Dzisiaj: 2024-07-23, imieniny: Bogna, Apolinary

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: Anna Socha

Uwaga! Silny mróz i oblodzenie!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych – aktualizacja


Uwaga! Intensywne opady śniegu!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


Uwaga! Opady marznące!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


Zostań rachmistrzem spisowym – nabór kandydatów wydłużony do 16 lutego 2021 roku.

Gminne Biuro Spisowe w Szczebrzeszynie informuje, że w okresie od dnia 01 lutego 2021 roku do dnia 09 lutego 2021 roku prowadzony będzie otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku. Szczegóły naboru w ogłoszeniu.

Komunikat Centralnego Biura Spisowego- wydłużenie naboru kandydatów do 16 lutego br. 

Ogłoszenie o naborze

Formularz-oferta kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021_do pobrania_28.01.2021

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Plakat


UWAGA! SILNY MRÓZ I OPADY MARZNĄCE!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


INFOLINIA DLA OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje, iż wszelkich informacji na temat transportu osób mających  trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 można zasięgnąć pod numerem telefonu +48 84 6821 202.

Osoby do kontaktu dostępne pod w/w numerem telefonu:

  1. Batorska Ewa
  2. Bednarz Katarzyna
  3. Dąbrowska Barbara

Telefon +48 84 6821 202 dostępny jest w godzinach pracy urzędu:

Poniedziałek od 7.30 do 15.30

Wtorek od 8.00 do 16.00

Środa od 7.30 do 15.30

Czwartek od 7.30 do 15.30

Piątek od 7.30 do 15.30

Klauzula informacyjna

Oświadczenie w sprawie transportu na szczepienie


Uwaga! Oblodzenie!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 54 WOJEWODY LUBELSKIEGO

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 54 WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

 

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1464) zarządza się, co następuje:

§ 1 W celu ochrony życia, zdrowia lub mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego.

§ 2.1. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od dnia 26 grudnia2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2020 r. do godziny19.00 i 1 stycznia 2021 r. od godziny 6.00.

  1. Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2020 r. do godziny 19.00 i 1 stycznia 2021 r. od godziny 6.00 może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.

§ 3.1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

  1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku używania przez uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem 20.51.14 wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług(PKWiU) – (Dz.U. poz. 1676, Dz. U. z 2017 r. poz. 2453, Dz. U. z 2018 r. poz. 2440, Dz. U. z 2019 r. poz. 2554, Dz. U. z 2020 r. poz. 556).

§ 4. Kto narusza zakaz określony w § 1, podlega karze grzywny wymierzonej na zasadzie i trybie określonym w prawie o wykroczeniach – na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2020 r. poz. 729, 1423, 2112, 956) oraz ustawy z dnia20maja 1971r. Kodeks wykroczeń(Dz.U. z 2019 r. poz. 821, 1238, Dz. U. z 2018 r. poz. 79, Dz. U. z 2020 poz. 568, 1086, 2112, 956, 1517).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie od dnia 26 grudnia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w środkach masowego przekazu.

 

Wojewoda Lubelski
/-/ Lech Sprawka

 

Rozporządzenie Porządkowe w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego


Trening SWA oraz SWO

W dniu 17 grudnia br. o godz. 12.00  zostanie przeprowadzony Wojewódzki Trening Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO), który będzie polegał  na głośnym uruchomieniu syren alarmowych (dźwięk ciągły trwający 1 minutę).


OSTRZEŻENIE GĘSTA MGŁA

Godzina i data wydania: godz. 13:02 dnia 27.10.2020 r.

Nazwa biura: IMGW- PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie

Zjawisko/stopień zagrożenia: Gęsta mgła/1

Obszar: powiaty: bialski(90), Biała Podlaska(90), biłgorajski(98), Chełm(97), chełmski(97), hrubieszowski(97), janowski(94), krasnostawski(97), kraśnicki(90), lubartowski(88), lubelski(91), Lublin(91), łęczyński(92), łukowski(88), opolski(89), parczewski(87), puławski(89), radzyński(88), rycki(89), świdnicki(90), tomaszowski(97), włodawski(92), zamojski(97), Zamość(97)

Ważność: od godz. 23:00 dnia 27.10.2020 do godz. 09:00 dnia 28.10.2020

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 50 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie ograniczona do 100 m.

Uwagi:  BRAK

Dyżurny synoptyk: Kamil Walczak

Dyżurny Operacyjny WCZK

insp. woj. Wiesław Maciuszczak

link do pliku pdf  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.