Dzisiaj: 2024-06-17, imieniny: Albert, Ignacy

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Inwestycje

INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ SZCZEBRZESZYN W 2015 ROKU

 

Przebudowa chodnika w Brodach Dużych
Przebudowana została dalsza część chodnika przy drodze powiatowej nr 32112L w miejscowości Brody Duże. Wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczebrzeszynie. Koszt inwestycji to 150 000 zł.  


inwestycje zrealizowane przez gminę szczebrzeszyn

SZCZEBRZESZYN, ul. Trębacka

Wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 3290L – ul. Trębacka w Szczebrzeszynie, wraz z oświetleniem ulicznym. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zamościu. Kanalizacje sanitarną na ul. Trębackiej, za kwotę 425000,00zł wykonał Zakład Usług Sanitarnych Józef Bucior z Krasnobrodu.  


INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ SZCZEBRZESZYN

BODACZÓW

Wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bodaczów „Podborek” na dł. 320 metrów. W ramach przebudowy wykonano podbudowę tłuczniową oraz nawierzchnię asfaltową na w/w odcinku.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Zamość.

Wartość robót: 118 747 PLN

Otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  w kwocie 60 000PLN  


INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ SZCZEBRZESZYN

Remont chodnika przy drodze powiatowej 3210L ul. Klukowskiego, Błonie

Zakres prowadzonych prac obejmował m.in. zabezpieczenie i regulację sieci podziemnych, wykonanie odwodnienia oraz  chodnika wraz ze zjazdami. Wykonawcą jest Zakład Remontowo – Budowlany TRAMES – Piasecki i Małyszek s.j. z Zamościa. Koszt inwestycji wynosi 118992,96 zł.

DSC_4264  


Inwestycje realizowane przez Gminę Szczebrzeszyn

1. Przebudowa i modernizacja Ratusza

W sierpniu 2013r. rozpoczęła się modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.  Wykonawcą zamówienia jest firma J.P. Usługi Budowlane Jan Pikuta z Biłgoraja. Zakres inwestycji obejmuje głównie przebudowę kominów, wymianę pokrycia dachowego, rynien, rur spustowych, wymianę tynków w strefie cokołowej oraz remont elewacji. Termin zakończenia inwestycji jest planowany na grudzień 2013r.

2. Ciąg pieszo-rowerowy Szczebrzeszyn – Brody Małe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, przy udziale Gminy Szczebrzeszyn realizuje budowę ciągu pieszo-rowerowego w m. Brody Małe wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze- Biłgoraj- Zwierzyniec- Szczebrzeszyn ma długość 1,216 km. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „STOLMEX” Stanisław Kozłowski z Zamościa. Zakres robót obejmuje wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej, szarej o grubości 8 cm oraz  nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki brukowej czerwonej wraz ze zjazdami.

3. Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego

Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego jest realizowana przy drodze wojewódzkiej nr 858 na odcinku Szczebrzeszyn-Brody Małe. Inwestorem jest Gmina Szczebrzeszyn, wykonawcą Usługowy Zakład Elektryczny” INKASO” Mariusz Szuwara z Zamościa. W ramach inwestycji zamontowane zostały 34 słupy oświetleniowe.

4. Termomodernizacja budynku straży w miejscowości Brody Duże.

Zakres prac obejmował  wykonanie ocieplenia  styropianem grubości 10 cm, wykonanie elewacji oraz opaski odwodnieniowej wokół budynku.

Koszt inwestycji to 30.000 zł. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Remontowo-budowlany Leszek Gryba ze Szczebrzeszyna.

5. Chodnik w Bodaczowie

Wzdłuż drogi gminnej nr 110161 L, na odcinku o długości 600m bieżących został wybudowany z kostki brukowej szarej, chodnik o szerokości zmiennej od 1,5 do 2m . Inwestorem jest Chevron Polska Sp. z o.o., a wykonawcą robót firma AECOM Sp. z o.o.


Inwestycje realizowane przez Gminę Szczebrzeszyn

 1. Przebudowa drogi gminnej w Wielączy Kolonii.

Zakres robót odcinka długości 780 m. obejmował: poszerzenie drogi, wzmocnienie podbudowy kruszywem, naniesienie asfaltowe oraz wykonanie przepustów. Wykonawcą przeprowadzonych robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Tomaszowa Lubelskiego. Wartość robót to 200 547 zł, w tym dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w wysokości 50 000 zł.

 

 2. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bodaczowie.

Obiekt, w ramach programu „Radosna Szkoła” wykonuje przedsiębiorstwo INTERHOME Marek Iwanowski z Zagórza koło Sanoka. Całkowita  wartość robót wynosi  168 329 zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 82 164 zł.

