Dzisiaj: 2024-03-01, imieniny: Albin, Antoni

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > News

2010-12-01

Rocznica śmierci dr Zygmunta Klukowskiego

30 listopada 2010 w Miejskim Domu Kultury odbyła się uroczystość upamiętniająca ROCZNICĘ ŚMIERCI DOKTORA ZYGMUNTA KLUKOWSKIEGO. W programie wydarzenia była projekcja filmu o społeczniku i świadku w procesie norymberskim – Zygmuncie Klukowskim, „Na krawędzi życia”, autorstwa Adama Kulika (spotkanie z reżyserem) oraz promocja wydawnictwa autorstwa dr Z. Klukowskiego „Gawęda o Starym Szczebrzeszynie”.  Organizatorami spotkania byli MDK i Stowarzyszenie Przyjaciół Szczebrzeszyna.

MDK.


2010-12-01

Kalendarz na rok 2011

W ramach projektu „Z KULTURALNĄ WIZYTĄ W CHRZĄSZCZOWYM GRODZIE” współfinansowanago ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013  ” Oś priorytetowa VII: Kultura, Turystyka i Współpraca Międzyregionalna Działanie 7.2 Promocja Kultury i Turystyki, został wydany kalendarz na rok 2011.


2010-11-30

I Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie V kadencji zawiadamia, że I Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się 1 grudnia 2010 r. o godz. 12:00 /środa/ w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i  stwierdzenie quorum.
 2. Złożenie ślubowania przez Radnych.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie.
  a) Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  b) Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej,
  c) Przeprowadzenie głosowania,
  d) Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór,
 6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
 7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie.
  a) Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  b) Zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
  c) Przeprowadzenie głosowania.
  d) Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
 8. Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie.
 9. Powołanie, ustalenie liczebności i składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej.
 10. Informacja o stanie budżetu gminy i miasta oraz o innych ważnych dla gminy sprawach.
 11. Zamknięcie obrad sesji. 

Podstawa prawna uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej na czas pracy w Radzie Miejskiej: art. 25 ust. 3 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

Biuro Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

2010-11-25

Wernisaż wystawy “Chopinowi nie wysłane listy”

17 listopada 2010 w MDK w Szczebrzeszynie odbył się wernisaż wystawy “Chopinowi nie wysłane listy”. Organizatorem wernisażu, któremu towarzyszył multimedialny pokaz autorstwa Włodzimierza Pastuszaka, był Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie oraz Zamojskie Towarzystwo “Renesans”. Wystawa będzie udostępniona zwiedzającym w sali widowiskowej MDK do 5 grudnia 2010r. Relacja z wydarzenia uazała się na oficjalnej stronie obchodów roku chopinowskiego http://chopin2010.pl/pl/kalendarium/lista-wydarzen/wydarzenia-nadchodzace/cal/event/0/13595-wystawa-chopinowi-nie-wyslane-listy.html


2010-11-22

Wyniki Wyborów 2010

Wyniki wyborów w Szczebrzeszynie – Państwowa Komisja Wyborcza  http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/060000/062013.html


2010-11-18

Odwodnienie nieruchomości przy ul. Zamojskiej w Szczebrzeszynie

W związku z podniesieniem się poziomu wód gruntowych, część piwnic w budynkach mieszkalnych usytuowanych przy ul. Zamojskiej w Szczebrzeszynie („Przedmieście Zamojskie”) jest zalana. W związku z tym na zlecenie Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczebrzeszynie wykonuje odwodnienie terenu, poprzez wykopanie rowów i ułożenie drenażu. Prace są na ukończeniu.

