Dzisiaj: 2024-06-21, imieniny: Alicja, Alojzy

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2021-02-11

Nowe oświetlenie w Szczebrzeszynie

Zakończono prace przy budowie oświetlenia  na ul. Partyzantów, Klinowej i Piwnej w Szczebrzeszynie.

Przedmiotem zadania była budowa linii niskiego napięcia oświetlenia ulicznego z montażem słupów w ilości 29 szt. wraz  z oprawami LED. Wartość zadania: 79 841,18 zł. brutto.

 

 


Wyremontowane pomieszczenie nr 2, ul. Zamojska
2021-02-11

Remont wielorodzinnego budynku przy ul. Zamojskiej zakończony

Zakończony został remont mieszkań w budynku przy ul. Zamojskiej w Szczebrzeszynie, które uległy częściowemu spaleniu i zadymieniu w maju 2020 r.

W ramach prac wykonano:

  • roboty budowlane: odbicie tynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż okien PCV, docieplenie ścian styropianem,
  • roboty wykończeniowe: tynkowanie, gipsowanie, malowanie, izolacja, docieplenie.

W bieżącym roku wykonana zostanie zewnętrzna elewacja budynku.

 


2021-02-09

Ogłoszenie o naborze

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza nabór na wolne od dnia 01 marca 2021 r. stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie.

Stanowisko pracy: referent do spraw podatków w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie.

 

Pliki do pobrania:

  1. Treść ogłoszenia
  2. Klauzula informacyjna
  3. Kwestionariusz osobowy
  4. Oświadczenia

2021-02-09

Informacja dla mieszkańców o szacowanych kosztach instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. EKO Szczebrzeszyn – energia w promieniach słońca – etap III

Treść informacji


2021-02-09

Informacja dla mieszkańców o szacowanych kosztach instalacji solarnych w ramach projektu pn. EKO Szczebrzeszyn – ciepło w promieniach słońca – etap II

Treść informacji


2021-02-08

Uwaga! Intensywne opady śniegu!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


2021-02-04

zaświadczenie czyste powietrze

Informacja o przyjmowaniu żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn, że po nowelizacji przepisów „Prawo Ochrony Środowiska” a także poprzez odesłanie do przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003r. O świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 111 ze zm. ), realizuje zadania z zakresu przyjmowania żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przydającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”.
Żądania wydania zaświadczenia będą przyjmowane osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie Plac Tadeusza Kościuszki 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 15.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 84 6821202.
Druki żądania wydania zaświadczenia można pobrać w siedzibie Ośrodka lub z załącznika do niniejszej informacji.
W związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych rozprzestrzenianiem się SARSCoV2, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i minimalizację ryzyka zakażenia, prosimy o przesłanie żądania zaświadczenia przede wszystkim za pośrednictwem poczty.

Pliki do pobrania:

wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-o-wysokosci-dochodu


2021-02-03

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.1.2.2021

Nazwa zadania: Sprzedaż złomu ze Szkoły Podstawowej w Bodaczowie

Treść Zapytania zamieszczona w BIP


2021-02-02

Obwieszczenie Wójta Gminy Zamość z dnia 28.01.2021 r.

     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Klemensów – Zamość od km 256+231 do kin 271+013 (w tym 3,490 km na terenie zabudowanym) z wyłączeniem przebudowy mostu przez rz. Świnkę w km 257+202 w m. Bodaczów”, że zostały zebrane wyczerpujące dowody I materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie ul. Ogrodowa 21, 20 – 075 Lublin działającej przez pełnomocnika Pana Łukasza Antoniewicza.

    Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Zamość ul. Peowiak6w 92, 22 – 400 Zamość (pok. 29, w godz. pracy tut. Urzędu: poniedziałek – piątek 7.30-15.30 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym- 84/6392364 w. 29.) z możliwością wypowiedzenia się co do zgłoszonych zadań wniosku w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
Zawiadomienie stron i doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


2021-01-29

Uwaga! Opady marznące!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.