Dzisiaj: 2024-06-21, imieniny: Alicja, Alojzy

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2020-05-18

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie”

Rozpoczęły się prace przy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej  w Bodaczowie.

Szkoła Podstawowa w Bodaczowie przejdzie dużą zmianę architektoniczną. Budynek zostanie ocieplony a szkoła zyska nowe oświetlenie. Wymianie ulegnie także instalacja ciepłownicza. W dniu 9 kwietnia 2020 r. Burmistrz Szczebrzeszyna podpisał umowę na roboty budowlane.  


2020-05-14

Informacja – budowa mostu przez rzekę Wieprz

Szanowni Państwo

W związku z pismem Generalnego Wykonawcy firmy SARINŻ sp. z o.o. realizujący na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odział w Lublinie zadanie pn.: „Budowa mostu przez rz. Wieprz w ciągu drogi krajowej nr 74 w m. Szczebrzeszyn” informuje o czasowych zamknięciach drogi krajowej nr 74 w miejscowości Szczebrzeszyn z powodu II etapu budowy mostu na rzece Wieprz. Cykliczne zamknięcia będą trwały od 15 do 120 min w poniższych terminach:

 • 22.06 – 24.06.2020 (3 dni) rozbiórka starego mostu
 • 06.07 – 10.07.2020 (5 dni) wiercenie pali fundamentowych
 • 20.07 – 22.07.2020 (3 dni) wbijanie grodzic stalowych
 • 09.09 – 11.09.2020 (3 dni) wyciąganie grodzic stalowych
 • 15.09.2020 (1 dzień) montaż konstrukcji
 • 9.10.2020 (1 dzień) betonowanie zamka płyty mostu
 • 6.11.2020 (1 dzień) próbne obciążenie mostu

W okresach zamknięcia objazd będzie się odbywał drogami lokalnymi: ul. Osiedlową (droga powiatowa nr 3205L), ul. Zieloną (droga powiatowa nr 3205L), ul. Orzechową (droga gminna gminy Sułów) oraz drogą gminną nr 110161L w miejscowości Bodaczów.

Uwaga: Podane terminy mogą ulec zmianie.

 

Burmistrz Szczebrzeszyna
/-/ Henryk Matej

 

Załączniki:


2020-05-14

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.27.2020

Nazwa zadania: Opracowanie strony internetowej projektu: “Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczebrzeszyn”

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1245629

Treść ogłoszenia zamieszczona w Bazie Konkurencyjności


2020-05-13

„Korekta przebiegu drogi Krajowej nr 74 przez m. Szczebrzeszyn”

Szanowni Mieszkańcy

W związku z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania „Korekta przebiegu drogi Krajowej nr 74 przez m. Szczebrzeszyn” opracowanej i przesłanej przez Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS, informuje, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie została zamieszczona informacja z wariantami przebiegu obwodnicy.

Z informacją o przebiegach drogi można zapoznać się również u Sołtysów sołectw: Bodaczów, Przedmieście Szperówka, Przedmieście Zamojskie oraz Przewodniczących Osiedli Klemensów i Szczebrzeszyn.

Wszelkie pytania, uwagi  i wnioski należy przesłać na załączonym formularzu pocztą tradycyjną na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin lub na adres mailowy: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl w terminie do 05.06.2020 r.

Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w prowadzonych konsultacjach „Korekty przebiegu drogi krajowej nr 74 przez m. Szczebrzeszyn”.

 

Burmistrz Szczebrzeszyna

/-/ Henryk Matej

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie_Obwodnica_Sczebrzeszyna

Ulotka_Obwodnica_Sczebrzeszyna

Formularz_wniosku_Obwodnica_Sczebrzeszyna

Rys 0.1 Plan orientacyjny – ortofotomapa

Rys 0.1 Plan orientacyjny – topografia

Rys. 1.1.1 Plan sytuacyjny – wariant 1

Rys. 1.1.2 Plan sytuacyjny – wariant 1

Rys. 1.2.1 Plan sytuacyjny – wariant 2

Rys. 1.2.2 Plan sytuacyjny – wariant 2

Rys. 1.3.1 Plan sytuacyjny – wariant 3

Rys. 1.3.2 Plan sytuacyjny – wariant 3

Rys. 1.4.1 Plan sytuacyjny – wariant 4

Rys. 1.4.2 Plan sytuacyjny – wariant 4

Rys. 1.5.1 Plan sytuacyjny – wariant 5

Rys. 1.5.2 Plan sytuacyjny – wariant 5

Rys. 1.5.3 Plan sytuacyjny – wariant 5

Rys. 1.6.1 Plan sytuacyjny – wariant 6

Rys. 1.6.2 Plan sytuacyjny – wariant 6

Rys. 1.6.3 Plan sytuacyjny – wariant 6

Rys. 1.7.1 Plan sytuacyjny – wariant 7

Rys. 1.7.2 Plan sytuacyjny – wariant 7

Rys. 1.8.1 Plan sytuacyjny – wariant 8

Rys. 1.8.2 Plan sytuacyjny – wariant 8

 


2020-05-13

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie

Informuję, że w okresie od 20 maja do 7 czerwca 2020 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

 • Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 – 30 dawek na 1 km²
 • Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych
 • Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu
 • N i e   w o l n o   d o t y k a ć    s z c z e p i o n k i !
 • Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
 • Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem
 • Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii
 • Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę

* Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, lub w związku z pandemią COVID-19, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl.

 

Skan komunikatu


2020-05-13

Informacja


2020-05-12

Elektroniczny odpis aktu stanu cywilnego


2020-05-11

Uwaga! Przymrozki!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


2020-05-07

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 5 maja 2020 r.

Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie i testom diagnostycznym w kierunku SARS-CoV-2.

Treść dokumentu


2020-05-05

Informacja

Informacja o planowanych terminach chemicznego niszczenia roślinności na linii szerokotorowej nr 65 – Most na rzece Bug – Sławków Płd. /dot. Gminy Szczebrzeszyn/

Treść informacji.

 


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.