Dzisiaj: 2024-07-12, imieniny: Jan, Brunon

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: admin

ferie zimowe w MDK

Miejski Domu Kultury w Szczebrzeszynie zaprasza dzieci i młodzież w wieku szkolnym  do  skorzystania z zajęć przygotowanych  na czas zimowego wypoczynku. Zajęcia na czas ferii  są zaplanowane od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00- 14:00.


XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 9.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Informacja o opiece medycznej nad mieszkańcami gminy Szczebrzeszyn.
 7. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Szczebrzeszyn.
 8. Informacja o zamierzeniach inwestycyjnych na rok 2018.
 9. Działalność sportowa i turystyczna na terenie gminy – perspektywy rozwoju.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał  w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  c) wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego,
  d) ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Szczebrzeszyn dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
  e)ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Szczebrzeszyn publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
  f) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
 12. Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.
 13. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady
 14. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej w Szczebrzeszynie


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok – IBM.271.2018.

Treść informacji zamieszczona w BIP.


Informacja dla rolników

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel informuje:

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

  Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosić będzie: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

  więcej informacji


OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE 

SO.5535.11.2018

 

Data i godzina wydania: godz. 07:05 dnia 18.01.2018 r.

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie

Zjawisko/ stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar: województwo lubelskie

Ważność: od godz. 18:00 dnia 18.01.2018 r. do godz. 14:00 dnia 19.01.2018 r.

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, z porywami do 80 km/h z południowego zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%

Uwagi: Brak

Opracował: inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony p.poż. – Anna Socha (na podstawie ostrzeżenia z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie)

Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Szczebrzeszynie 

/-/ dr inż. Marian Mazur  


Oferta ustalenia przebiegu granic dotyczy sprawy RG.6830.4.2017


Zarządzenie nr 8/2018 Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 12 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Treść zarządzenia zamieszczona w BIP.


zimowisko dla dzieci rolników

Stowarzyszenie Dom Europy działające na terenie województwa lubelskiego, zaprasza do skorzystania z oferty zimowiska dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.  


Miejsko-Gminna Biblioteka już otwarta

Miejskio-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie została już otwarta w nowej siedzibie, przy Placu Tadeusza Kościuszki, po przebudowie i adaptacji budynków usługowych.  


nowa wystawa w MDK

Czwartego stycznia br. W Sali widowiskowej MDK w Szczebrzeszynie  została otwarta wystawa malarstwa Urszuli Pakuły. Wernisaż swoim występem uświetnił występ chóru “Pasjonata” z Komarowa. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do końca lutego.  


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.