Dzisiaj: 2024-07-12, imieniny: Jan, Brunon

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: admin

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.27.2019

Nazwa zadania:  „Wykonanie zaplecza przy stadionie sportowym w Brodach Małych.”

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


dożynki gminno-powiatowe 2019

W niedzielę, 18 sierpnia w miejscowości Stary Zamość odbyły się Dożynki Powiatowo – Gminne. Gminę Szczebrzeszyn reprezentował Zastępca Burmistrza Szczebrzeszyna pan Zbigniew Paprocha, który w darze za zebrane plony składał chleb.  Sołtys wsi Niedzielska Kolonia pani Halina Gontarz niosła w darze kosz z owocami. Wieniec współczesny, uwity z tegorocznych zbóż, przedstawiający wizerunek Matki Boskiej  własnoręcznie przygotowali mieszkańcy wsi Niedzielska Kolonia – państwo Agnieszka i Piotr Hałasa.  


I Bieg Chrząszcza – relacja

W sobotę, 17 sierpnia w Szczebrzeszynie odbył się I Bieg Chrząszcza. Półmaraton crossowy po wąwozach lessowych  cieszył się dużym zainteresowaniem biegaczy, którzy przybyli do Chrząszczowego Grodu  między innymi  z Warszawy, Poznania, Wrocławia, Koszalina czy Lublina.  


Zapytanie ofertowe nr Nr RZP.271.1.26.2019


Nazwa zadania: „Zakup i dostawa 4 wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych”.

Harmonogram zebrań w sołectwach gm. Szczebrzeszyn w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na rok 2020

 


dożynki gminne 2019

Zapraszamy na Dożynki Gminne, które odbędą się 25 sierpnia na Rynku Miejskim w Szczebrzeszynie.
Szczegółowy program dożynek znajduje się na plakatach informacyjnych.


Stowarzyszenie „Chrząszczowy Gród” realizuje granty.

W dniu 8 sierpnia 2019 roku Stowarzyszenie „Chrząszczowy Gród” podpisało z LGD Nasze Roztocze dwie Umowy o powierzenie grantu. Pierwsza „CO BRZMI W TRZCINIE? Wsparcie aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn” – zakłada wsparcie lokalnej twórczości artystycznej opierającej się na tradycjach folkloru miejskiego poprzez studyjne nagrania utworów  z repertuaru Szczebrzeskiej Kapeli Podwórkowej i Koromysło- Folk Maszyna ze Szczebrzeszyna.  Dodatkowo zostanie  przeprowadzony cyklu warsztatów muzycznych skierowanych do mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn. Całkowita wartość projektu 21 391,50 zł, kwota dofinansowania 20 321,00 zł.

„Uzupełnienie infrastruktury turystycznej na terenie Roztocza Szczebrzeszyńskiego” – to drugi projekt grantowy, który będzie realizowany w ramach podpisanych Umów. Poprzez realizację nastąpi poprawa standardu i rozbudowa sieciowej infrastruktury turystycznej obszaru LGD poprzez wyposażenie w elementy małej architektury i odnowienie oznakowania ścieżki przyrodniczo – historycznej Szczebrzeszyn – Kawęczynek oraz odnowienie oznakowania tras Nordic Walking na terenie gminy Szczebrzeszyn. Całkowita wartość projektu 49 873,55 zł, kwota dofinansowania 47 379,00 zł.  


Informacja

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi dyżur w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. od 14:00 -16:00 w pokoju nr 31 – łącznik budynku Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące porady i konsultacji do kontaktu osobistego, telefonicznego pod nr 846821095 wew 353 lub mail: gkrpa@szczebrzeszyn.pl

 


Zapytanie Ofertowe nr RZP.271.1.26.2019

Nazwa zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Niedzieliskach”.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Zapytanie ofertowe nr RZP.271.1.25.2019

Nazwa zadania: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3212L w m. Kąty Pierwsze, przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3213L w m. Bodaczów”.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.