Dzisiaj: 2023-12-05, imieniny: Saba, Kryspin

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: admin

Mistrzostwa Polski w Jiu-Jitsu – relacja.

W dniach 26-27 listopada na obiektach sportowych Gimnazjum w Szczebrzeszynie, odbyły się  Mistrzostwa Polski w Jiu-Jitsu. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Szczebrzeszyna.  


XXV Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 11.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Ocena przeprowadzonych inwestycji w 2016r.
 7. Zapoznanie się ze stanem przygotowań Ośrodka Pomocy Społecznej do udzielania pomocy potrzebującym w okresie zimowym.
 8. Określenie propozycji cen za świadczenie usług komunalnych.
 9. Założenia do projektu budżetu gminy na 2017 rok.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał  w sprawie:
  a) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za dostarczanie wody i taryf za odprowadzanie ścieków,
  b) wyrażenia zgody na  wydzierżawienie nieruchomości,
  c) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  d) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  e) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  f) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  g) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
  h) przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Szczebrzeszyn zbiornik wodny „Brody Małe” z terenami otaczającymi,
  i) uzgodnienia  projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie Szczebrzeszyńskiego  Parku Krajobrazowego,
  j) wprowadzenia zmian w uchwale  budżetowej na 2016 rok,
  k) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 12. Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.
 13. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej w Szczebrzeszynie


BEZPŁATNE SZKOLENIA Z PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU

Szanowni Państwo zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z podstaw obsługi komputera i Internetu.

Szkolenie ma za zadanie przełamać lęki i obawy związane z korzystaniem z komputera i z Internetu oraz zachęcić uczestników do wykorzystywania tych narzędzi w życiu codziennym – w pracy, w domu.

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby spełniające następujące warunki:
• osoby powyżej 25 roku życia
• preferowane są osoby 50+ i niepełnosprawne
• wykształcenie co najwyżej średnie
• zamieszkanie na terenie województwa lubelskiego
 


Ogłoszenie o przetargu 180.2016

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Brody Małe, składającej się z działek nr: 505/3, 506/2 o pow. 1410 m2.

Treść ogłoszenia opublikowana w BIP.


mistrzostwa polski w kata jiu-jitsu goshin-ryu

jj_mp_2016


relacja z obchodów 11 listopada w szczebrzeszynie

Obchody Święta Niepodległości w Szczebrzeszynie rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych i delegacji w asyście Orkiestry Dętej “Echo Kniei” ze Szczebrzeszyna oraz kompanii ochotniczej straży pożarnej.

Po uroczystym wprowadzeniu sztandarów do kościoła p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, uczniowie Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie  zaprezentowali   wszystkim zgromadzonym przygotowaną część artystyczną.  


Ogłoszenie nr 173/2016

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
Realizacja programu szkoleniowego piłki nożnej drużyn: juniorów młodszych i trampkarzy młodszych –  20.000 zł.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie (1 etat).

Stanowisko pracy: Kierownik referatu ds. gospodarki mieniem

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP


obchody święta niepodległości w szczebrzeszynie

Zapraszamy  mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn do  udziału w oficjalnych obchodach Święta Niepodległości w dniu 11 listopada.

Program obchodów:

godz. 9.30

 • zbiórka pocztów sztandarowych przed Urzędem Gminy,
 • przemarsz do Kościoła pw. św. Katarzyny,

godz. 10.00

 • przemówienie Burmistrza Szczebrzeszyna,
 • montaż słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie,
 • uroczysta Msza Święta,
 • złożenie wieńców w miejscach pamięci usytuowanych w centrum miasta.

relacja z koncertu patriotycznego

W niedzielę 6 listopada w sali widowiskowej MDK w Szczebrzeszynie odbył się koncert upamiętniający odzyskanie przez Polskę niepodległości. Program artystyczny przygotowany został przez uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie. Gościnnie wystąpiły również dzieci z Przedszkola Samorządowego w Bodaczowie.  


Sorry, this entry is only available in Polish.