Dzisiaj: 2024-05-19, imieniny: Piotr, Iwa

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > News > zaproszenie na sesję rady miejskiej

zaproszenie na sesję rady miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 28 września 2016 r. (środa) o godz. 10.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Ocena wykonania remontów w szkołach.
 7. Ocena zarządzania usługami komunalnymi w I półroczu 2016r.
 8. Przedłożenie sprawozdania o przeprowadzonych przetargach w I półroczu 2016r. (zbycie nieruchomości, roboty budowlane, świadczenie usług, itp.).
 9. Zapoznanie się z projektami organizacji życia kulturalno – oświatowego dla mieszkańców w okresie jesienno – zimowym.
 10. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2016r.
 11. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Podjęcie uchwał  w sprawie:
  a) zapewnienia wspólnej obsługi finansowo – księgowej oraz organizacyjnej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Szczebrzeszyn,
  b) odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym,
  c) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,
 13. Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.
 14. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej w Szczebrzeszynie

drukuj

Sorry, this entry is only available in Polski.