  3. Budowa placu zabaw na osiedlu Klemensów w Szczebrzeszynie.

Wykonawcą prac jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie. Wartość inwestycji to 52 000 zł – w całości z budżetu gminy. Planowany termin zakończenia budowy przypada na koniec września 2013r.

4. Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w Kątach II.

Obszar prac budowlanych obejmuje modernizację i remont budynku, jak również zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu wokół budynku. Wykonawcą przedsięwzięcia jest Zakład Usługowy Ogólnobudowlany Adam Strumidło, Płoskie. Całkowita wartość inwestycji – 393 124 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 230 325 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach  2007-2013.


Inwestycje 2011

Inwestycje zrealizowane na terenie Gminy Szczebrzeszyn w 2011 roku.

Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie.

Zakończone zostały prace przy budowie placu zabaw w Szczebrzeszynie, który wykonany został w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Plac wyposażony został m.in. w zjeżdżalnię, równoważnię, drzewko linowe, ścianę wspinaczkową. Wszystkie elementy zostały zamontowane na powierzchni 500 m², na podłożu z płyt amortyzujących upadki, teren placu został ogrodzony i wyposażony w ławeczki.

Koszt inwestycji 197 000 tys. zł.

Budowa kotłowni i modernizacja instalacji c.o. przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Klemensowie.

Wykonano adaptację pomieszczeń pod budowę kotłowni gazowej , wymieniono instalację c.o. ze stalowej na miedzianą , wraz z wymianą kaloryferów.

Koszt inwestycji 64 000 tys. zł.

Remont i docieplenie (termomodernizacja) Szkoły Podstawowej w Bodaczowie.

Wykonane zostało docieplenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bodaczowie wraz z przyległym zapleczem socjalno-administracyjnym, docieplenie stropo-dachu z elementami pokrycia oraz elementami blacharskimi.

Koszt inwestycji 125 000 tys. zł.

Przebudowa drogi gminnej nr KDKG 110367L w miejscowości Wielącza Kolonia.

Zakończono prace przy przebudowie drogi gminnej w Wielączy Kolonii, zmodernizowany został odcinek na długości 1300 m.

Koszt inwestycji 690 000 tys. zł.

Przebudowa drogi gminnej nr KDKG 110154L w miejscowości Wielącza Kolonia.

Wykonano remont cząstkowy podbudowy i nawierzchni drogi  na odcinku 500 m. wraz z odmuleniem i odwodnieniem zastoisk wodnych z obrębu korony drogi

Koszt inwestycji 30 000 tys. zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bodaczów (obok remizy OSP).  

Zakończone zostały prace przy przebudowie drogi gminnej w Bodaczowie (obok remizy). Nawierzchnię wykonano z kostki ażurowej betonowej na długości 200 m.

Koszt inwestycji 130 000 tys. zł.

Przebudowa drogi gminnej nr KDKG 1103752 w miejscowości Kawęczynek.

Zakończono przebudowę drogi gminnej na odcinku 200 m, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej ażurowej na podbudowie piaskowo – cementowej.

Koszt inwestycji 120 000 tys. zł.

Przebudowa drogi gminnej Kawęczyn – Brody Małe w zakresie formowania korony drogi wraz z systemem odwodnienia.

Wykonano odmulenie rowów  oraz karczowanie drzew i krzewów wzdłuż drogi powiatowej Szczebrzeszyn- Zwierzyniec do rzeki Wieprz na dł. 1 km

Koszt inwestycji 35 000 tys. zł.

Modernizacja ulic Sobieskiego i Wyzwolenia w Szczebrzeszynie.

Zakończona została przebudowa ul. Sobieskiego w Szczebrzeszynie, poprzez wymianę nawierzchni z asfaltowej na kostkę brukową wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego.

Koszt inwestycji 260 000 tys. zł.

Budowa kanalizacji sanitarno – deszczowej w Szczebrzeszynie.

Wykonano przebudowę odcinka sieci kanalizacyjnej przy ul. XXX- lecia  (blok Wspólnoty Mieszkaniowej) oraz wykonany został odcinek przyłącza do kanalizacji budynków mieszkalnych przy ul. Zielonej.

Koszt inwestycji  50 000 tys. zł.

Budowa sieci wodociągowej w Bodaczowie.

Wykonano uzbrojenie działek w sieć wodociągową na wysokości Szkoły Podstawowej w Bodaczowie

Koszt inwestycji 14 000 tys. zł.

Budowa ciągu pieszo – rowerowego Szczebrzeszyn – Brody Małe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858 – wykonanie dokumentacji projektowej.

