Dzisiaj: 2021-09-26, imieniny: Justyna, Cyprian

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Investments

INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ SZCZEBRZESZYN W 2015 ROKU

 

Przebudowa chodnika w Brodach Dużych
Przebudowana została dalsza część chodnika przy drodze powiatowej nr 32112L w miejscowości Brody Duże. Wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczebrzeszynie. Koszt inwestycji to 150 000 zł.  


inwestycje zrealizowane przez gminę szczebrzeszyn

SZCZEBRZESZYN, ul. Trębacka

Wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 3290L – ul. Trębacka w Szczebrzeszynie, wraz z oświetleniem ulicznym. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zamościu. Kanalizacje sanitarną na ul. Trębackiej, za kwotę 425000,00zł wykonał Zakład Usług Sanitarnych Józef Bucior z Krasnobrodu.  


(Polski) INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ SZCZEBRZESZYN

Sorry, this entry is only available in Polish.


INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ SZCZEBRZESZYN

Remont chodnika przy drodze powiatowej 3210L ul. Klukowskiego, Błonie

Zakres prowadzonych prac obejmował m.in. zabezpieczenie i regulację sieci podziemnych, wykonanie odwodnienia oraz  chodnika wraz ze zjazdami. Wykonawcą jest Zakład Remontowo – Budowlany TRAMES – Piasecki i Małyszek s.j. z Zamościa. Koszt inwestycji wynosi 118992,96 zł.

DSC_4264  


Inwestycje realizowane przez Gminę Szczebrzeszyn

1. Przebudowa i modernizacja Ratusza

W sierpniu 2013r. rozpoczęła się modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.  Wykonawcą zamówienia jest firma J.P. Usługi Budowlane Jan Pikuta z Biłgoraja. Zakres inwestycji obejmuje głównie przebudowę kominów, wymianę pokrycia dachowego, rynien, rur spustowych, wymianę tynków w strefie cokołowej oraz remont elewacji. Termin zakończenia inwestycji jest planowany na grudzień 2013r.

2. Ciąg pieszo-rowerowy Szczebrzeszyn – Brody Małe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, przy udziale Gminy Szczebrzeszyn realizuje budowę ciągu pieszo-rowerowego w m. Brody Małe wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze- Biłgoraj- Zwierzyniec- Szczebrzeszyn ma długość 1,216 km. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „STOLMEX” Stanisław Kozłowski z Zamościa. Zakres robót obejmuje wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej, szarej o grubości 8 cm oraz  nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki brukowej czerwonej wraz ze zjazdami.

3. Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego

Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego jest realizowana przy drodze wojewódzkiej nr 858 na odcinku Szczebrzeszyn-Brody Małe. Inwestorem jest Gmina Szczebrzeszyn, wykonawcą Usługowy Zakład Elektryczny” INKASO” Mariusz Szuwara z Zamościa. W ramach inwestycji zamontowane zostały 34 słupy oświetleniowe.

4. Termomodernizacja budynku straży w miejscowości Brody Duże.

Zakres prac obejmował  wykonanie ocieplenia  styropianem grubości 10 cm, wykonanie elewacji oraz opaski odwodnieniowej wokół budynku.

Koszt inwestycji to 30.000 zł. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Remontowo-budowlany Leszek Gryba ze Szczebrzeszyna.

5. Chodnik w Bodaczowie

Wzdłuż drogi gminnej nr 110161 L, na odcinku o długości 600m bieżących został wybudowany z kostki brukowej szarej, chodnik o szerokości zmiennej od 1,5 do 2m . Inwestorem jest Chevron Polska Sp. z o.o., a wykonawcą robót firma AECOM Sp. z o.o.


Inwestycje realizowane przez Gminę Szczebrzeszyn

 1. Przebudowa drogi gminnej w Wielączy Kolonii.

Zakres robót odcinka długości 780 m. obejmował: poszerzenie drogi, wzmocnienie podbudowy kruszywem, naniesienie asfaltowe oraz wykonanie przepustów. Wykonawcą przeprowadzonych robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Tomaszowa Lubelskiego. Wartość robót to 200 547 zł, w tym dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w wysokości 50 000 zł.

 

 2. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bodaczowie.

Obiekt, w ramach programu „Radosna Szkoła” wykonuje przedsiębiorstwo INTERHOME Marek Iwanowski z Zagórza koło Sanoka. Całkowita  wartość robót wynosi  168 329 zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 82 164 zł.

  3. Budowa placu zabaw na osiedlu Klemensów w Szczebrzeszynie.

Wykonawcą prac jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie. Wartość inwestycji to 52 000 zł – w całości z budżetu gminy. Planowany termin zakończenia budowy przypada na koniec września 2013r.

4. Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w Kątach II.

Obszar prac budowlanych obejmuje modernizację i remont budynku, jak również zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu wokół budynku. Wykonawcą przedsięwzięcia jest Zakład Usługowy Ogólnobudowlany Adam Strumidło, Płoskie. Całkowita wartość inwestycji – 393 124 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 230 325 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach  2007-2013.