- dsc06553.jpg

- dsc06551.jpg


2010-11-18

Przebudowa przejazdu kolejowego w Brodach Dużych

Gmina Szczebrzeszyn podjęła się przebudowy przejazdu kolejowego na drodze gminnej w miejscowości Brody Duże. Dzięki temu kolej odstępuje od zamiaru jego likwidacji. Likwidacja przejazdu byłaby dużym utrudnieniem dla rolników dojeżdżających do swoich pól. Przebudowa obejmuje m.in. poprawienie nawierzchni drogi w obrębie przejazdu i odprowadzenie wód opadowych. Prace wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczebrzeszynie.

- dsc06542.jpg

- dsc06545.jpg


2010-11-17

Remont ulicy Cmentarnej

Prace przy przebudowie ulicy Cmentarnej w Szczebrzeszynie są na ukończeniu. Obecnie trwa układanie nawierzchni asfaltowej.

- dsc06546.jpg

- dsc06548.jpg

- dsc06550.jpg


2010-11-17

Sprostowanie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczebrzeszynie informuje, że w Dzienniku Wschodnim Nr 223 z dnia 17.11.2010 w  ogłoszeniu w sprawie wprowadzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn pomyłkowo podano ceny proponowane a nie ceny zatwierdzone przez Radę Miejską.

Taryfy z roku 2010 nie uległy zmianie i od 01.01.2011 r będą w dalszym ciągu wynosiły:
I. Zaopatrzenie w wodę:
1. Grupa 1 – gospodarstwa domowe – cena wody za 1 m3 – 2,20 zł brutto
2. Grupa 2 – pozostali odbiorcy – cena wody za 1 m3 – 3,00 zł brutto

II. Odprowadzanie ścieków kolektorem:
1. Grupa 1 – gospodarstwa domowe – cena za 1 m3 – 4,62 zł brutto
2. Grupa 2 – pozostali odbiorcy – cena za 1 m3 – 7,61 zł brutto.


2010-11-17

Inwestycje na terenie Gminy Szczebrzeszyn zrealizowane w latach 2007 – 2010.

A. Inwestycje gminne.

Całkowity koszt inwestycji: 24 399 945 zł.
Pozyskane dofinansowanie ze środków unijnych i rządowych: 10 328 274,56 zł.


Szczebrzeszyn:

 • „Renowacja Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie”.
  Koszt inwestycji 3 210 000 zł.
 • „Moje boisko – ORLIK 2012″.
  Koszt inwestycji 1 580 000 zł.
 • „Z kulturalną wizytą w chrząszczowym grodzie”.
  Koszt inwestycji 883 588 zł.
 • „Informatyzacja gminy Szczebrzeszyn”.
  Koszt inwestycji 1 092 000 zł.
 • „Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Szczebrzeszynie”.
  Koszt inwestycji 3 160 000 zł.
 • „Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczebrzeszyn”.
  Koszt inwestycji 2 230 000 zł.
 • Remonty i modernizacje ulic i chodników na terenie miasta: Brzechwy, Wierzbowa, Wyzwolenia, Klinowa, Słoneczna, Zamkowa, Cicha, Sadowa, Boczna, Cmentarna, Plac Tadeusza Kościuszki, Nadrzeczna, Ogrodowa” Klukowskiego, Sądowa, Piwna, Lubelska. Koszt inwestycji 1 521 000 zł.
 • Remont budynku Ratusza. Koszt inwestycji 150 000 zł.
 • Zabezpieczenie przed erozją i utwardzenie dna wąwozu ulic: Cmentarna, Sadowa, Gorajska.
  Koszt inwestycji 1 450 000 zł.
 • Remonty placówek oświatowych na terenie miasta: Szkoła Podstawowa nr 1, Gimnazjum i Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie. Koszt inwestycji 784 000 zł.
 • Remonty i naprawy obiektów komunalnych przy ul. Zamojskiej, Sądowej i Targowej.
  Koszt inwestycji 170 000 zł.
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej na ulicach: Targowa, Wierzbowa, Cicha, Stara Rozłopska, Zamkowa, Lubelska, Turowskiego. Koszt inwestycji 379 000 zł.
 • Budowa i remonty oświetlenia ulicznego ulic: osiedla XXX-lecia PRL, Plac Tadeusza Kościuszki, Cmentarna, Zamkowa, Sobieskiego, Wyzwolenia, Słoneczna, Ogrodowa, Trębacka, Brzechwy, Sas – Jaworskiej.
  Koszt inwestycji 279 000 zł.
 • Remont i utrzymanie kwater i mogił poległych na cmentarzu parafialnym w Szczebrzeszynie.
  Koszt inwestycji 336 000 zł.

