Dzisiaj: 2023-12-05, imieniny: Saba, Kryspin

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: admin

Nowości wydawnicze

Na Listopad Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie proponuje państwu kolejne nowości wydawnicze.

Aneta Rzepka ,, Czego o Tobie nie wiem” – Weronika, Ola, Kornelia i Anna mają za sobą trudną przeszłość i wciąż muszą zmagać się z przeciwnościami losu.

 


EKODOM

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przyjmuje wnioski od osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM. Pomoc będzie udzielana w formie preferencyjnej pożyczki (oprocentowanie w wysokości 4 proc. w skali roku) z możliwością umorzenia 30 % kapitału w przypadku wymiany pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym i 25 % na pozostałe przedsięwzięcia. Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Nabór wniosków potrwa do 30 listopada 2016 r.

 


Koncert z okazji Święta Niepodległości

W niedzielę, 6 listopada 2016 r. odbędzie się koncert z okazji Święta Niepodległości, dla mieszkańców miasta i gminy Szczebrzeszyn. Koncert  rozpocznie się o godz.  14.00  w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie. Program artystyczny zaprezentują uczniowie  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie oraz grupa “Pszczółki” z Przedszkola Samorządowego w Bodaczowie.  


 Organizacja ruchu w dniach 30 października  – 3 listopada 2016 roku

Urząd Miejski w Szczebrzeszynie informuje, że ze względu na bezpieczeństwo osób odwiedzających cmentarz parafialny w Szczebrzeszynie, w związku z obchodami dnia Wszystkich Świętych wprowadzony zostaje zakaz ruchu, tj.:

od dnia 30 października 2016 r., godz. 6°°(niedziela) do dnia 3 listopada  do godz. 6°° (czwartek) na następujących ulicach w Szczebrzeszynie:

 • ul. Cmentarna – od Placu Kościuszki do wjazdu na teren cmentarza,
 • ul. Zamkowa – cała,
 • ul. Sądowa – od Miejskiego Domu Kultury do ul. Cmentarnej,
 • ul. Krótka – cała,
 • ul. Cicha – cała,
 • ul. Stara Rozłopska – cała.

Dojazd do cmentarza będzie możliwy od ulicy Gorajskiej i od ulicy Sadowej.

Za utrudnienia przepraszamy. Jednocześnie informujemy, że w dniach od 30 października do 3 listopada zostaje udostępniony plac wokół budynku Urzędu Miejskiego dla osób parkujących samochody osobowe.

Załącznik z podpisem


XXIV Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXIV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 31 października 2016 r. (poniedziałek) o godz. 10.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Określenie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017r. – wstępne założenia.
 7. Opieka nad miejscami pamięci narodowej – sprawozdanie.
 8. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.
 9. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie oraz pracowników zobowiązanych do ich złożenia za 2015 rok.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 11. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Podjęcie uchwał  w sprawie:
  a) zapewnienia wspólnej obsługi finansowo – księgowej oraz organizacyjnej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Szczebrzeszyn,
  b) uchwalenia Rocznego programu współpracy z  organizacjami  pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2017,
  c) zmiany uchwały nr XVI/105/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016,
  d) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017r.
  e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Szczebrzeszyn na 2017 rok,
  f) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2017,
  g) wyrażenia zgody na wydzierżawienie Ośrodka Wypoczynkowego w Kawęczynku,
  h) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  i) przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn na lata 2016 – 2023,
  j) wprowadzenia zmian w uchwale  budżetowej na 2016 rok,
  k) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 13. Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.
 14. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie


spektakle ekologiczne

W dniu 25.10.2016r. w Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie odbyły się organizowane przez Urząd Miejski w Szczebrzeszynie spektakle ekologiczne, dla dzieci w wieku 5-10 lat pt.” Szukając zielonej planety” i młodzieży w wieku 10-15 lat pt. ”Czarny Orzeł”. Celem spektakli było poszerzenie wiedzy dotyczącej zasad segregacji odpadów  i konieczności właściwego gospodarowania odpadami.  


KONKURS „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego ‘2016”

Festiwal Stolica Języka Polskiego, organizowany w Szczebrzeszynie został  zgłoszony do   XIV   konkursu naNajlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego ‘2016”,  Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego – Pan Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Lublin – Pan Krzysztof Żuk, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej – Pan Wojciech Fedyk. Patronat medialny nad wydarzeniem roztaczają: Radio Lublin, TVP Lublin, Dziennik Wschodni, www.waszaturystyka.pl

 

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych. Zgłoszone propozycje zostaną poddane ocenie Kapituły, do której zaproszeni zostaną eksperci z zakresu promocji i turystyki, oraz Internautów.  


Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” zaprasza na spotkania

dolina21102016


Konsultacje społeczne dotyczące Programu Współpracy Gminy Szczebrzeszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

Treść ogłoszenia zamieszczonego w BIP.


Konkurs Literacki

Regulamin konkursu.


Sorry, this entry is only available in Polish.