Dzisiaj: 2024-04-16, imieniny: Cecylian, Bernadeta

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2020-05-04

Ogłoszenie

Państwowa Szkoła Muzyczna w Szczebrzeszynie przyjmuje zapisy dla wszystkich, którzy chcieliby podjąć naukę gry na instrumencie.


2020-05-04

Życzenia dla Strażaków


2020-05-04

doposażenie pojazdów OSP

W dniu 30.04.2020 r. samochody marki Renault Trafic zakupione w 2019 r. dla jednostek OSP: Błonie, Kawęczyn, Kąty Pierwsze, Szperówka, Szczebrzeszyn zostały odebrane z firmy P.W. BIBMOT BIK- Sp.j. w Mielcu, która dokonała adaptacji pojazdów na samochody specjalne pożarnicze. Doposażenie pojazdów w sygnały dźwiękowe, oświetlenie oraz specjalne oznakowanie pozwoli je w pełni wykorzystać do akcji ratowniczo-gaśniczych.

 


2020-05-04

“Obchody 229 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja”

W dniu 3 maja o godz.10:30 na Placu Tadeusza Kościuszki w Szczebrzeszynie przedstawiciele władz samorządowych na czele z Henrykiem Matejem Burmistrzem Szczebrzeszyna, uczcili 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, składając wieńce i znicze w miejscach pamięci narodowej.  


2020-05-04

Informacja

Szanowni Rodzice

W związku z decyzją rządu, umożliwiającą otwarcie od dnia 6 maja br.  przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, należy podkreślić, że decyzję w tej sprawie pozostawiono organom prowadzącym.

Otworzymy przedszkola i oddział przedszkolny przy szkole podstawowej wówczas  gdy zostaną spełnione wszystkie warunki bezpiecznego pobytu dzieci i pracowników w placówkach określone w wytycznych GIS i MZ. Przywrócenie trybu pracy tych placówek wymaga wdrożenia procedur sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo dzieciom i personelowi.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i pracowników placówek apeluję  do rodziców dzieci o cierpliwość i zrozumienie.

Ponadto informuje, że pierwszeństwo do skorzystania z placówek będą miały dzieci pracowników służby zdrowia, służb mundurowych i handlu.

Decyzja w zakresie otwarcia przedszkoli i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Wielączy zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, po analizie możliwości wprowadzenia mechanizmów zabezpieczających i odpowiednich procedur – zgodnie z obowiązującym prawem oraz w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego.

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli


2020-04-30

Życzenia

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy 

niech będzie nam wolno złożyć Wszystkim serdeczne życzenia z okazji Świąt Pracy, Dnia Flagi oraz Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja.

Życzymy byśmy Wszyscy uroczyście świętowali te dni w zdrowiu, w spokoju, w poczuciu przynależności do naszej wspólnoty, szacunku do tradycji i dumy  bycia Polakiem. Dajmy dowód naszego patriotyzmu.

 

Udanej Majówki.

 

Burmistrz Szczebrzeszyna              Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Henryk MATEJ                           /-/ Zbigniew Złomańczuk


2020-04-29

PODZIĘKOWANIE

Burmistrz Szczebrzeszyna dziękuje za włączenie się do akcji szycia maseczek ochronnych:

– KGW w Wielączy Kolonii, Paniom: Teresa Waga, Genowefa Rabiega, Anna Ciurysek, Małgorzata Wróbel, Krystyna Garbaty, Katarzyna Pańczyk, Henryka Wróbel,

– KGW w Błoniu, Paniom: Henryka Cichoń, Renata Godzisz, Teresa Godzisz, Irena Samulak,

– Paniom z Brodów Dużych: Irena Chwiejczak , Wioletta Bizior, Elżbieta Mazurek, Elżbieta Romaszko, Anna Witos, Maria Bizior, Krystyna Dąbrowska,

– z Kątów Pierwszych, Pani Jolancie Wiatrowskiej,

– z Bodaczowa Pani Małgorzacie Gorczyca.  


2020-04-29

Informacja Wojewody Lubelskiego z 28.04.2020 r. o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach

Informacja Wojewody Lubelskiego z 28 kwietnia 2020 r. o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów dnia 26 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 750).

Treść dokumentu


2020-04-28

Uwaga! Burze z gradem!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


2020-04-28

Ogłoszenie o przetargu

Nazwa zadania: Remont cząstkowy dróg gminnych. Nr ogłoszenia w BZP: 534615-N-2020

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP

 


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.