Koszt inwestycji 36 500 tys. zł.

Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 32112L Brody Małe – Zawada w miejscowości Niedzielska.

Zakończono prace przy budowie chodnika w miejscowości Niedzieliska, położono 250 m kostki brukowej.

Koszt inwestycji 70 000 tys. zł.

Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 32112 L Brody Duże – Zawada w miejscowości Brody Duże.

Zakończono prace przy budowie chodnika w miejscowości Brody Duże., wykonano odcinek 250 m. (300 m² kostki brukowej przekazało Starostwo Powiatowe w Zamościu).

Koszt inwestycji 65 000 tys. zł.

Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Lubelskiej w Szczebrzeszynie.

Wykonano odcinek chodnika z kostki wibroprasowanej na odcinku ok. 150 m.

Koszt inwestycji 25 000 tys. zł.

Przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicach Sobieskiego i Wyzwolenia w Szczebrzeszynie.

Wykonano przebudowę linii napowietrznej enn na kablową wraz z budową oświetlenia , łącznie wykonano 11 punktów świetlnych. od ul. Sobieskiego do ul. Partyzantów.

Koszt inwestycji 80 000 tys. zł.

Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Frampolskiej i Klinowej.

Zrealizowano kolejny etap rozbudowy oświetlenia ulicznego na osiedlu Klinowa w Szczebrzeszynie łącznie wykonano 10 punktów świetlnych.

Koszt inwestycji 38 000 tys. zł.

Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niedzielska Kolonia.

W ramach modernizacji i przebudowy linii napowietrznej enn, wykonano oświetlenie miejscowości Niedzieliska Kolonia , łącznie wykonano 8 punktów świetlnych.

Koszt inwestycji 36 000 tys. zł.

Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kąty Pierwsze.

W ramach modernizacji i przebudowy linii napowietrznej enn, wykonano oświetlenie w miejscowości Kąty I, łącznie wykonano 21 punktów świetlnych

Koszt inwestycji 34 000 tys. zł.

Modernizacja budynku remizy OSP w Bodaczowie.

Kontynuowano roboty remontowe i modernizacyjne budynku remizy w Bodaczowie w zakresie adaptacji pomieszczeń gospodarczych na zaplecze socjalno-kuchenne, wykonane zostało nowe zasilenie budynku w enn.

Koszt inwestycji 60 000 tys. zł.

Modernizacja budynku remizy na Przedmieściu  Szperówka.

Kontynuowane są roboty remontowo-modernizacyjne , w ramach zadania wykonano instalację c.o., enn, wymieniono podłogi oraz utworzono zaplecze socjalno-kuchenne.

Koszt inwestycji 60 000 tys. zł.

Termomodernizacja bloku komunalnego przy ulicy Targowej.

Wykonano docieplenie budynku wielorodzinnego przy ul. Targowej w Szczebrzeszynie wraz z wyprawą elewacyjną.

Koszt inwestycji 53 000 tys. zł.

Adaptacja budynku w Katach Drugich na wiejską świetlicę.

W ramach robót adaptacyjnych wykonano stan surowy wraz z wymianą konstrukcji i pokrycia dachowego.

Koszt inwestycji 65 000 tys. zł.

Wykonanie odwodnienia na terenie obrębu Przedmieście Zamojskie.

Wykonano odwodnienie-drenaż części mieszkalnej na terenie Przedmieścia Zamojskiego.

Koszt inwestycji 62 000 tys. zł.

Wykonanie systemu odwodnienia kanałami otwartymi terenu osiedla w Brodach Małych.

Wykonano odmulenie i odwodnienie rowów wzdłuż osiedla domków jednorodzinnych w miejscowości Brody Małe.

Koszt inwestycji 49 000 tys. zł.

Wykonanie utwardzenia placu manewrowego w Kawęczynku.

Wykonano zatokę autobusową wraz z placem manewrowym w miejscowości Kawęczynek.

Koszt inwestycji 50 000 tys. zł.


Inwestycje na terenie Gminy Szczebrzeszyn zrealizowane w latach 2007 – 2010.

A. Inwestycje gminne.

Całkowity koszt inwestycji: 24 399 945 zł.
Pozyskane dofinansowanie ze środków unijnych i rządowych: 10 328 274,56 zł.