Całkowity koszt inwestycji w Szczebrzeszynie: 17 224 588 zł., w tym dofinansowanie: 8 850 278,53 zł.


Bodaczów:

 • Przebudowa drogi Bodaczów – Michalów. Całkowity koszt inwestycji 1 230 000 zł.
 • Remonty i modernizacje dróg gminnych i chodników. Koszt inwestycji 225 236 zł.
 • Remont placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego w Bodaczowie.
  Koszt inwestycji 324 796 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej nr 110353L w Bodaczowie. Koszt inwestycji 578 600 zł.
 • Wyposażenie remizo – świetlicy wiejskiej w Bodaczowie. Koszt inwestycji 8 807 zł.
 • Remonty i doposażenie OSP (samochód). Koszt inwestycji 230 000 zł.

Całkowity koszt inwestycji w Bodaczowie: 2 597 439 zł., w tym dofinansowanie: 845 831,37 zł.


Wielącza Kolonia:

 • Remont dróg gminnych i przepustów. Koszt inwestycji 44 550 zł.
 • Remont placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa. Koszt inwestycji 55 960 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Wielączy Kolonii: 100 510 zł.


Wielącza Wieś:

 • Remont dróg gminnych i przepustów. Koszt inwestycji 65 000 zł.
 • Odwodnienie drogi gminnej. Koszt inwestycji 80 000 zł.
 • Remont oświetlenia ulicznego. Koszt inwestycji 5 612 zł.
 • Remont placówki oświatowej: Szkoła Podstawowa. Koszt inwestycji 44 050 zł.
 • Doposażenie OSP (samochód). Koszt inwestycji 20 000 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Wielączy Wieś: 214 662 zł.


Wielącza Poduchowna:

 • Modernizacja drogi gminnej (dojazdowej do pól) Nr 110362L w Wielączy. Koszt inwestycji 262 880 zł.
 • Remonty drogi gminnej. Koszt inwestycji 50 000 zł.
 • Odwodnienie drogi gminnej i remont przepustów. Koszt inwestycji 70 000 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Wielączy Poduchownej: 382 880 zł., w tym dofinansowanie: 210 299,66 zł


Przedmieście Zamojskie:

 • Remont świetlicy po byłej mleczarni. Koszt inwestycji 160 000 zł.
 • Remont i niwelacja dróg dojazdowych do pól oraz ul. Nadrzecznej. Koszt inwestycji 8 560 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Przedmieściu Zamojskim: 168 560 zł.


Przedmieście Szperówka:

– Remonty i doposażenie OSP. Koszt inwestycji 160 000 zł.
– Projekt koncepcyjny budowy i przebudowy sieci wodociągowej. Koszt inwestycji 3 050 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Przedmieściu Szperówka: 163 050 zł.


Przedmieście Błonie:

 • Remont dróg gminnych i dojazdowych do pól. Koszt inwestycji 160 117 zł.
 • Remonty i doposażenie OSP. Koszt inwestycji 120 500 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Przedmieściu Błonie: 280 617 zł.


Osiedle Klemensów:

 • Remont dróg gminnych, ulic i chodników: Łączna, Końcowa, Przechodnia, Słodka, Prosta, Zaułek, Jasna, Kolejowa. Koszt inwestycji 420 690 zł.
 • Remont placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczebrzeszynie. Koszt inwestycji 110 044 zł.
 • Remont kanalizacji: ul. Słodka. Koszt inwestycji 3 173 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Osiedlu Klemensów: 533 907 zł.


