Dzisiaj: 2024-02-22, imieniny: Marta, Malgorzata

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Biblioteka

Książka jest najlepszym przyjacielem człowieka. Wszyscy doceniamy znaczenie książki i pragniemy wiedzy. Dobra książka jest jednym z najlepszych środków samokształceniowych, jest często jedyną naszą przyjaciółką” rozrywką kulturalną.”

dr Zygmunt Klukowski – styczeń 1939 r.

„Książka: uczy, wychowuje, wzrusza, bawi, relaksuje, skłania do refleksji.”

Anonim


Dzieje Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie mają początek w roku 1939. Nowo powstała placówka uzyskała miano: Miejska Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie. Została otwarta dnia 21 stycznia 1939 roku na uroczystym zebraniu w obecności 75 osób. Referat na temat „Książka i czytelnik” wygłosił dr Zygmunt Klukowski. Niestety działalność biblioteki trwała krótko. W czasie II wojny światowej zbiory zostały spalone.
Po zakończeniu działań wojennych działalność tej placówki wznowiono dnia 1 października 1948 roku na mocy „Dekretu o Bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi” z 17.04.1946 roku. Głównym inicjatorem i założycielem biblioteki był dr Zygmunt Klukowski – działacz społeczny, bibliofil, autor książki „Dziennik z lat okupacji”. Bibliotekę Miejską organizowano z ramienia Miejskiej Rady Narodowej i Zarządu Miejskiego w Szczebrzeszynie, Gminnego Referatu Oświaty i Kultury Dorosłych.

Zaczątkiem tejże biblioteki były dary ludności w postaci książek, zwrotów przechowywanych książek bibliotecznych w czasie okupacji, oraz dary pieniężne. Pierwszymi ofiarodawcami byli między innymi: dr Klukowski, p.Drożdżykowie, p. Szczygłowscy, pani Anna Mystkowska i wielu innych mieszkańców, którym zależało na tym, aby ta placówka kulturalno-oświatowa rozpoczęła swoją działalność.

W chwili obecnej dzięki dotacjom Urzędu Miasta w Szczebrzeszynie zbiory biblioteki z roku na rok są coraz większe i liczą około 22417 vol. Przeciętnie w roku zarejestrowanych jest 1200 czytelników.
Dnia 7 marca 1991 roku biblioteka przeprowadziła się do nowego lokalu, który mieści się Urzędzie Miasta – jest to czwarty lokal od momentu powstania biblioteki. Do 1991 roku przy Bibliotece funkcjonowały Filie w Bodaczowie oraz Niedzieliskach – z uwagi na likwidację etatów w/w filie przestały działać.

Od 1991 roku placówka zmieniła nazwę na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną. Od maja 1995 roku pracownicy biblioteki prowadzą Filię w Brodach Małych, której księgozbiór liczy7704 vol., korzysta z niej 60 czytelników.

Biblioteka zaprasza do korzystania codziennie w godz.9.00-17.00,
sobota w godz.9.00-14.00

Filia w Brodach Małych: w poniedziałki i czwartki w godz.11.40-15.40

Głównym celem biblioteki jest poszerzenie zasięgu oddziaływania społecznego zarówno w dziedzinie udostępniania zbiorów jak i usług informacyjnych.

Prowadzona jest służba informacyjno-bibliograficzna. Przez służbę tę rozumiemy poradnictwo i pomoc bibliotekarza czytelnikowi w jego pracy samokształceniowej, naukowej, zawodowej oraz zaspokajanie osobistych zainteresowań. Prowadząc pracę informacyjną biblioteka ma na celu pogłębianie czytelnictwa indywidualnego, nauczenie posługiwania się katalogami, zainteresowanie nowymi wydawnictwami. Na warsztat służby informacyjno-bibliograficznej składają się: księgozbiór podręczny, katalogi alfabetyczny i rzeczowy, kartoteki, encyklopedie, słowniki, informatory, poradniki, leksykony, zarysy, kroniki itp. jak również od kwietnia 2004 roku Internet.

Należy nadmienić, że przy Bibliotece działa „Koło Przyjaciół Biblioteki”. Biblioteka ściśle współpracuje z uczniami i nauczycielami szczebrzeszyńskich szkół, a pracownicy dołączyli się do ogólnokrajowej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.