Dzisiaj: 2024-05-23, imieniny: Emilia, Iwona

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > News > Informacja prasowa – spotkanie przedstawicieli Fundacji Reduty Dobrego Imienia.

Informacja prasowa – spotkanie przedstawicieli Fundacji Reduty Dobrego Imienia.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15.06.2016 roku w Zwierzyńcu pod Zamościem odbyło się – zorganizowane przez posła Sławomira Zawiślaka – spotkanie przedstawicieli Fundacji Reduty Dobrego Imienia (w jej Radzie Programowej zasiada prof. Piotr Gliński ) z mieszkańcami Zamojszczyzny, dotkniętymi podczas II wojny światowej bestialstwem niemieckim.

W spotkaniu uczestniczyło około 120 osób, w większości bezpośrednich poszkodowanych, którzy jako dzieci przeżyli pacyfikacje swoich wsi. Spotkanie miało na celu rozpoznanie możliwości dochodzenia na drodze prawnej zadośćuczynienia od żyjących jeszcze niemieckich sprawców zbrodni na mieszkańcach wsi Zamojszczyzny. Ma to być zadośćuczynienie za naruszone dobra osobiste, takie jak np. prawo do posiadania rodziców – jeśli chodzi o sieroty, których rodziców pomordowali niemieccy okupanci.

Dział Dokumentacji i Analiz oraz Dział Prawny RDI we współpracy z posłem i jego Biurem Poselskim w Zamościu zbiera od mieszkańców możliwe do wykorzystania dowody w podjętym projekcie celem ich analizy i wykorzystania w podjętych sprawach o odszkodowania. Fundacja w wybranych, zakładanych precedensowych sprawach sądowych zapewnia  bezpłatną obsługę prawną.

Celem powyższego projektu jest także przypomnienie zapomnianych -zdaniem obecnych na spotkaniu – polskich ofiar terroru niemieckiego podczas II wojny światowej, przypomnienie Polakom i światu olbrzymiego rozmiaru krzywd, strat fizycznych i materialnych narodu polskiego, doznanych od niemieckiego okupanta (szczegółowe informacje o działalności Reduty Dobrego Imienia na rdi.org.pl)

W chwili obecnej w Biurze Poselskim Posła Sławomira Zawiślaka w Zamościu (ul. Piłsudskiego 27 A, budynek Banku BGŻ Paribas) trwa przyjmowanie dokumentów potwierdzających roszczenia odszkodowawcze. Zachęcamy wszystkie osoby poszkodowane do ich składania. O odszkodowania mogą ubiegać się osoby bezpośrednio poszkodowane, ewentualnie najbliżej spokrewnione tj. syn, córka.

Kopie dokumentów zostaną przekazane do w/w Fundacji i tam zapadną decyzje, które sprawy zostaną wszczęte w polskich sądach. W razie pytań prosimy o kontakt – 846384402

(-)Sekretariat
Biura Poselskiego
Posła Sławomira Zawiślaka

drukuj


Sorry, this entry is only available in Polski.