Dzisiaj: 2024-05-19, imieniny: Piotr, Iwa

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2020-04-15

Podziękowanie

Burmistrz Szczebrzeszyna dziękuje  Kołom Gospodyń Wiejskich w Wielączy Kolonii Paniom: Teresa Waga, Genowefa Rabiega, Anna Ciurysek, Małgorzata Wróbel, Krystyna Garbaty, Katarzyna Pańczyk, Henryka Wróbel, w Błoniu Paniom: Henryka Cichoń, Renata Godzisz, Teresa Godzisz, Irena Samulak, oraz Paniom z Brodów Dużych: Wioletta Bizior, Elżbieta Mazurek, Irena Chwiejczak, Elżbieta Romaszko, z Kątów I Pani Jolancie Wiatrowskiej  za włączenie się w szycie maseczek ochronnych. W akcję szycia maseczek włączyli się również pracownicy Miejskiego Domu Kultury i Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie. Uszyte przez Panie maseczki zostaną przekazane  z uwagi na zwiększone działania Ochotniczych Straży Pożarnych – wszystkim gminnym jednostkom  OSP oraz w miarę możliwości mieszkańcom, którzy  nie są w stanie zabezpieczyć się w maseczki ochronne poprzez  sołtysów i przewodniczących osiedli danych miejscowości.

2020-04-14

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Szczebrzeszyn obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Zamościu I informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16.04.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, mailem na adres: um@szczebrzeszyn.pl lub za pośrednictwem epuap na skrytkę /umszczebrzeszyn/skrytka do niżej wymienionych komisji wyborczych:

– Nr 1, w liczbie 5,

– Nr 2, w liczbie 6,

– Nr 3, w liczbie 4,

– Nr 4, w liczbie 5,

– Nr 5, w liczbie 5,

– Nr 6, w liczbie 6,

– Nr 7, w liczbie 4,

– Nr 8, w liczbie 3,

– Nr 9, w liczbie 5,

– Nr 10, w liczbie 6,

– Nr 11, w liczbie 3,

– Nr 12, w liczbie 4.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 16.04.2020 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Zamościu I

Piotr Jan Szafrański


2020-04-10

 „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”. Trwa głosowanie

Na stronie konkursu trwa głosowanie. Obiekt startuje w “Plebiscycie” Konkursu ” Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku „ edycja XXIV 2019. Ranking tworzony jest według sumy: ilości oddanych głosów na podstronie obiektu (1 adres IP może oddać maksymalnie 1 głos na 1 obiekt w danej kategorii raz na 24 godziny). Głosowanie w I etapie trwa od 23.03. do 11.05.2020.

Poniżej link do wizytówki obiektu.

http://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/1691/object/1792/centrum-muzealno-edukacyjne-w-szczebrzeszynie-wraz-z-amfiteatrem


2020-04-10

Informacja o nie przeprowadzaniu głosowania w obwodach odrębnych.

Z upoważnienia Dyrektor Delegatury KBW w Zamościu oraz w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami uprzejmie informuję, że z uwagi na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Komisarz Wyborczy w Zamościu I oraz Komisarz Wyborczy w Zamościu II zgodnie z art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) byli zobligowani do utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu odrębnego jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Jednakże, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-19 (tzw. koronowirusa) sytuacja będzie na bieżąco monitorowana i w razie konieczności, tj. braku możliwości przeprowadzenia głosowania, obwody odrębne będą znoszone i głosowanie w nich nie będzie się odbywało.

 

Treść informacji
http://bip.szczebrzeszyn.pl/download/file/2020/wybory/FW%20Informacja%20%20%20obwody%20odrębne.pdf

Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura w Zamościu


2020-04-09

Wywieś flagę!


2020-04-08

Informacja

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).


2020-04-08

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem


2020-04-08

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.24.2020

Nazwa zadania: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania inwestycyjnego
w branży drogowej pn: Przebudowa drogi gminnej ul. Kryka „Topoli” w Szczebrzeszynie

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP


2020-04-07

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ZUS  https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

 

 


2020-04-07

Podziękowanie dla Służby Zdrowia

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie dziękują Służbie Zdrowia za postawę, trud i pomoc niesioną  w okresie pandemii.


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.