Dzisiaj: 2023-09-26, imieniny: Justyna, Cyprian

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Potomek Tudorów

Nowości wydawnicze.

W październiku Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie proponuje Państwu kolejne nowości wydawnicze.

 C.W. Gortner ,, Potomek Tudorów” – Młodziutka Elżbieta Tudor zdobywa upragniony tron, ale nie wolno jej odetchnąć z ulgą. Protestancka królowa ma wielu wrogów.  


Obwieszczenie Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 21 września 2015r.

o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r.

Treść obwieszczenia

 

 


Biegi Terenowe im. Bronisława Pietruszyńskiego

Biegi Terenowe im. Bronisława Pietruszyńskiego zostały zorganizowane w Szczebrzeszynie już po raz ósmy. W tegorocznych zmaganiach wzięło udział ponad 500 zawodników w różnych kategoriach wiekowych, ze szkół z terenu gminy Szczebrzeszyn, a także gminy Radecznica i Sułów.  


Mobilny Punkt Konsultacyjny dot. analizy SWOT Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020 Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze”

Stowarzyszenie LGD „Nasze Roztocze” w ramach konsultacji projektu analizy SWOT do opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020 uruchomiło Mobilny Punkt Konsultacyjny. W ramach działalności punktu w każdej gminie członkowskiej LGD będzie można zgłaszać uwagi do projektu analizy SWOT. Pracownicy Biura LGD będą pełnili dyżury według poniższego harmonogramu:  


XI Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XI Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 28 września 2015 r. (poniedziałek)
o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad:  


relacja z dożynek gminnych

Tegoroczne Dożynki Gminne odbyły się w niedzielę 13 sierpnia. Na Rynku Miejskim tradycyjnie zebrali się rolnicy z Gminy Szczebrzeszyn oraz zaproszeni goście. Barwny korowód dożynkowy delegacji sołectw z wieńcami prowadzony był przez motocyklistów, w asyście Orkiestry Dętej ECHO KNIEI ze Szczebrzeszyna . Starostami dożynkowymi byli – Elżbieta Kuron z Bodaczowa i Marek Marczewski z Brodów Dużych. Zebranych powitał Burmistrz Szczebrzeszyna Marian Mazur, który podziękował rolnikom za ich całoroczny trud. Po oficjalnych przemówieniach zaproszonych gości, m.in. poseł na Sejm RP Genowefy Tokarskiej, rozpoczęła się uroczysta Msza Święta. Mszy Dziękczynnej przewodniczył proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Szczebrzeszynie ks. Mirosław Prokop.  


DOŻYNKI GMINNE

Burmistrz Szczebrzeszyna oraz Rada Miejska w Szczebrzeszynie zapraszają na doroczne dożynki gminne, które odbędą się 13 września na Rynku Miejskim w Szczebrzeszynie. Szczegółowy program jest dostępny na plakacie.

plakat  2015

 

 

 


„Pływać każdy może”

SZANOWNI PAŃSTWO
Uprzejmie informujemy, że Gmina Szczebrzeszyn kontynuuje rządowy projekt  powszechnej nauki pływania pt. „Pływać każdy może”. Nauka pływania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych jest bezpłatna.  Zadanie finansowane jest ze środków gminy Szczebrzeszyn oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zajęcia nauki pływania dla uczniów klas I – III ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczebrzeszyn będą odbywały się na Krytej Pływalni w Zamościu przy ul. Zamoyskiego. 
Przewidywany okres realizacji zadania 15 październik 2015 r. – 20 grudnia 2015 r.   


Informacja dot. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych wywołanych przez suszę.

W związku z wprowadzeniem przez  Wojewodę Lubelskiego stanu zagrożenia suszą na terenie Województwa Lubelskiego istnieje możliwość składania oświadczeń o wystąpieniu szkód w gospodarstwie rolnym.
Oświadczenie należy składać do dnia 30 września 2015 roku  w Urzędzie Gminy Szczebrzeszyn  pokój  nr 24 w terminie 7 dni roboczych od stwierdzenia szkód.
Do oświadczenia należy dołączyć ksero wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2015 r. złożonego w ARiMR.
Druki oświadczeń można  pobrać w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie pokój nr 24 lub na stronie internetowej Urzędu patrz poniżej:  


X Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że X Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2015 r. (poniedziałek)  o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

 


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.