Dzisiaj: 2021-12-04, imieniny: Barbara, Krystian

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: Małgorzata Kasprzyk

„Nowe Wozy Ratowniczo-Gaśnicze”

W dniu 12 października br. na Placu Miejskim w Szczebrzeszynie odbyło się  poświęcenie wozów ratowniczo-gaśniczych Man TGM 13.290 4×4 BB, rok prod.2020.Zakupionych przez  jednostki OSP w Niedzieliskach i Wielączy. Koszt jednego samochodu to 800 730,00zł.Środki własne : po 420 730,00zł (dla każdej z jednostek) dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: po 350 000,00zł (dla każdej z jednostek),Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: po 30 000,00zł (dla każdej z jednostek). Wozy zostały poświęcone przed Urzędem Miejskim w Szczebrzeszynie, w obecności władz samorządowych na czele z Burmistrzem Szczebrzeszyna Henrykiem Matejem oraz Proboszczem Parafii św. Mikołaja w Szczebrzeszynie ks. Andrzejem Pikulą, strażakami z OSP Niedzieliska i Wielącza.

 


„Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego nr 47 z dnia 06 października 2020r”

Uchylające rozporządzenie Nr 25 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów biłgorajskiego, janowskiego i zamojskiego.

Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421), zarządza się, co następuje:

§ 1. Uchyla się rozporządzenie Nr 25 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów biłgorajskiego, janowskiego i zamojskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 4001), zmienione rozporządzeniem Nr 29 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 4128).

§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Frampol, Urzędów Gmin w miejscowościach: Biłgoraj, Chrzanów, Dzwola, Goraj, Radecznica, Sułów, Szczebrzeszyn, Tereszpol, Turobin, Zwierzyniec oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

wz. Wojewody Lubelskiego
Robert Gmitruczuk
Wicewojewoda


„Akcja Charytatywna-Serce Na Nakrętki”

W dniu 7 października br. czerwone serce ustawione zostało na Placu Tadeusza Kościuszki, przy budynku Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie. Gmina zakupiła pojemnik w kształcie serca na gromadzenie nakrętek plastikowych. Inicjatywa nakrętkomatu wesprze recykling w Gminie Szczebrzeszyn, to pomysł radnej Moniki Nizio, do której zwrócili się mieszkańcy gminy. Zachęcamy wszystkich do wspólnej akcji zbierania nakrętek przeznaczonych na wsparcie akcji charytatywnych.

 


„Szczebrzeskie Dni Tradycji”

W dniach 25-27.09.2020r odbyły się Szczebrzeskie Dni Tradycji, które przypomniały nam o tradycjach i wielokulturowości naszego miasta. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Burmistrza Szczebrzeszyna Henryka Mateja. Należy zaznaczyć że Szczebrzeskie Dni Tradycji otrzymały dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020r. Pierwszego dnia mogliśmy podziwiać kulturę i tradycję narodu żydowskiego. Drugiego dnia kulturę i obyczaje prawosławia. Ostatniego dnia kulturę i tradycję chrześcijańską. Mieliśmy okazję obejrzeć wernisaże, posłuchać wykładów i wielu koncertów.Patronami byli: Ambasada Izraela w Polsce i Muzeum Historii Żydów Polskich.Patronat medialny objęło Katolickie Radio Zamość.

 


„Informacja Dla Mieszkańców”

Firma PhotoVolt instalacje fotowoltaiczne, zaprasza mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn w dniu 29.09.2020r o godz.17:00 do Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie, na zebranie w sprawie dofinansowań do instalcji fotowoltaicznych.

Strona główna


„Zawody Sportowe Sitno 2020”

W dniach 19-20 września 2020r odbyły się XXI Powiatowe Igrzyska LZS Mieszkańców Wsi Zamojskiej, święto sportu powiatu Zamojskiego. W Igrzyskach LZS wzięły udział: Gmina Szczebrzeszyn, Sitno, Zamość, Adamów. Gmina Szczebrzeszyn brała udział w następujących konkurencjach, zajmując miejsca:
– piłka siatkowa mężczyzn-miejsce 4
– piłka siatkowa kobiet-miejsce 4
– piłka nożna kobiet- miejsce 3
– piłka nożna mężczyzn-miejsce 3
– koszykówka kobiet- miejsce 2
– koszykówka mężczyzn-miejsce 3
– przeciąganie liny kobiet-miejsce 3
– przeciąganie liny mężczyzn-miejsce 3

 


„Poszukiwania Padłych Dzików Na Terenie Gminy Szczebrzeszyn”

W dniu 19 września br. na terenie obwodu łowieckiego obręb Kawęczynek, Gmina Szczebrzeszyn odbyły się poszukiwania padłych dzików, w akcji brało udział 50 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, pracownicy Nadleśnictwa, Powiatowy Lekarz Weterynarii, myśliwi, pracownicy Gminy Szczebrzeszyn i     Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie. Poszukiwania obejmowały: lasy, łąki i zagajniki. Wszystkim którzy brali udział w poszukiwaniach składamy serdeczne podziękowania.

 


„Parki Krajobrazowe-Szczebrzeszyn 22.IX.2020”


„81 Rocznica Agresji Sowieckiej Na Polskę”

W dniu 17.09.2020r, przedstawiciele władz samorządowych na czele z Burmistrzem Szczebrzeszyna Henrykiem Matejem uczcili 81 rocznicę agresji sowieckiej na Polskę, w hołdzie zapalono znicze pod pomnikiem Polski Walczącej i Bohaterów Walk o Wolność.

 


„II Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu”

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie i Lubelskie Koło Pszczelarzy zapraszają na II Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu, objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego. Wydarzenie odbędzie się 20 września br. na Rynku Starego Miasta w Lublinie.


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.