Dzisiaj: 2021-11-27, imieniny: Walery, Wilgiusz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: Małgorzata Kasprzyk

Nowa tablica przy Wzgórzu Zamkowym w Szczebrzeszynie

W dniu 23 lipca br. przy Wzgórzu Zamkowym w Szczebrzeszynie zainstalowana została drewniana tablica zawierająca najważniejsze informacje na temat zabytkowego miejsca.
Projekt wraz z wykonaniem jest autorstwa Pana Janusza Kapeckiego ELTRAMP, ul. Leśna 7, 22 – 460 Szczebrzeszyn.

 

 


Program Moja Woda- złap pieniądze z deszczówki

Każdy właściciel domu jednorodzinnego może otrzymać dotację do 5 tys. zł na instalację, która umożliwia zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości.

Program „Moja Woda” pozwoli sfinansować aż 20 tys. systemów przydomowej retencji.

Jest to kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu (MK) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Zgodnie z zasadami nowego programu „Moja Woda” właściciel domu jednorodzinnego może otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80 procent kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 roku. Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających

na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. NFOŚiGW będą prowadzić nabór wniosków w trybie ciągłym. Wnioski można składać od 1 lipca 2020. Termin końcowy podpisywania umów z beneficjentami został ustalony na 3 czerwca 2024, zaś na wypłaty dofinansowania przez NFOŚiGW na 31 grudnia 2024. Warunkiem otrzymania bezzwrotnego dofinansowania jest sprawne działanie instalacji przez 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przez beneficjenta

i wykonawcę przedsięwzięcia.

Więcej informacji na: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/moja-woda/

 

 


„Kosze uliczne”

Gmina Szczebrzeszyn zakupiła 50szt.koszy ulicznych z przeznaczeniem na ulice Miasta i Gminy Szczebrzeszyn, koszt: 13800zł.  


„Samoobsługowe stacje naprawy rowerów w Gminie Szczebrzeszyn”

Nowoczesne stacje serwisowe wyposażone są w szeroką gamę akcesoriów niezbędnych do wykonania przeglądu i naprawy rowerów. Dzięki stacjom można m.in.
– napompować koła
– dokręcić elementy
– wymienić oponę
– wyregulować siodełko i kierownicę itp.
Stacje znajdują się w miejscowości Niedzieliska Kolonia i w Szczebrzeszynie na Placu Tadeusza Kościuszki. Środki pochodzą od Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze”w ramach realizacji projektu”Rozwój Aktywności Mieszkańców”.  


Jubileusz 100- lecia urodzin

W dniu 5 czerwca 2020 r. Pani Anna Kołcon mieszkanka gminy Szczebrzeszyn ukończyła 100 lat. W związku z tym pięknym jubileuszem w dniu urodzin z wizytą do Zacnej jubilatki, z kwiatami oraz życzeniami przybyli Burmistrz Szczebrzeszyna Henryk Matej, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Mirosława Sawic oraz Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Grażyna Szymczak. Swój list gratulacyjny przesłał Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Podczas spotkania jubilatce towarzyszyła najbliższa rodzina.


„Obchody 229 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja”

W dniu 3 maja o godz.10:30 na Placu Tadeusza Kościuszki w Szczebrzeszynie przedstawiciele władz samorządowych na czele z Henrykiem Matejem Burmistrzem Szczebrzeszyna, uczcili 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, składając wieńce i znicze w miejscach pamięci narodowej.  


Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.11.2020

Nazwa zadania: „Doposażenie samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych”.
Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Ankieta

Szanowni Państwo,

Gmina Szczebrzeszyn przygotowuje się do realizacji zadania pn. Budowa punktu widokowego i ścieżki edukacyjnej z wyeksponowaniem odkrytych reliktów wzgórza zamkowego w Szczebrzeszynie. Projekt będzie częściowo finansowany ze środków unijnych w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne. W jego ramach przewidziano remont i rekonstrukcję z nadbudową istniejącej wieży zamkowej, zagospodarowanie przyległego terenu w ciągi piesze i elementy małej architektury, a także odtworzenie bramy wjazdowej.

Prosimy mieszkańców o wypełnienie krótkiej ankiety, która będzie pomocna przy aplikowaniu o dofinansowanie planowanej inwestycji. Ankieta jest anonimowa.

Wypełnij ankietę


„Odstrzał dzików na terenie Gminy Szczebrzeszyn”

W dniu 19 lutego 2020r na terenie obwodu łowieckiego nr.279 w Gminie Szczebrzeszyn tj. Przedmieście Szperówka, Przedmieście Błonie, Kawęczyn, Kawęczynek odbyły się poszukiwania padłych dzików. W akcji brało udział: 50 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, pracownicy Nadleśnictwa Biłgoraj i Krasnystaw, Powiatowy Lekarz Weterynarii, myśliwi, pracownicy Gminy Szczebrzeszyn i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie. Poszukiwania obejmowały: lasy, łąki i zagajniki. Wszystkim którzy brali udział w poszukiwaniach składamy serdeczne podziękowania.  


Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.10.2020

Nazwa zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży drogowej”.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.