Dzisiaj: 2022-01-18, imieniny: Malgorzata, Piotr

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności

2019-06-05

kolejny sukces Szczebrzeskiej Kapeli Podwórkowej

Szczebrzeska Kapela Podwórkowa zdobyła pierwsze miejsce na X Wojewódzkim Festiwalu Kapel Ulicznych i Podwórkowych – Werbkowice 2019. W przeglądzie, który odbył się w niedzielę 2. czerwca, brało udział 9 zespołów z całej Lubelszczyzny.

 


2019-06-05

UWAGA! Burze z gradem!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


2019-06-05

Nowe tablice ogłoszenowe

Urząd Miejski zakupił nowe tablice ogłoszeniowe dla sołectw, które w najbliższym czasie zostaną ustawione w miejscach wyznaczonych przez sołtysów.


2019-06-05

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZAMOJSKIEGO W 2019 ROKU

Na mocy Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu zamojskiego działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których pomoc prawną mogą otrzymać mieszkańcy powiatu. Punkty mieszczą się w budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu, przy ul. Przemysłowej 4.

W budynku zapewniony jest dostęp do punktów także osobom niepełnosprawnym.

 


2019-06-04

Wybory ławników w kadencji 2020-2023

Uprzejmie informuję, że na nową kadencję 2020-2023 Prezes Sądu Okręgowego w Zamościu ustalił następującą liczbę ławników wybieranych przez Radę Miejską w Szczebrzeszynie:

  • do Sądu Okręgowego w Zamościu – 4 osoby
  • do Sądu Rejonowego w Zamościu – 1 osoba

 

Druki do pobrania :

Druki można pobrać również osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Szczebrzeszynie (pok. Nr 20).

 

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku w Biurze Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1 (pok. nr 20, tel. 84/ 6821-006 w.321) 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Złomańczuk


2019-06-03

dni chrząszczowego grodu już za nami

W niedzielę 2 czerwca zakończyły się tegoroczne Dni Chrząszczowego Grodu. Wzorem lat ubiegłych, w programie dwóch  pierwszych  dni znalazł się Festiwal Piosenki Rozśpiewany Chrząszcz. Niedziela na rynku miejskim była dedykowana obchodom  Dnia Dziecka.  Z tej okazji młodzi mieszkańcy miasta i gminy mogli korzystać z dmuchanego placu zabaw. Podczas festynu rodzinnego nie brakowało także występów dzieci i młodzieży, prezentującej swoje talenty wokalne, taneczne i aktorskie na  scenie plenerowej. Wybierano również małą miss i mistera Chrząszczowego Grodu. Główną atrakcją tego dnia był wieczorny koncert Lanberry.

 


2019-06-03

sesja młodzieży

W dniu 31 maja 2019 r. w sali konferencyjnej urzędu miejskiego odbyła się sesja młodzieży, z okazji nadchodzącego  Dnia Dziecka. W spotkaniu z uczniami szkół podstawowych z gminy Szczebrzeszyn wzięli udział:  Burmistrz Szczebrzeszyna  Henryk Matej, Przewodniczący Rady Miejskiej  Zbigniew Złomańczuk,  Radna Katarzyna Bizior oraz dyrektorzy i nauczyciele.  


2019-06-03

Informacja dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu prowadzi rekrutację wśród osób bezrobotnych na szkolenia zawodowe. Program skierowany głownie do osób młodych tj. do 30 roku życia, którzy nie posiadają oczekiwanych przez pracodawców kwalifikacji lub uprawnień. Urząd Pracy pokrywa koszty szkolenia, a osobom bezrobotnym z tytułu udziału w skoleniu przysługuje stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu.  


2019-05-30

rok 2019 rokiem dr Zygmunta Klukowskiego

W ramach ogłoszonego przez Gminę Szczebrzeszyn Roku 2019 – Rokiem dr Zygmunta Klukowskiego, na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 maja, odbył się  wykład pana Dariusza Górnego. Ponadto, laureaci konkursu plastycznego pn. „Miejsca związane z dr Zygmuntem Klukowskim” odebrali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe z rąk Burmistrza Szczebrzeszyna Henryka Mateja oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Złomańczuka. Wszystkie nagrodzone prace zostały zebrane na wspólnej wystawie w sali konferencyjnej urzędu miejskiego.

 


2019-05-30

„System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego„ – wyniki naboru .

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, że na stronie  www.azbest.lubelskie.pl w zakładce WYNIKI zostały zamieszczone listy osób, których „Zgłoszenia lokalizacji” przyjmowane w II naborze (tj. w okresie od 17.10.2018 r. do 30.11.2018 r.) zostały zatwierdzone i przekazane do realizacji w ramach projektu pt. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”

Wszyscy Wnioskodawcy z terenu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn zostali zakwalifikowani.

Wykonawcy będą indywidualnie kontaktować się z zakwalifikowanymi osobami celem ustalenia terminu realizacji prac.  


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.