Szczebrzeszyn:

 • „Renowacja Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie”.
  Koszt inwestycji 3 210 000 zł.
 • „Moje boisko – ORLIK 2012″.
  Koszt inwestycji 1 580 000 zł.
 • „Z kulturalną wizytą w chrząszczowym grodzie”.
  Koszt inwestycji 883 588 zł.
 • „Informatyzacja gminy Szczebrzeszyn”.
  Koszt inwestycji 1 092 000 zł.
 • „Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Szczebrzeszynie”.
  Koszt inwestycji 3 160 000 zł.
 • „Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczebrzeszyn”.
  Koszt inwestycji 2 230 000 zł.
 • Remonty i modernizacje ulic i chodników na terenie miasta: Brzechwy, Wierzbowa, Wyzwolenia, Klinowa, Słoneczna, Zamkowa, Cicha, Sadowa, Boczna, Cmentarna, Plac Tadeusza Kościuszki, Nadrzeczna, Ogrodowa” Klukowskiego, Sądowa, Piwna, Lubelska. Koszt inwestycji 1 521 000 zł.
 • Remont budynku Ratusza. Koszt inwestycji 150 000 zł.
 • Zabezpieczenie przed erozją i utwardzenie dna wąwozu ulic: Cmentarna, Sadowa, Gorajska.
  Koszt inwestycji 1 450 000 zł.
 • Remonty placówek oświatowych na terenie miasta: Szkoła Podstawowa nr 1, Gimnazjum i Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie. Koszt inwestycji 784 000 zł.
 • Remonty i naprawy obiektów komunalnych przy ul. Zamojskiej, Sądowej i Targowej.
  Koszt inwestycji 170 000 zł.
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej na ulicach: Targowa, Wierzbowa, Cicha, Stara Rozłopska, Zamkowa, Lubelska, Turowskiego. Koszt inwestycji 379 000 zł.
 • Budowa i remonty oświetlenia ulicznego ulic: osiedla XXX-lecia PRL, Plac Tadeusza Kościuszki, Cmentarna, Zamkowa, Sobieskiego, Wyzwolenia, Słoneczna, Ogrodowa, Trębacka, Brzechwy, Sas – Jaworskiej.
  Koszt inwestycji 279 000 zł.
 • Remont i utrzymanie kwater i mogił poległych na cmentarzu parafialnym w Szczebrzeszynie.
  Koszt inwestycji 336 000 zł.

Całkowity koszt inwestycji w Szczebrzeszynie: 17 224 588 zł., w tym dofinansowanie: 8 850 278,53 zł.


Bodaczów:

 • Przebudowa drogi Bodaczów – Michalów. Całkowity koszt inwestycji 1 230 000 zł.
 • Remonty i modernizacje dróg gminnych i chodników. Koszt inwestycji 225 236 zł.
 • Remont placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego w Bodaczowie.
  Koszt inwestycji 324 796 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej nr 110353L w Bodaczowie. Koszt inwestycji 578 600 zł.
 • Wyposażenie remizo – świetlicy wiejskiej w Bodaczowie. Koszt inwestycji 8 807 zł.
 • Remonty i doposażenie OSP (samochód). Koszt inwestycji 230 000 zł.

Całkowity koszt inwestycji w Bodaczowie: 2 597 439 zł., w tym dofinansowanie: 845 831,37 zł.


Wielącza Kolonia:

 • Remont dróg gminnych i przepustów. Koszt inwestycji 44 550 zł.
 • Remont placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa. Koszt inwestycji 55 960 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Wielączy Kolonii: 100 510 zł.


Wielącza Wieś:

 • Remont dróg gminnych i przepustów. Koszt inwestycji 65 000 zł.
 • Odwodnienie drogi gminnej. Koszt inwestycji 80 000 zł.
 • Remont oświetlenia ulicznego. Koszt inwestycji 5 612 zł.
 • Remont placówki oświatowej: Szkoła Podstawowa. Koszt inwestycji 44 050 zł.
 • Doposażenie OSP (samochód). Koszt inwestycji 20 000 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Wielączy Wieś: 214 662 zł.


Wielącza Poduchowna:

 • Modernizacja drogi gminnej (dojazdowej do pól) Nr 110362L w Wielączy. Koszt inwestycji 262 880 zł.
 • Remonty drogi gminnej. Koszt inwestycji 50 000 zł.
 • Odwodnienie drogi gminnej i remont przepustów. Koszt inwestycji 70 000 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Wielączy Poduchownej: 382 880 zł., w tym dofinansowanie: 210 299,66 zł


Przedmieście Zamojskie:

 • Remont świetlicy po byłej mleczarni. Koszt inwestycji 160 000 zł.
 • Remont i niwelacja dróg dojazdowych do pól oraz ul. Nadrzecznej. Koszt inwestycji 8 560 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Przedmieściu Zamojskim: 168 560 zł.


