Dzisiaj: 2021-10-18, imieniny: Juliusz, Łukasz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: Małgorzata Kasprzyk

„Przebudowa Oświetlenia Ulicznego Na ul.Leśnej”

Ukończono  przebudowę oświetlenia na ul. Leśnej w Szczebrzeszynie. Inwestycja zakończyła się 19.11.2020r.Koszt realizacji zadania: 31 805 86zł.

 


Ogłoszenie

Urząd Miejski w Szczebrzeszynie prosi o nieodpłatny odbiór kwiatów w doniczkach przez wszystkich zainteresowanych z Placu przed Urzędem Miejskim w Szczebrzeszynie. Serdecznie zapraszamy.


„Upamiętnienie Dnia Niepodległości”

W dniu 11 listopada 2020r, przedstawiciele władz samorządowych na czele z Burmistrzem Szczebrzeszyna Henrykiem Matejem, uczcili 102 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, w hołdzie złożono kwiaty pod tablicą Polski Walczącej i pomnikiem Bohaterów Walk o Wolność.

 

 

 

 


„Dzień Niepodległości 2020 w Bibliotece Miejskiej w Szczebrzeszynie”

11 listopada 2020 obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości –
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie zaprasza do obejrzenia okolicznościowej wystawy.
Wystawa dostępna jest na Pl. Kościuszki 1 (przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie)
oraz w Budynku Biblioteki Pl. T. Kościuszki 36-37 w terminie 11-20 listopada 2020r. (ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, wystawa została wyeksponowana w oknach Biblioteki).

Serdecznie Państwa zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

 


„102 Lata Niepodległej Polski”

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości przypadającego 11 listopada, życzymy wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Szczebrzeszyn wszelkiej pomyślności, zdrowia,sukcesów i aby dla każdego z nas wolna Polska była miejscem szczególnym,dla którego warto żyć i pracować.

 

Burmistrz:                       Z-ca Burmistrza:                            Przewodniczący Rady Miejskiej:
Henryk Matej                 Zbigniew Paprocha                                Zbigniew Złomańczuk

 


„Cmentarz Wojenny z okresu I Wojny Światowej w Miejscowości Bodaczów”

W dniu 31.10 .2020r zakończono prace przy zabezpieczeniu i utrzymaniu w jak najlepszym stanie cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej. W ramach zadania wykonano:
-ogrodzenie cmentarza
-kamienny obelisk z tablicą upamiętniającą spoczywających w mogiłach żołnierzy
-odnowienie krzyża i odnowienie drogi do miejsca nekropolii
– zakup samojezdnej kosiarki spalinowej, niezbędnej do utrzymania porządku na terenie cmentarza
Źródła finansowania zadania:
Środki w dyspozycji Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego: 44 000,00zł
Środki Gminy Szczebrzeszyn: 12 000,00zł
Całkowity koszt realizacji zadania: 56 000,00zł

 


Organizacja ruchu w dniach 31 października – 2 listopada 2020 r.

Urząd Miejski w Szczebrzeszynie informuje, że ze względu na bezpieczeństwo osób odwiedzających cmentarz parafialny w Szczebrzeszynie, w związku z obchodami dnia Wszystkich Świętych wprowadzony zostaje zakaz ruchu, to jest:

od 31 października (sobota) godz. 06:00 do dnia 2 listopada (poniedziałek ) godz. 06:00 na następujących ulicach Szczebrzeszynie:

  • ulica Cmentarna od Placu Tadeusza Kościuszki do wjazdu na teren cmentarza
  • ulica Zamkowa, cała
  • ulica Sądowa od Miejskiego Domu Kultury do ulicy Cmentarnej
  • ulica Krótka, cała
  • ulica Cicha, cała
  • ulica Stara Rozłopska, cała

Dojazd do cmentarza będzie możliwy od ulicy Gorajskiej i od ulicy Sadowej.

Za utrudnienia przepraszamy. Jednocześnie informujemy że w dniach od 31 października do 2 listopada zostaje udostępniony plac wokół budynku Urzędu Miejskiego dla osób parkujących samochody osobowe.

 

Burmistrz Szczebrzeszyna
/-/ Henryk Matej

 

Skan ogłoszenia – plik jpg


Informacja

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego inwestycji pod nazwą rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Klemensów – Zamość od km 256+231 do km 271+013 z wyłączeniem przebudowy mostu przez rzekę Świnkę w w miejscowości Bodaczów na terenie gmin: Zamość, Szczebrzeszyn,  powiat zamojski, województwo lubelskie.

Zeskanowany plik pisma przewodniego.

Zeskanowany plik obwieszczenia.

 

 


Informacja

ROZPORZĄDZENIE NR 50 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 15 października 2020r.

Uchylające rozporządzenie NR 36 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów biłgorajskiego,
hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego.

Na podstawie art.46 ust.5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.z 2020 r poz.1421), zarządza się co następuje:
§ 1. Uchyla się rozporządzenie Nr 36 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów biłgorajskiego, hrubieszowskiego,
tomaszowskiego i zamojskiego (Dz.Urz.Woj.Lub.poz.4328).

§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w urzędach miast oraz w urzędach gmin na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

 

Wojewoda Lubelski
Lech Sprawka

 

Uzasadnienie

W związku z zakończeniem działań Inspekcji Weterynaryjnej przewidzianych w § 10 i § 12 ust. 5 rozporządzenia MRiRW z 6 maja 2015r.w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz.U.z 2015 r. poz.754) na obszarach określonych w § 1 rozporządzenia Nr 36 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 sierpnia 2020r.(Dz.Urz.Woj.Lub.poz.4328), na podstawie art.46 ust.5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.z 2020 r.poz. 1421), wojewódzki lekarz weterynarii składa wniosek o uchylenie restrykcji w odniesieniu do tych obszarów.

W tym celu należy uchylić rozporządzenie Nr 36 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 sierpnia 2020r.

Tym samym wydanie rozporządzenia jest uzasadnione.


„Droga Powiatowa Złojec-Wielącza”

W dniu 20 października br. o godz. 11:00 nastąpiło uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr. 3216L relacji: Złojec- Wielącza, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Na otwarciu pojawili się : Starosta Zamojski -Stanisław Grześko, Burmistrz Szczebrzeszyna -Henryk Matej, jak również inni znamienici samorządowcy. Koszt inwestycji: 541   799,00zł.

 


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.