Dzisiaj: 2022-10-04, imieniny: Rozalia, Edwin

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2017-03-29

Konkurs na dyrektora szkoły

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielączy.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.

Zarządzenie Burmistrza Szczebrzeszyna nr 42/2017 z dnia 2017-03-29 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielączy.


2017-03-29

zaproszenie na spotkanie w ramach kampanii „żyję świadomie”

Klub Seniora, działający przy Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie  zaprasza na spotkanie, w ramach kampanii społecznej „Żyję Świadomie”. Kampania adresowana jest do wszystkich zainteresowanych zdrowym stylem życia.  Spotkanie odbędzie się w środę (5kwietnia) w sali klubowej MDK, o godz. 15.  


2017-03-27

„Szczebrzeszyn uczy (się) tolerancji” – projekt edukacyjny realizowany przez uczniów ze Szczebrzeszyna.

   
Młodzi szczebrzeszynianie –  uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie uczestniczą w realizacji projektu edukacyjnego pn. „Szczebrzeszyn uczy (się) tolerancji”. Projekt został nagrodzony w IV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA IM. JANUSZA KORCZAKA NA PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ pn. „Nie wolno zostawić świata, jakim jest” i jako laureat otrzymał dofinansowanie na realizację działań od Organizatora Konkursu – Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.
Projekt edukacyjny „Szczebrzeszyn – uczy (się) tolerancji” upowszechnia postać, idee oraz dorobek Janusza Korczaka, a także kształtuje świadomość dzieci w zakresie praw zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka. Ponadto dzięki udziałowi w projekcie uczniowie mają możliwość zgłębienia wielokulturowej historii naszego miasta, której przybliżenie jest ważnym czynnikiem kształtującym postawę otwartości, empatii i tolerancji.  


2017-03-23

XXIX Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXIX Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 28 marca 2017 r. /wtorek/ o godz. 9.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski. 
 6. Informacja o opiece medycznej nad mieszkańcami gminy Szczebrzeszyn.
 7. Ocena realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2016 – zasadność wydatkowanych środków. 
 8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016r. Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie Szczebrzeszyn.
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Podjęcie uchwał  w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  c) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  d) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  e) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczebrzeszyn na rok 2017,
  f) dostosowania  sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
  g) określenia  kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej,
  h) utworzenia centrum obsługi wspólnej,
  i) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej,
  j) wprowadzenia zmian w uchwale  budżetowej na 2017 rok,
 11. Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.
 12. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej w Szczebrzeszynie 


2017-03-21

VI Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Szczebrzeszyna

W niedzielę 19 marca odbył się VI Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Szczebrzeszyna. W rozgrywkach turniejowych wzięło udział 5 drużyn: MSPN Roztocze – Szczebrzeszyn, Akademia Piłki N.N. Biłgorajczyk, GRYF – Gmina Zamośc, Football Academy – Zamosć oraz Włókniarz – Frampol (łacznie 51 zawodników).  


2017-03-21

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018

 1. Informator dla rodziców,
 2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania,
 3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
 4. Oświadczenie o wielodzietności,
 5. Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie,
 6. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola,
 7. Wyciąg z ustawy oświadczeniach rodzinnych,
 8. Zarządzenie nr 35/2017 Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Szczebrzeszyn.

2017-03-20

KARTA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczebrzeszyn na lata 2016-2023.

Gmina Szczebrzeszyn jest w trakcie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, który określi, jakie kompleksowe działania należy podjąć na rzecz mieszkańców, przestrzeni publicznej, środowiska i gospodarki na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Więcej w załącznikach:

 1. KARTA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO,
 2. Załącznik.

 


2017-03-16

komunikat wojewódzkiego lekarza weterynarii w lublinie


2017-03-13

Jak pozyskać środki finansowe na rozwój turystyki na Roztoczu

Stowarzyszenie LGD „Nasze Roztocze” w porozumieniu z Lokalnym Punktem Informacyjnym o Funduszach Europejskich  zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na tworzenie lub rozwój produktów i usług dla turystów do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych.

Podczas spotkań omówione zostaną:

 • warunki przyznania pomocy w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD „Nasze Roztocze”
 • inne źródła finansowania rozwoju turystyki

 


2017-03-10

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

W dniu 02.03.2017 r. w Szkole Podstawowej w Bodaczowie zostały przeprowadzone eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Celem konkursu było zapoznanie dzieci i młodzieży z problematyką ochrony przeciwpożarowej i zasadami bezpieczeństwa pożarowego.

W wyniku rozgrywek kolejność miejsc przedstawia się następująco:   


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.