Dzisiaj: 2024-06-21, imieniny: Alicja, Alojzy

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2020-12-21

“Życzenia Świąteczne”


2020-12-18

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza nabór na wolne od dnia 18 stycznia 2021 r. stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie Plac Tadeusza Kościuszki 1.

1. Stanowisko pracy: Referent do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie, wymiar czasu pracy: pełny etat.

2. Niezbędne wymagania. Kandydat:

 • ma obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letni staż pracy w księgowości jst,,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie był karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 


2020-12-18

Wymień piec i przeprowadź termomodernizację swojego domu w ramach dofinansowania z programu “Czyste powietrze”.


2020-12-17

Ogłoszenie nr 319.2020

319.2020 Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza na rok 2021 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia, w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r, poz. 1057), zgodnie z uchwałą Nr XV/211/2020 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2021 (Dz. U. Województwa Lubelskiego z dnia 19 listopada 2020 roku poz. 5612), Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza na rok 2021 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia, w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

 • W ramach realizacji obowiązku szkolnego dowożenie uczniów z niepełnosprawnością z terenu gminy Szczebrzeszyn do szkół oraz ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych na terenie miasta Zamościa przeznaczając na ten cel kwotę – 140 000 zł

W roku 2020 na realizację zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania wydatkowano łącznie kwotę – 129 852,50 zł.  


2020-12-17

Informacja dla przedsiębiorców ANTY-COVID

Plakat informujący o szkoleniach i doradztwie zawodowym ANTY-COVID

To już ostatni moment, żeby zgłosić się do projektu. Nabór prowadzony będzie jeszcze tylko przez 10 dni!

Wsparcie będzie realizowane w okresie do 31 marca 2021 r.

Celem projektu jest podniesienie do końca marca 2021 r., zgodnie z potrzebami przedsiębiorców, kompetencji w zakresie Rekomendacji Nadzwyczajnych Sektorowych Rad, mających na celu ZAPOBIEGANIE NEGATYWNYM SKUTKOM PANDEMII.

W załączeniu przesyłamy link do spotkania informacyjnego dla zainteresowanych uczestnictwem w projekcie MŚP – „Krok po kroku jak przejść przez ścieżkę rekrutacji”, w ramach projektów realizowanych w oparciu o Rekomendacje Nadzwyczajne Sektorowych Rad ds. sektorów:

 1. wodno-ściekowego i rekultywacji
 2. handlu
 3. zdrowia
 4. odzysku
 5. żywności wysokiej jakości
 6. komunikacji marketingowej
 7. IT

 


2020-12-16

Ogłoszenie

Aktualizacja Ogłoszenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 grudnia 2020 r.

Plik do pobrania: zmiana_ogloszenia_o_naborze_npsz_10_12_2020-1


2020-12-16

Trening SWA oraz SWO

W dniu 17 grudnia br. o godz. 12.00  zostanie przeprowadzony Wojewódzki Trening Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO), który będzie polegał  na głośnym uruchomieniu syren alarmowych (dźwięk ciągły trwający 1 minutę).


2020-12-15

Informacja GDDKiA o utrudnieniach w dniach 21-22 grudnia  br. na drodze krajowej nr 74 w m. Szczebrzeszyn.

W związku z prowadzoną przebudową mostu przez rzekę Wieprz w km 256 +771 drogi krajowej nr 74 w miejscowości Szczebrzeszyn Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i  Autostrad oddział w Lublinie informuje,  że w dniach 21-22 grudnia br. wystąpią utrudnienia w ruchu na tym odcinku drogi krajowej.

W dniu 21 grudnia o godzinie 14 planuje się rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem połączenia obu nowo wybudowanych połówek mostu.

W celu zminimalizowania drgań na obiekcie ruch na moście przez rzekę Wieprz będzie cyklicznie wstrzymywany na okres do maksymalnie 120 mim.

W czasie trwania utrudnień samochody o masie całkowitej do 3,5 t oraz pojazdy Policji,  Pogotowia i Straży Pożarnej będą kierowane na objazd ulicami Osiedlowa – Chmielna – Orzechowa (Michalów) –  droga wzdłuż Zakładów Tłuszczowych.

Prosimy o wyrozumiałość użytkowników drogi i w miarę możliwości omijanie tego odcinka drogi w ww. terminie.

 

Skan informacji – plik pdf


2020-12-15

Ogoszenie

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje, że osoby wymagające wsparcia mogą zgłaszać się telefonicznie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie pod nr tel. 84 6821 208.


2020-12-14

OGŁOSZENIE

Plakat informujący o Terenowej akcji poboru krwi, która odbędzie się 13 grudnia 2020 o godzinie dziewiątej w Centrum Muzealno-Edukacyjnym w Szczebrzeszynie przy ulicy Sądowej 3.

Plakat informujący o Terenowej akcji poboru krwi, która odbędzie się 19 grudnia 2020 br. o godzinie dziewiątej w Centrum Muzealno-Edukacyjnym w Szczebrzeszynie przy ulicy Sądowej 13.


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.