Dzisiaj: 2022-01-18, imieniny: Malgorzata, Piotr

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2020-09-28

„Informacja Dla Mieszkańców”

Firma PhotoVolt instalacje fotowoltaiczne, zaprasza mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn w dniu 29.09.2020r o godz.17:00 do Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie, na zebranie w sprawie dofinansowań do instalcji fotowoltaicznych.

Strona główna


2020-09-24

Przetarg nieograniczony nr RZP.271.1.17.2020

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 110345 L ul. Złota w Szczebrzeszynie

Treść Przetargu zamieszczona w BIP


2020-09-24

UWAGA! SILNY DESZCZ z BURZAMI!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


2020-09-24

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.65.2020

Nazwa zadania:  Budowa oświetlenia ulicznego w Szczebrzeszynie (ul. Partyzantów, ul. Klinowa)

Treść Zapytania zamieszczona w BIP


2020-09-23

„Zawody Sportowe Sitno 2020”

W dniach 19-20 września 2020r odbyły się XXI Powiatowe Igrzyska LZS Mieszkańców Wsi Zamojskiej, święto sportu powiatu Zamojskiego. W Igrzyskach LZS wzięły udział: Gmina Szczebrzeszyn, Sitno, Zamość, Adamów. Gmina Szczebrzeszyn brała udział w następujących konkurencjach, zajmując miejsca:
– piłka siatkowa mężczyzn-miejsce 4
– piłka siatkowa kobiet-miejsce 4
– piłka nożna kobiet- miejsce 3
– piłka nożna mężczyzn-miejsce 3
– koszykówka kobiet- miejsce 2
– koszykówka mężczyzn-miejsce 3
– przeciąganie liny kobiet-miejsce 3
– przeciąganie liny mężczyzn-miejsce 3

 


2020-09-21

„Poszukiwania Padłych Dzików Na Terenie Gminy Szczebrzeszyn”

W dniu 19 września br. na terenie obwodu łowieckiego obręb Kawęczynek, Gmina Szczebrzeszyn odbyły się poszukiwania padłych dzików, w akcji brało udział 50 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, pracownicy Nadleśnictwa, Powiatowy Lekarz Weterynarii, myśliwi, pracownicy Gminy Szczebrzeszyn i     Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie. Poszukiwania obejmowały: lasy, łąki i zagajniki. Wszystkim którzy brali udział w poszukiwaniach składamy serdeczne podziękowania.

 


2020-09-21

Ogłoszenie nr ROK. 0050.222.2020

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Szczebrzeszyn z siedzibą w Szczebrzeszynie, ul. Szkolna 4, na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja programu szkoleniowego piłki nożnej oraz propagowanie spędzania wolnego czasu, promującego zdrowy styl życia w poszczególnych grupach wiekowych: Młodzik Starszy, Trampkarz Młodszy” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zamieszcza się złożoną ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu.

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 25 września 2020 roku na formularzu uwag dwojako:

  1. w formie pisemnej na adres:
    Urząd Miejski w Szczebrzeszynie,
    Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn,
  2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: jtyszko@szczebrzeszyn.pl

Pliki do pobrania:

http://bip.szczebrzeszyn.pl/?ogloszenia=1&rok=2020&mc=9&eid=181


2020-09-21

„Parki Krajobrazowe-Szczebrzeszyn 22.IX.2020”


2020-09-17

„81 Rocznica Agresji Sowieckiej Na Polskę”

W dniu 17.09.2020r, przedstawiciele władz samorządowych na czele z Burmistrzem Szczebrzeszyna Henrykiem Matejem uczcili 81 rocznicę agresji sowieckiej na Polskę, w hołdzie zapalono znicze pod pomnikiem Polski Walczącej i Bohaterów Walk o Wolność.

 


2020-09-15

Przetarg nieograniczony nr RZP.271.1.15.2020

Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego: „Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr 110316L, 110324L, nr 110334L,  nr 110327L, nr 110335L, nr 110337L, nr 110344L, nr 110347L, nr 110349L, nr 110314L, nr 110320L, dz. nr 259, dz. nr 258″

Treść Przetargu zamieszczona w BIP


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.