Dzisiaj: 2024-06-22, imieniny: Paulina, Tomasz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2020-04-07

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.23.2020

Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  branży sanitarnej w zakresie wewnętrznej instalacji gazowej (pomieszczenie do podgrzewania posiłków), technologii kotłowni gazowej zasilanej gazem płynnym i zewnętrznej instalacji zbiornika naziemnego LPG (kosztorys, przedmiar, SST) dla zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w Kawęczynku

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP


2020-04-06

ŻYCZENIA WIELKANOCNE


2020-04-03

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.22.2020

Nazwa zadania: Remont dróg gminnych w miejscowości Niedzieliska

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP


2020-04-03

Podziękowanie


2020-04-03

maseczki dla strażaków

W trudnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, mając na względzie zabezpieczenie ratowników, podmioty gospodarcze działające na terenie powiatu zamojskiego, przekazały zamojskim strażakom maseczki ochronne: jednorazowego użytku z flizeliny – 700 szt. oraz wielokrotnego użytku z bawełny – 1000 szt.  


2020-04-03

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r. o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia RM z dnia 31 marca 2020 r.

Informacja Wojewody o rozporządzeniu RM


2020-03-31

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH


2020-03-31

INFORMACJA w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i przyjętymi przez Urząd Miejski w Szczebrzeszynie działaniami profilaktycznymi chroniącymi przed rozpowszechnianiem się chorób zakaźnych polegającymi na ograniczeniu zakresu przyjmowania interesantów, pełnomocnicy komitetów wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) zainteresowani zgłoszeniem kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych oraz wyborcy samodzielnie zgłaszający dwoje kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej w gminie Szczebrzeszyn zgłoszenia mogą złożyć:

– drogą elektroniczną na adres: um@szczebrzeszyn.pl w formie skanu wypełnionego i podpisanego zgłoszenia (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

W przypadku przesłania wniosku drogą elektroniczną osoba dokonując zgłoszenia powinna dostarczyć oryginał zgłoszenia przesyłając go do Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn z dopiskiem „zgłoszenie do okw” 

– drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn z dopiskiem „zgłoszenie do okw”.

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

– uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

– potwierdzenie doręczenia do Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik Urzędu) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych może zostać przesłane najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020r. w godzinach pracy Urzędu tj. do godz. 15.00

Numery telefonów do pracowników Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie w sprawie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych: 84 6821-095, 84 6821-006

Numer telefonu do Urzędnika Wyborczego w sprawie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych: 531-007-577


2020-03-30

Ogłoszenie – odbiór odpadów


2020-03-30

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.