Dzisiaj: 2021-12-04, imieniny: Barbara, Krystian

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: Małgorzata Kasprzyk

„Iluminacje świąteczne przed Urzędem Miejskim w Szczebrzeszynie”

Iluminacja świąteczna

 


Kampania „Plastik nie do pieca-piec nie do plastiku”

Czy wiesz, że spalanie odpadów w tym m.in. plastików w gospodarstwach domowych ,zarówno w piecach, kotłach centralnego ogrzewania, kominkach jak w przydomowych paleniskach jest procesem niedozwolonym?
Czy zdajesz sobie sprawę, jakie negatywne konsekwencje dla zdrowia i środowiska niesie za sobą to zjawisko?
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami Fundacji PlasticsEurope Polska, przygotowanymi w ramach kampanii pt. ”Plastik nie do pieca-piec nie do plastiku”.

https://www.plasticseurope.org/pl/newsroom/press-releases/plastik-nie-do….

Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem, zadbajmy o siebie i nasze środowisko!

 


„Nowe wiaty przystankowe w Brodach Dużych”

W miejscowości Brody Duże postawiono trzy nowe wiaty przystankowe.   Koszt zadania razem z montażem i transportem:      13 240,80zł.

 


„Odwiert pod studnię rozpoczęty”

W Szczebrzeszynie przy ul. Zwierzynieckiej ruszyły prace mające na celu odwiercenie otworu hydrogeologicznego S – 1 o charakterze rozpoznawczym zlokalizowanego na działce gminnej o nr ew. 300/2, obręb Przedmieście Zamojskie.
Otwór po zagospodarowaniu pełnił będzie rolę studni ogólnodostępnej dla mieszkańców miasta i gminy Szczebrzeszyn.

 


„Filtrujące butelki dla dzieci z Gminy Szczebrzeszyn”

W poniedziałek 30 listopada br. Burmistrz Szczebrzeszyna Henryk Matej wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Zbigniewem Złomańczukiem oraz Zastępcą Burmistrza Zbigniewem Paprochą, przekazali na ręce Dyrektorów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Szczebrzeszyn butelki filtrujące, z przeznaczeniem dla dzieci klas 1-3.Butelki zostały zakupione przez Gminę Szczebrzeszyn w celu ograniczenia ilości plastikowych odpadów, oraz zachęcenia dzieci do picia dobrej wody z ujęć naszej Gminy.

 


„Jubileusz 95-lecia Klubu Sportowego Roztocze”

W dniu 30 listopada br. Burmistrz Szczebrzeszyna Henryk Matej wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie Zbigniewem Złomańczukiem spotkali się w sali konferencyjnej tut. Urzędu Miejskiego z zarządem Klubu Sportowego „Roztocze” Szczebrzeszyn, składając na ręce Prezesa Adama Pomarańskiego wyrazy uznania i podziękowania za dotychczasową współpracę.

 


„Modernizacja kotłowni w budynku Wiejskiego Klubu Kultury w Kawęczynie”

Zakończyły się prace przy modernizacji kotłowni w budynku Wiejskiego Klubu Kultury w Kawęczynie.
Inwestycja obejmowała budowę wewnętrznej instalacji gazowej oraz kotłowni gazowej zasilanej gazem ziemnym wysokometanowym, wraz z podziemnym odcinkiem instalacji łączącej złącze licznikowe z obiektem.
Szczegółowy zakres robót zawierał dokumentację projektową, oraz wykonanie instalacji zgodnie zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami.
Całkowity koszt realizacji zadania: 61 045,64zł
 


„Przebudowa Drogi Gminnej Nr 110328 L w Miejscowości Klemensów ul.Przechodnia”

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 110328L w miejscowości Klemensów ul. Przechodnia o długości: 84,12m.
Zakres inwestycji obejmuje:
– elementy ulicy krawężniki betonowe
– jezdnia, nawierzchnia kostka brukowa(warstwa ścieralna betonowa 8cm)
– zjazdy
– kanał technologiczny
Łączny koszt realizacji zadania : 121 190,01zł.

 


„Przebudowa Drogi Gminnej Nr 110355L w Miejscowości Wielącza Poduchowna”

Dobiega końca przebudowa drogi gminnej nr 110355L w miejscowości Wielącza Poduchowna na długości 352,73m położonej na obszarze gminy Szczebrzeszyn. Zakres prac budowlanych obejmuje:
-nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego
– wykonanie poszerzeń drogi do regularnej szerokości 5,00m
– zjazdy z kruszywa
Łączny koszt realizacji zadania wynosi: 194 050, 85zł

 


„Budowa Kanalizacji Sanitarnej na ul.Kryka Topoli”

Inwestycja dotyczy montażu przewodów kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem na ul. „Kryka Topoli”. Termin zakończenia 30.11.2020r.Koszt realizacji zadania:99 535 13zł.

 


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.