Dzisiaj: 2024-07-12, imieniny: Jan, Brunon

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: admin

Konferencja naukowa „Kościół i Ojczyzna”

Konferencja naukowa „Kościół i Ojczyzna” odbędzie się  9 października 2018 roku w Szczebrzeszynie, a jej cele spójne są z wartościami Programu Wieloletniego Niepodległa i obejmują: zachęcanie odbiorców do aktywnego włączania się w świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości, popularyzację wiedzy na temat procesów odzyskiwania przez Polskę niepodległości z uwzględnieniem kontekstów regionalnych oraz pogłębienie wiedzy z zakresu współpracy Kościoła z Rzeczpospolitą – jego zaangażowanie w pielęgnowanie wartości patriotycznych i budowanie wolnego kraju po czasach zaborów. 

Przebieg wydarzenia:

 • godz. 8:00 – Kościół Parafialny pw. św. Mikołaja
  w Szczebrzeszynie –
  Msza Święta celebrowana przez Księdza Biskupa Mariusza Leszczyńskiego 
 • godz. 10:00 – 12:00 – aula Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie
 • inauguracja konferencji „Kościół i Ojczyzna” 
 • prezentacje naukowe:
  – ksiądz Biskup dr hab. Mariusz Leszczyński (Biskup Pomocniczy Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej)
  – prof. dr hab. Piotr Krasny (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego)
  – dr hab. Michał Wyrostkiewicz (Wydział Teologiczny Katedra Historii Liturgii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)
 • godz. 12:00 – 12:15 – przerwa
 • godz. 12:15 – 13:15 – panel dyskusyjny i podsumowanie konferencji.
 • godz. 13:15 – obiad

Konferencja „Kościół i Ojczyzna” skierowana jest do uczniów  klas VI – VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie, rodziców, nauczycieli, a także społeczności lokalnej – mieszkańców Szczebrzeszyna.

Organizatorami wydarzenia są: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie i Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie. Konferencja zorganizowana została przy współpracy Miasta i Gminy Szczebrzeszyn oraz Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

Konferencja „Kościół i Ojczyzna” to przedsięwzięcie, które uzyskało zgodę na korzystanie z identyfikacji wizualnej Programu Wieloletniego „Niepodległa”.


Rekordowy Polonez na 100-lecie Odzyskania Niepodległości 

 

Rekord Polski w tańczeniu poloneza (wiele lokalizacji)


Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Informacja w  sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowych komisji  ds. ustalania wyników głosowania  w obwodzie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 1 października 2018r. pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych z terenu miasta i gminy Szczebrzeszyn odbędą się w dniu 4 października 2018r.  w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie – sala konferencyjna nr 2 – parter, w następujących godzinach:

10:00 obwodowe komisje wyborcze d/s przeprowadzenia głosowania w obwodzie od nr 1 do nr 6,
11:00 obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie od nr 7 do nr 12,
12:00 obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie od nr 1 do nr 6,
13:00 obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie od nr 7 do nr 12.

 

Burmistrz  Szczebrzeszyna
/-/ Marian MAZUR


XLVII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XLVII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się  w dniu 28 września 2018 r. (piątek) o godz. 10.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

 


Anonimowa ankieta do Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Gminy Szczebrzeszyn

Poniżej znajduje się anonimowa ankieta dotycząca różnych problemów społecznych, z którymi stykają się ludzie na całym świecie. Bardzo prosimy Panią/Pana o wypełnienie jej poprzez udzielenie szczerych odpowiedzi na poniższe pytania.

kliknij w link https://www.interankiety.pl/i/BA0nXy06

 


”Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom”

Szybki i prosty sposób załatwiania spraw urzędowych.

Już wkrótce szybko i sprawnie będziemy mogli załatwić sprawy urzędowe w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie, nie tylko poprzez wykorzystanie elektronicznej skrzynki podawczej, ale także poprzez dostępne e-usługi m.in. w takich dziedzinach jak urbanistyka, sprawy obywatelskie, działalność gospodarcza, podatki i opłaty. W dniu 11.10.2018 zawiązało się partnerstwo pomiędzy ośmioma gminami z woj. lubelskiego: Gminą  Szczebrzeszyn, Gminą Nielisz, Gminą Zwierzyniec, Gminą Łabunie, Gminą Krasnobród, Gminą Serniki, Gminą Michów i Gminą Chodel, w celu wspólnej realizacji projektu Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom. 

W dniu 26 czerwca 2018r.  w Urzędzie Wojewódzkim  w Lublinie została  podpisała umowa o dofinansowanie projektu pn. ”Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom”. Projekt realizowany będzie w ramach Osi Priorytetowej 2 CYFROWE LUBELSKIE, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie. Planowany okres zakończenia projektu przypada na grudzień 2019 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 7 190 248,99 zł. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 6 111 711,63 zł co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. 

Gmina Szczebrzeszyn jako Partner projektu na realizację zadania poniesie koszty całkowite w kwocie 1 468 429,03 zł.


spektakle promujące ekologię

We wtorek 18 września w sali widowiskowej MDK w Szczebrzeszynie dzieci i młodzież z placówek oświatowych Gminy Szczebrzeszyn wzięły udział w dwóch przedstawieniach o tematyce ekologicznej.

Spektakle pt. „Baron Smog” oraz “Złe decyzje” wystawili aktorzy z Krakowskiego Biura Promocji Kultury na zaproszenie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.  


Informacja dotycząca usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest.

Szanowni Mieszkańcy, 

Uprzejmie informujemy, że na stronie  internetowej www.azbest.lubelskie.pl w zakładce WYNIKI zostały zamieszczone listy osób, których „Zgłoszenia lokalizacji” zostały zatwierdzone do realizacji projektu usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest.

Wszyscy Wnioskodawcy z terenu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn zostali zakwalifikowani.

Wykonawcy będą indywidualnie kontaktować się z osobami zakwalifikowanymi celem ustalenia terminu realizacji prac. 

Burmistrz Szczebrzeszyna
 /-/ Marian MAZUR


II Kongres Kultury Województwa Lubelskiego

II Kongres Kultury Województwa Lubelskiego, który odbędzie się 19-20 września 2018 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie to niezwykłe wydarzenie, na które Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie zaprasza przedstawicieli sektora kultury, samorządu, oświaty i wszystkich, którym stan kultury w naszym województwie nie jest obojętny.  


Spotkanie autorskie z Piotrem Macierzyńskim

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie zaprasza na spotkanie autorskie z Piotrem Macierzyńskim.

Spotkanie z łódzkim poetą odbędzie się w  piątek 14 września w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie i rozpocznie się o godz. 12:00.  


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.