Dzisiaj: 2024-07-12, imieniny: Jan, Brunon

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: admin

Informacja nr RGN.6840.9.2019

Na podstawie Uchwały Nr VI/86/2019 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Gmina Szczebrzeszyn zakupiła nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 2471 o powierzchni 0,23 ha położona w obrębie geodezyjnym Bodaczów za kwotę 17.664 zł z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedzieliska Kolonia.

 


Kiermasz Rękodzieła Artystycznego

W dniach 8 – 9 sierpnia 2019 r.  na rynku miejskim w Szczebrzeszynie, odbędzie się Kiermasz Rękodzieła Artystycznego, podczas którego będzie można obejrzeć oraz zakupić prace wykonane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rozłopach  oraz Zwierzyńcu.  


63 Międzynarodowy Wyścig Kolarski „ORLIKÓW” w Szczebrzeszynie

W środę 7 sierpnia br. przez teren gminy Szczebrzeszyn będzie przebiegać trasa 63. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „ORLIKÓW” Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej. Jest to wieloetapowy wyścig szosowy, w którym startują zawodowe ekipy kolarskie z Polski, Ukrainy, Słowacji, Białorusi, Rosji, Łotwy, Litwy i Rumunii, łącznie ponad 140. zawodników. Z tej okazji około godziny 18:15, na rynku miejskim w Szczebrzeszynie zostanie zorganizowana Lotna Premia, podczas której wyłonionych zostanie trzech najlepszych zawodników. Burmistrz Szczebrzeszyna Henryk Matej wręczy nagrody zwycięzcom Premii Lotnej na mecie I etapu wyścigu, na Rynku Wielkim w Zamościu o około godziny 18.45.  


Zapytanie Ofertowe nr RZP.271.1.24.2019

Nazwa zadania: „Zakup i dostawa 4 wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych”.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Ogłoszenie  dla  podatników

Od  1 lipca  2019 r.  obowiązują  nowe  (ogólnopolskie)  formularze  informacji  i  deklaracji  podatkowych:

  • na  podatek  od nieruchomości   (Dz.U.z 2019r, poz.1104);
  • na podatek  rolny  (Dz.U. z 2019r., poz.1105);
  • na podatek  leśny (Dz.U. z 2019r.,poz.1126).

Formularze    dostępne  do pobrania na  stronie bip.szczebrzeszyn.pl  zakładka jak załatwić  sprawę, referat podatkowy. 


Chrząszcz na regatach

W dniu 28 lipca br. Gmina Szczebrzeszyn po raz pierwszy wzięła udział w Festiwalu Turystycznym w Nieliszu. W tegorocznej edycji Festiwalu wzięło udział 11 gmin z powiatu zamojskiego w tym Szczebrzeszyn. Nasze stoisko wypełnione było bogatą ofertą turystyczno – kulturalną oraz artystyczną, uznaniem cieszyły się materiały promocyjne oraz obrazy wystawione przez szczebrzeskich malarzy.  Nie zabrakło również czegoś dla ciała, regionalna piekarnia „Prosto z pieca…” częstowała odwiedzających szczebrzeskimi cebularzami, bajglami oraz pajdą chleba z czarnuszką i miodem.

Na antenie TVP Lublin, podczas audycji na żywo Henryk Matej – Burmistrz Szczebrzeszyna, zapraszał turystów , tu gdzie chrząszcz…

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie stoiska, tj. Panu Stanisławowi Karpowiczowi, Panu Dariuszowi Król, Panu Piotrowi Szyduczyńskiemu, Panu Arkadiuszowi Godzisz wraz z ekipą OSP Szczebrzeszyn i Piekarni Regionalnej „Prosto z pieca”.  


Komunikat

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje, że na terenie Gminy Szczebrzeszyn miejscowości: Kawęczyn, Kawęczynek i Szczebrzeszyn określone zostały przez wojewodę jako obszar zagrożony chorobą zakaźną zwierząt tzw. afrykańskim pomorem świń (ASF).

Szczegółowe informacje: Rozporządzenie nr 18 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu zamojskiego, biłgorajskiego i krasnostawskiego.


Przejażdżki bryczką po Szczebrzeszynie

Informujemy uczestników zbliżającego się Festiwalu Stolica Języka Polskiego o możliwości skorzystania z odpłatnych wycieczek po Szczebrzeszynie i okolicach w formie przejażdżki bryczką.

Postój bryczki przy Placu Tadeusza Kościuszki w Szczebrzeszynie.

Informacja szczegółowa dostępna pod nr tel. 503 981 600, 84 682 18 85 oraz na stronie https://kajaki-szczebrzeszyn.pl/

 


CENTRUM MUZEALNO-EDUKACYJNE W SZCZEBRZESZYNIE WRAZ Z AMFITEATREM

Wartość ogółem – 2 155 510,80

Wydatki kwalifikowane – 1 761 797,40

Wnioskowane dofinansowanie – 1 497 527,78 (85%)

Wkład własny łącznie – 657 983,02

Oś 13 : INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Działanie 13.3 : Rewitalizacja obszarów miejskich

konkurs nr RPLU.13.03.00-IZ.00-06-002/17

Projekt pn. Centrum Muzealno-Edukacyjne w Szczebrzeszynie wraz z amfiteatrem otrzymał dofinansowanie w ramach Osi 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich. Zgodnie z wnioskiem nr RPLU.13.03.00-06-0036/17 z dnia 02.08.2018 roku Gmina Szczebrzeszyn ubiega się o 1 497 527,78 zł dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania co stanowi 85% całkowitych kosztów projektu. Wartość całkowita projektu wynosi 2 155 510,80 zł (w tym wydatki kwalifikowane 1 761 797,40 zł i wkład własny gminy 657 983,02 zł).

Celem głównym projektu jest wykorzystanie wewnętrznego potencjału obszaru do rozwoju gospodarczego w oparciu o lokalne zasoby i podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz całej gminy Szczebrzeszyn.

 


TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII UL. OGRODOWA 16 W SZCZEBRZESZYNIE

Wartość ogółem – 4 528 255,85

Wydatki kwalifikowane – 2 784 370,41

Wnioskowane dofinansowanie – 2 366 714,84 (85%)

Wkład własny łącznie – 2 161 541,01

Oś 5 Efektywność energetyczna i gospodarka nisko-emisyjna

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego –

konkurs nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/17.

 


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.