Dzisiaj: 2024-05-19, imieniny: Piotr, Iwa

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Articles by: admin

Nowości wydawnicze

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie proponuje państwu kolejne nowości wydawnicze.

Sanchez B.M. ,, Dzień w którym umarłam”- dla Diletty Mair wszystko zmieniło się drugiego października dwa tysiące trzeciego roku. Wtedy zrozumiała że istnieje życie po śmierci. Że anioły mają niewiele wspólnego z jej wyobrażeniami, a zamieszkane przez demony piekło jest czymś jak najbardziej rzeczywistym.
Nic nie jest takie, jakim się wydaje. Zdarza się, że koniec to dopiero początek.  


Ankieta – Efektywność energetyczna sektora publicznego

Szanowni Państwo
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz 1515 ze zm.), oraz Zarządzeniem Nr 143/2016 Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 28.09.2016
Burmistrz Szczebrzeszyna zaprasza do udziału Mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn do konsultacji społecznych dotyczących uzgodnienia lokalizacji obiektów i instalacji potencjalnie przewidzianych do udziału w konkursie nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/16, Działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Uwagi i opinie będzie można przekazywać za pomocą ankiety w wersji papierowej dostępnej do pobrania TUTAJ.

Ankietę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, Plac T. Kościuszki 1 22-460 Szczebrzeszyn w godzinach pracy Urzędu lub drogą elektroniczną na adres: um@szczebrzeszyn.pl

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na 29 września 2016 r., a zakończenie na 12 października 2016 r.
Serdecznie zapraszam do aktywnego uczestnictwa w planowaniu inwestycji.


zaproszenie na sesję rady miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 28 września 2016 r. (środa) o godz. 10.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:  


IX Biegi Terenowe im. Bronisława Pietruszyńskiego

 

W środę 21 września na Stadionie Miejskim w Szczebrzeszynie odbyły się IX Biegi Terenowe im. Bronisława Pietruszyńskiego.

Do zawodów przystąpiło niemal  500 uczestników  


Bezpłatna nauka pływania

SZANOWNI RODZICE UCZNIÓW KLAS I –  III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY  SZCZEBRZESZYN

Uprzejmie informujemy, że Gmina Szczebrzeszyn ogłasza rekrutację NA NAUKĘ PŁYWANIA w ramach realizacji Rządowego Projektu powszechnej nauki pływania pt. „Pływać każdy może”. Nauka pływania dla dzieci klas I – III szkół podstawowych jest bezpłatna.
Zadanie finansowane jest ze środków gminy Szczebrzeszyn oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

ZASADY REKRUTACJI.


relacja z dożynek gminno-parafialnych

W pierwszą niedzielę września br.  rolnicy z Gminy Szczebrzeszyn zebrali się na Rynku Miejskim na doroczne święto plonów. Uroczystości rozpoczął korowód dożynkowy prowadzony przez jeźdźców Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich. W korowodzie w strojach ludowych wzięła udział delegacja młodzieży z Zespołu Szkół Nr 2 im. dr. Zygmunta  Klukowskiego w Szczebrzeszynie. Starostów, którymi w tym roku byli Renata Piasecka i Wiesław Zych wiózł bryczką Grzegorz Tałanda.  


Nowości wydawnicze

Na Wrzesień Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna proponuje państwu dwie nowości wydawnicze.

Charlotte Link ,, Złudzenie” – szanowany biznesmen, człowiek sukcesu, kochający mąż i ojciec znika bez śladu podczas podróży do Prowansji. Jego żona, Laura, zaczyna go rozpaczliwie szukać. We Francji odkrywa kolejne rewelacje, zaprzeczające obrazowi męża, jaki miała do tej pory. Kobieta musi się pogodzić ze świadomością, że mąż wcale nie jest takim człowiekiem, za jakiego go uważała i zmierzyć się z tym, że odkrycie prawdy wiąże się ze śmiertelnym niebezpieczeństwem.  


INFORMACJA – Stypendia szkolne i zasiłek szkolny w roku szkolnym 2016/2017

 1. Informacja
 2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
 3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Dożynki gminno-parafialne 2016 – zaproszenie

Niedziela, 4 września 2016.


XXII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2016 r. (środa) o godz. 10.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Ocena stopnia przygotowania placówek oświatowych do pracy w roku szkolnym 2016/2017.
 7. Ocena przebiegu inwestycji w gminie – określenie źródeł ich finansowania.
 8. Analiza informacji o funkcjonowaniu Stowarzyszeń do których przynależy gmina Szczebrzeszyn.
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Podjęcie uchwał  w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  c) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Szczebrzeszyn do partnerstwa oraz wspólnej realizacji projektu pn. „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom”,
  d) wprowadzenia zmian w uchwale  budżetowej na 2016 rok,
 11. Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.
 12. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie


Sorry, this entry is only available in Polski.