Kawęczyn:

 • Remont dróg gminnych i dojazdowych do pól. Koszt inwestycji 56 907 zł.
 • „Budowa Wiejskiego Klubu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu”. Koszt inwestycji 950 000 tys. zł.

Całkowity koszt inwestycji w Kawęczynie: 1 006 907 zł, dofinansowanie: 245 787 zł.


Kawęczynek:

 • Remont dróg gminnych i dojazdowych do pól. Koszt inwestycji 252 540 zł.
 • Projekt budowlany sieci wodociągowej Topólcza – Kawęczynek oraz studni drenarskich. Koszt inwestycji 26 474 zł.

Całkowity koszt inwestycji w Kawęczynku: 279 014 zł.


Brody Małe:

 • Remont dróg gminnych i budowa chodnika. Koszt inwestycji 390 686 zł.
 • Remonty i doposażenie OSP. Koszt 110 000 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Brodach Małych: 500 686 zł.


Brody Duże:

 • Modernizacja dróg gminnych i chodnika. Koszt inwestycji 300 000 zł.
 • Remonty i doposażenie OSP. Koszt inwestycji 24 661 zł.
 • Budowa sieci wodociągowej. Koszt inwestycji 36 274 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Brodach Dużych: 360 935 zł.


Niedzielska:

 • Remonty dróg gminnych i budowa chodnika. Koszt inwestycji 276 233 zł.
 • Remonty i doposażenie OSP (remont schodów). Koszt inwestycji 57 337 zł.
 • Remont placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa. Koszt inwestycji 22 591zł.

Całkowity koszt inwestycji na Niedzieliskach: 356 161 zł.


Niedzielska Kolonia:

 • Remont dróg gminnych. Koszt inwestycji 65 722 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Niedzieliskach Kolonii: 65 722 zł.


Kąty I:

 • Remont drogi gminnej i odmulanie rowów. Koszt inwestycji 6 000 zł.
 • Remont i doposażenie OSP. Koszt inwestycji 27 000 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Kątach I: 33 000 zł.


Kąty II:

 • Remont dróg gminnych. Koszt inwestycji 72 000 zł.
 • Oświetlenie uliczne. Koszt inwestycji 50 000 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Kątach II: 122 000 zł.


Kolonia Lipowiec:

Remont dróg gminnych. Koszt inwestycji 9 307 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Kolonii Lipowiec: 9 307 zł.


B. Działania Gminy Szczebrzeszyn wspierające finansowo, lokalizacyjnie i prawnie inwestorów zadań pomnażających dorobek materialny na terenie miasta i gminy.

Wsparcie finansowe: Całkowity koszt inwestycji: 287 080 zł.

 1. Dotacja dla Parafii św. Katarzyny i  św. Mikołaja na renowację. Koszt inwestycji 35 000 zł.
 2. Dotacja dla Parafii Prawosławnej na renowację cerkwi. Koszt inwestycji 252 080 zł.

Wsparcie lokalizacyjne i prawne:

 1. Centrum Komunikacyjno – Handlowo – Usługowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu i przebudowę istniejących zjazdów publicznych przez INVEST NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z Dąbrowy Tarnowskiej.
 2. Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego wraz z adaptacją istniejących pomieszczeń dla funkcji Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Szczebrzeszyn Błonie.
 3. Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na funkcję handlową wraz z urządzeniami budowlanymi przez SAMBUD Sp. jawna Waldemar Brzuś, Marian Marczuk, Sławomir Zgnilec przy ul. XXX – lecia.

Wzrost wartości kapitału zewnętrznego na terenie miasta i Gminy Szczebrzeszyn w latach 2007 – 2010 – około 320 mln zł.


Sorry, this entry is only available in Polish.