Przedmieście Szperówka:

– Remonty i doposażenie OSP. Koszt inwestycji 160 000 zł.
– Projekt koncepcyjny budowy i przebudowy sieci wodociągowej. Koszt inwestycji 3 050 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Przedmieściu Szperówka: 163 050 zł.


Przedmieście Błonie:

 • Remont dróg gminnych i dojazdowych do pól. Koszt inwestycji 160 117 zł.
 • Remonty i doposażenie OSP. Koszt inwestycji 120 500 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Przedmieściu Błonie: 280 617 zł.


Osiedle Klemensów:

 • Remont dróg gminnych, ulic i chodników: Łączna, Końcowa, Przechodnia, Słodka, Prosta, Zaułek, Jasna, Kolejowa. Koszt inwestycji 420 690 zł.
 • Remont placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczebrzeszynie. Koszt inwestycji 110 044 zł.
 • Remont kanalizacji: ul. Słodka. Koszt inwestycji 3 173 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Osiedlu Klemensów: 533 907 zł.


Kawęczyn:

 • Remont dróg gminnych i dojazdowych do pól. Koszt inwestycji 56 907 zł.
 • „Budowa Wiejskiego Klubu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu”. Koszt inwestycji 950 000 tys. zł.

Całkowity koszt inwestycji w Kawęczynie: 1 006 907 zł, dofinansowanie: 245 787 zł.


Kawęczynek:

 • Remont dróg gminnych i dojazdowych do pól. Koszt inwestycji 252 540 zł.
 • Projekt budowlany sieci wodociągowej Topólcza – Kawęczynek oraz studni drenarskich. Koszt inwestycji 26 474 zł.

Całkowity koszt inwestycji w Kawęczynku: 279 014 zł.


Brody Małe:

 • Remont dróg gminnych i budowa chodnika. Koszt inwestycji 390 686 zł.
 • Remonty i doposażenie OSP. Koszt 110 000 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Brodach Małych: 500 686 zł.


Brody Duże:

 • Modernizacja dróg gminnych i chodnika. Koszt inwestycji 300 000 zł.
 • Remonty i doposażenie OSP. Koszt inwestycji 24 661 zł.
 • Budowa sieci wodociągowej. Koszt inwestycji 36 274 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Brodach Dużych: 360 935 zł.


Niedzielska:

 • Remonty dróg gminnych i budowa chodnika. Koszt inwestycji 276 233 zł.
 • Remonty i doposażenie OSP (remont schodów). Koszt inwestycji 57 337 zł.
 • Remont placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa. Koszt inwestycji 22 591zł.

Całkowity koszt inwestycji na Niedzieliskach: 356 161 zł.


Niedzielska Kolonia:

 • Remont dróg gminnych. Koszt inwestycji 65 722 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Niedzieliskach Kolonii: 65 722 zł.


Kąty I:

 • Remont drogi gminnej i odmulanie rowów. Koszt inwestycji 6 000 zł.
 • Remont i doposażenie OSP. Koszt inwestycji 27 000 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Kątach I: 33 000 zł.


Kąty II:

 • Remont dróg gminnych. Koszt inwestycji 72 000 zł.
 • Oświetlenie uliczne. Koszt inwestycji 50 000 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Kątach II: 122 000 zł.


Kolonia Lipowiec:

Remont dróg gminnych. Koszt inwestycji 9 307 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Kolonii Lipowiec: 9 307 zł.


B. Działania Gminy Szczebrzeszyn wspierające finansowo, lokalizacyjnie i prawnie inwestorów zadań pomnażających dorobek materialny na terenie miasta i gminy.

Wsparcie finansowe: Całkowity koszt inwestycji: 287 080 zł.

 1. Dotacja dla Parafii św. Katarzyny i  św. Mikołaja na renowację. Koszt inwestycji 35 000 zł.
 2. Dotacja dla Parafii Prawosławnej na renowację cerkwi. Koszt inwestycji 252 080 zł.

Wsparcie lokalizacyjne i prawne:

 1. Centrum Komunikacyjno – Handlowo – Usługowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu i przebudowę istniejących zjazdów publicznych przez INVEST NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z Dąbrowy Tarnowskiej.
 2. Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego wraz z adaptacją istniejących pomieszczeń dla funkcji Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Szczebrzeszyn Błonie.
 3. Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na funkcję handlową wraz z urządzeniami budowlanymi przez SAMBUD Sp. jawna Waldemar Brzuś, Marian Marczuk, Sławomir Zgnilec przy ul. XXX – lecia.

Wzrost wartości kapitału zewnętrznego na terenie miasta i Gminy Szczebrzeszyn w latach 2007 – 2010 – około 320 mln zł.


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.