Dzisiaj: 2023-12-05, imieniny: Saba, Kryspin

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2019-09-06

VIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że VIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się  w dniu 18 września 2019 r. (środa) o godz. 09.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja inwestycyjna o przygotowaniu placówek oświatowych do pracy w roku szkolnym 2019/2020.
 6. Informacja o przebiegu realizacji  inwestycji w gminie.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach w I półroczu 2019 roku.
 8. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2019r.
 9. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  b) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  c) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
  d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia usługi publicznego transportu zbiorowego i określenia linii komunikacyjnych do objęcia dopłatą wynikającą z Ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
  e) w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej,
  f) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie,
  g) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie,
  h) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia,
  i) w sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczebrzeszynie i nadania mu statutu,
  j) w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Szczebrzeszynie na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku na cmentarzu parafialnym w Szczebrzeszynie, wpisanym do rejestru zabytków,
  k) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
  l) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  m) w sprawie wyboru ławników.
 10. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.
 11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w Szczebrzeszynie 

Transmisja na żywo – 18 września 2019 r., godz. 09:00.


2019-09-06

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.1.30.2019

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Wymiana rynien w budynku przy ulicy Targowej 3 w Szczebrzeszynie”.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


2019-09-02

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.1.29.2019

Nazwa zadania: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3212L w m. Kąty Pierwsze, przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3213L w m. Bodaczów”.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


2019-08-30

Uwaga! Burze z gradem!

Ostrzeżenie meteorologiczne


2019-08-30

Ogłoszenie


2019-08-29

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.28.2019.

Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wielączy”. Znak sprawy: RZP.271.28.2019.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP. 


2019-08-28

Ogłoszenie nr ROK.0050.79.2019

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych: (działka nr 1016 o pow. 0,08 ha, działka nr 1024 pow. 0,08 ha, działka nr 1337 o pow. 0,36 ha, działka nr 2370 o pow. 0,07 ha)  położonych w obrębie geodezyjnym Przed. Zamojskie.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


2019-08-28

Ogłoszenie nr ROK.0050.78.2019

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (działka nr 344/1, 345/1 o pow. 1054 m2) położonej przy ul. Przechodniej w Szczebrzeszynie.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


2019-08-28

Projekt pomnika Jana Brzechwy

Prezentujemy kolejną wersję pomnika Jana Brzechwy. Autorem projektu jest Pan Bogusław Koczwara. Projekt zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Szczebrzeszynie do akceptacji podczas najbliższej sesji.


2019-08-27

podpisanie współpracy z miastem na Ukrainie

W poniedziałek, 26 sierpnia 2019 r. Burmistrz Szczebrzeszyna Henryk Matej podpisał porozumienie o współpracy i partnerstwie z Radą Mikołajewa na Ukrainie, reprezentowaną przez Głowę Miasta Andriy Schebela. Celem współpracy partnerskiej jest budowanie i urzeczywistnianie przyjaźni polsko-ukraińskiej oraz utrzymywanie stałych relacji , służących wymianie doświadczeń w pracy samorządowej.  


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.