Dzisiaj: 2023-12-05, imieniny: Saba, Kryspin

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2019-10-04

Zapytanie Ofertowe nr RZP.271.1.34.2019

Nazwa zadania: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania: Przebudowa dróg gminnych  nr 110358L, 110355L, 110359L relacji Niedzieliska – Wielącza”.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


2019-10-04

XII Otwarte Biegi im. Bronisława Pietruszyńskiego

16 października na Stadionie Miejskim w Szczebrzeszynie odbędą się XII Otwarte Biegi im. Bronisława Pietruszyńskiego.

 


2019-10-04

terenowy rajd pieszy

Zapraszamy na pieszy rajd terenowy po wąwozach Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, organizowany przez klub BUSHIDO Szczebrzeszyn, MDK Szczebrzeszyn i Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.


2019-10-03

Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczebrzeszynie – zakończenie zadania.


2019-10-02

UWAGA! INTENSYWNE OPADY DESZCZU!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


2019-09-25

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie „Chrząszczowy Gród z siedzibą w Szczebrzeszynie przy ul. Sądowej 3, zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację projektu: „Wykonanie 2 miejsc postojowych” na terenie Gminy Szczebrzeszynrealizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Załączniki do pobrania:

Formularz ofertowy należy złożyć osobiście lub przesłać  na adres Stowarzyszenia: Stowarzyszenie „Chrząszczowy Gród” ul. Sądowa 3, 22-460 Szczebrzeszyn,  w zaklejonej kopercie z dopiskiem OFERTA, do dnia 11 października 2019 roku. W przypadku przesłania za pośrednictwem placówki pocztowej liczy się data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.


2019-09-24

Informacja – Pierwsze posiedzenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Uprzejmie informuję, że pierwsze posiedzenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych zgłoszonych przez uprawnione komitety wyborcze w gminie Szczebrzeszyn odbędzie się 26 września 2019r. (czwartek) g. 14.00 (dot. członków Komisji 1,2,3,4,5,6).

Natomiast członkowie Komisji 7,8,9,10,11,12 – spotkanie g. 14.30. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

 

/-/Maria Loc-Oczkoś
pełnomocnik wyborczy


2019-09-24

Pielgrzymka Strażaków

W dniu 22 września 2019 r. delegacja strażaków OSP z terenu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn wzięła udział w XI Pielgrzymce Strażaków do Sanktuarium w Maryjnego w Krasnobrodzie. 

Po zbiórce przy kaplicy na wodzie, nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych i delegacji strażackich do Sanktuarium, gdzie została odprawiona Msza św. dziękczynna. Następnie uczestnicy pielgrzymki udali się do kaplicy św. Rocha, gdzie modlili się za  powstańców styczniowych poległych w bitwie w pobliżu kaplicy.  

W pielgrzymce naszym druhom towarzyszył Burmistrz Szczebrzeszyna Pan Henryk Matej.  


2019-09-24

informacja – składy okw – gmina szczebrzeszyn

POSTANOWIENIE NR 181/2019 Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


2019-09-24

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.1.32.201

Nazwa zadania: Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3212L w m. Kąty Pierwsze, przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3213L w m. Bodaczów.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.