Inwestycje 2011

 


Inwestycje na terenie Gminy Szczebrzeszyn zrealizowane w latach 2007 – 2010.

A. Inwestycje gminne.

Całkowity koszt inwestycji: 24 399 945 zł.
Pozyskane dofinansowanie ze środków unijnych i rządowych: 10 328 274,56 zł.


Szczebrzeszyn:

 • „Renowacja Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie”.
  Koszt inwestycji 3 210 000 zł.
 • „Moje boisko – ORLIK 2012″.
  Koszt inwestycji 1 580 000 zł.
 • „Z kulturalną wizytą w chrząszczowym grodzie”.
  Koszt inwestycji 883 588 zł.
 • „Informatyzacja gminy Szczebrzeszyn”.
  Koszt inwestycji 1 092 000 zł.
 • „Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Szczebrzeszynie”.
  Koszt inwestycji 3 160 000 zł.
 • „Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczebrzeszyn”.
  Koszt inwestycji 2 230 000 zł.
 • Remonty i modernizacje ulic i chodników na terenie miasta: Brzechwy, Wierzbowa, Wyzwolenia, Klinowa, Słoneczna, Zamkowa, Cicha, Sadowa, Boczna, Cmentarna, Plac Tadeusza Kościuszki, Nadrzeczna, Ogrodowa” Klukowskiego, Sądowa, Piwna, Lubelska. Koszt inwestycji 1 521 000 zł.
 • Remont budynku Ratusza. Koszt inwestycji 150 000 zł.
 • Zabezpieczenie przed erozją i utwardzenie dna wąwozu ulic: Cmentarna, Sadowa, Gorajska.
  Koszt inwestycji 1 450 000 zł.
 • Remonty placówek oświatowych na terenie miasta: Szkoła Podstawowa nr 1, Gimnazjum i Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie. Koszt inwestycji 784 000 zł.
 • Remonty i naprawy obiektów komunalnych przy ul. Zamojskiej, Sądowej i Targowej.
  Koszt inwestycji 170 000 zł.
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej na ulicach: Targowa, Wierzbowa, Cicha, Stara Rozłopska, Zamkowa, Lubelska, Turowskiego. Koszt inwestycji 379 000 zł.
 • Budowa i remonty oświetlenia ulicznego ulic: osiedla XXX-lecia PRL, Plac Tadeusza Kościuszki, Cmentarna, Zamkowa, Sobieskiego, Wyzwolenia, Słoneczna, Ogrodowa, Trębacka, Brzechwy, Sas – Jaworskiej.
  Koszt inwestycji 279 000 zł.
 • Remont i utrzymanie kwater i mogił poległych na cmentarzu parafialnym w Szczebrzeszynie.
  Koszt inwestycji 336 000 zł.

Całkowity koszt inwestycji w Szczebrzeszynie: 17 224 588 zł., w tym dofinansowanie: 8 850 278,53 zł.


Bodaczów:

 • Przebudowa drogi Bodaczów – Michalów. Całkowity koszt inwestycji 1 230 000 zł.
 • Remonty i modernizacje dróg gminnych i chodników. Koszt inwestycji 225 236 zł.
 • Remont placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola Samorządowego w Bodaczowie.
  Koszt inwestycji 324 796 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej nr 110353L w Bodaczowie. Koszt inwestycji 578 600 zł.
 • Wyposażenie remizo – świetlicy wiejskiej w Bodaczowie. Koszt inwestycji 8 807 zł.
 • Remonty i doposażenie OSP (samochód). Koszt inwestycji 230 000 zł.

Całkowity koszt inwestycji w Bodaczowie: 2 597 439 zł., w tym dofinansowanie: 845 831,37 zł.


Wielącza Kolonia:

 • Remont dróg gminnych i przepustów. Koszt inwestycji 44 550 zł.
 • Remont placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa. Koszt inwestycji 55 960 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Wielączy Kolonii: 100 510 zł.


Wielącza Wieś:

 • Remont dróg gminnych i przepustów. Koszt inwestycji 65 000 zł.
 • Odwodnienie drogi gminnej. Koszt inwestycji 80 000 zł.
 • Remont oświetlenia ulicznego. Koszt inwestycji 5 612 zł.
 • Remont placówki oświatowej: Szkoła Podstawowa. Koszt inwestycji 44 050 zł.
 • Doposażenie OSP (samochód). Koszt inwestycji 20 000 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Wielączy Wieś: 214 662 zł.


Wielącza Poduchowna:

 • Modernizacja drogi gminnej (dojazdowej do pól) Nr 110362L w Wielączy. Koszt inwestycji 262 880 zł.
 • Remonty drogi gminnej. Koszt inwestycji 50 000 zł.
 • Odwodnienie drogi gminnej i remont przepustów. Koszt inwestycji 70 000 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Wielączy Poduchownej: 382 880 zł., w tym dofinansowanie: 210 299,66 zł


Przedmieście Zamojskie:

 • Remont świetlicy po byłej mleczarni. Koszt inwestycji 160 000 zł.
 • Remont i niwelacja dróg dojazdowych do pól oraz ul. Nadrzecznej. Koszt inwestycji 8 560 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Przedmieściu Zamojskim: 168 560 zł.


