, Przedmieście Błonie, Przedmieście Zamojskie, Szczebrzeszyn, Wielącza Kolonia, Wielącza Poduchowna, Bodaczów, Wielącza, Kąty Pierwsze, Kąty Drugie, Brody Diuże, Brody Małe, Niedzieliska Kolonia, Niedzieliska, Kawęczyn, Kawęczynek, Lipowiec Kolonia i Klemensów.  


Ogłoszenie nr ROK.0050.77.2019

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż składników mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Ogłoszenie – oferta nr 6

Burmistrz Szczebrzeszyna oferuje wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic dot. działek 1608/1. 1609, 1610/1, 1611, 1612 z działkami 1605/1, 1606, 1613/1, 1613/2 położonych w obrębie geodezyjnym Przemieście Błonie. Znak sprawy RGN.6830.1.2019.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Ogłoszenie

Do pobrania: wniosek o przyznanie stypendium szkolnego


delegacja ze Szczebrzeszyna na Guta Fest

W poniedziałek, 19 sierpnia  przedstawicielki Klubu Seniora ze Szczebrzeszyna uczestniczyły w Międzynarodowym Festiwalu Kulinarnym  „Guta Fest” na Ukrainie, w miejscowości Huta Powiat Sokalski. Podczas festynu panie częstowały gości tradycyjnymi potrawami oraz słodkimi wypiekami. Wizyta na Ukrainie była także okazją do bliższego   poznania obyczajów i kultury naszych sąsiadów i zacieśnienia  więzi, za sprawą prezentowanych na scenie występów artystycznych oraz  poprzez degustację lokalnych specjałów.  


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.