Przedmieście Szperówka:

– Remonty i doposażenie OSP. Koszt inwestycji 160 000 zł.
– Projekt koncepcyjny budowy i przebudowy sieci wodociągowej. Koszt inwestycji 3 050 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Przedmieściu Szperówka: 163 050 zł.


Przedmieście Błonie:

 • Remont dróg gminnych i dojazdowych do pól. Koszt inwestycji 160 117 zł.
 • Remonty i doposażenie OSP. Koszt inwestycji 120 500 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Przedmieściu Błonie: 280 617 zł.


Osiedle Klemensów:

 • Remont dróg gminnych, ulic i chodników: Łączna, Końcowa, Przechodnia, Słodka, Prosta, Zaułek, Jasna, Kolejowa. Koszt inwestycji 420 690 zł.
 • Remont placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczebrzeszynie. Koszt inwestycji 110 044 zł.
 • Remont kanalizacji: ul. Słodka. Koszt inwestycji 3 173 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Osiedlu Klemensów: 533 907 zł.


Kawęczyn:

 • Remont dróg gminnych i dojazdowych do pól. Koszt inwestycji 56 907 zł.
 • „Budowa Wiejskiego Klubu Kultury wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu”. Koszt inwestycji 950 000 tys. zł.

Całkowity koszt inwestycji w Kawęczynie: 1 006 907 zł, dofinansowanie: 245 787 zł.


Kawęczynek:

 • Remont dróg gminnych i dojazdowych do pól. Koszt inwestycji 252 540 zł.
 • Projekt budowlany sieci wodociągowej Topólcza – Kawęczynek oraz studni drenarskich. Koszt inwestycji 26 474 zł.

Całkowity koszt inwestycji w Kawęczynku: 279 014 zł.


Brody Małe:

 • Remont dróg gminnych i budowa chodnika. Koszt inwestycji 390 686 zł.
 • Remonty i doposażenie OSP. Koszt 110 000 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Brodach Małych: 500 686 zł.


Brody Duże:

 • Modernizacja dróg gminnych i chodnika. Koszt inwestycji 300 000 zł.
 • Remonty i doposażenie OSP. Koszt inwestycji 24 661 zł.
 • Budowa sieci wodociągowej. Koszt inwestycji 36 274 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Brodach Dużych: 360 935 zł.


Niedzielska:

 • Remonty dróg gminnych i budowa chodnika. Koszt inwestycji 276 233 zł.
 • Remonty i doposażenie OSP (remont schodów). Koszt inwestycji 57 337 zł.
 • Remont placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa. Koszt inwestycji 22 591zł.

Całkowity koszt inwestycji na Niedzieliskach: 356 161 zł.


Niedzielska Kolonia:

 • Remont dróg gminnych. Koszt inwestycji 65 722 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Niedzieliskach Kolonii: 65 722 zł.


Kąty I:

 • Remont drogi gminnej i odmulanie rowów. Koszt inwestycji 6 000 zł.
 • Remont i doposażenie OSP. Koszt inwestycji 27 000 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Kątach I: 33 000 zł.


Kąty II:

 • Remont dróg gminnych. Koszt inwestycji 72 000 zł.
 • Oświetlenie uliczne. Koszt inwestycji 50 000 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Kątach II: 122 000 zł.


Kolonia Lipowiec:

Remont dróg gminnych. Koszt inwestycji 9 307 zł.

Całkowity koszt inwestycji na Kolonii Lipowiec: 9 307 zł.


B. Działania Gminy Szczebrzeszyn wspierające finansowo, lokalizacyjnie i prawnie inwestorów zadań pomnażających dorobek materialny na terenie miasta i gminy.

Wsparcie finansowe: Całkowity koszt inwestycji: 287 080 zł.

 1. Dotacja dla Parafii św. Katarzyny i  św. Mikołaja na renowację. Koszt inwestycji 35 000 zł.
 2. Dotacja dla Parafii Prawosławnej na renowację cerkwi. Koszt inwestycji 252 080 zł.

Wsparcie lokalizacyjne i prawne:

 1. Centrum Komunikacyjno – Handlowo – Usługowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu i przebudowę istniejących zjazdów publicznych przez INVEST NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z Dąbrowy Tarnowskiej.
 2. Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego wraz z adaptacją istniejących pomieszczeń dla funkcji Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Szczebrzeszyn Błonie.
 3. Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na funkcję handlową wraz z urządzeniami budowlanymi przez SAMBUD Sp. jawna Waldemar Brzuś, Marian Marczuk, Sławomir Zgnilec przy ul. XXX – lecia.

Wzrost wartości kapitału zewnętrznego na terenie miasta i Gminy Szczebrzeszyn w latach 2007 – 2010 – około 320 mln zł.


Sorry, this entry is only available in Polish.