Dzisiaj: 2023-03-31, imieniny: Beniamin, Balbina

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Relacja z obchodów święta niepodległości w szczebrzeszynie

Obchody Święta Niepodległości rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych i delegacji w asyście Orkiestry Dętej „Echo Kniei” ze Szczebrzeszyna oraz kompanii ochotniczej straży pożarnej.

        Po uroczystym wprowadzeniu sztandarów do kościoła p.w. św. Świętego Mikołaja miało miejsce wystąpienie Burmistrza Szczebrzeszyna Mariana Mazura, oraz część artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczebrzeszynie.  


Zmiana organizacji ruchu drogowego

W związku z zapytaniami mieszkańców dotyczącymi zmiany organizacji ruchu drogowego na kilku ulicach w Szczebrzeszynie uprzejmie informuję, że zmiany te zostały wprowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie w porozumieniu z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Zmiany zostały podyktowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego ze względu na zakończenie generalnej przebudowy ulicy Trębackiej i Ogrodowej a także w związku ze wzmożonym ruchem pieszych na ul. Wyzwolenia i Zielonej (szczególnie w niedziele).

Dotychczas dwukierunkowe ulice: Wyzwolenia, Zielona i Sobieskiego są obecnie ulicami jednokierunkowymi. I tak: 

 • ulica Zielona – wjazd tylko od ulicy Zamojskiej, wyjazd na ul. Ogrodową,
 • ulica Wyzwolenia – wjazd tylko od ulicy Zamojskiej, wyjazd na ul. Partyzantów lub na ul. Sobieskiego
 • ulica Sobieskiego – wjazd tylko od ulicy Wyzwolenia, wyjazd na ul. Partyzantów.

Zwracamy się do kierowców z apelem o zwracanie szczególnej uwagi na znaki drogowe umieszczone w rejonie wymienionych ulic, zwłaszcza przy wyjeździe z parkingu przy ulicy Wyzwolenia obok kościoła Świętego Mikołaja oraz z parkingu przy ulicy Zielonej.

 

Jerzy Banaszkiewicz
Z-ca Burmistrza Szczebrzeszyna


OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W SZCZEBRZESZYNIE

We wtorek  11 listopada 2014r. zapraszamy na obchody Święta Niepodległości w Szczebrzeszynie.   


Film promujący Miasto i Gminę Szczebrzeszyn

Film powstał w ramach projektu pod nazwą „W Szczebrzeszynie chrząszcz…” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

rpo_logo


Nowości wydawnicze – listopad

Małgorzata Warda „Miasto z lodu” – Agata ma trzynaście lat i prawie nie zna swojej matki, kiedy ta zabiera ją w podróż po Polsce. Osiedlają się w niedużym mieście, gdzie próbują na nowo nawiązać więź. Piękna samotna kobieta od pierwszej chwili wzbudza ogromne zainteresowanie mężczyzn. Dwie ,,obce” szybko stają się głównym temetem plotek. W miarę upływu czasu niechęć, a nawet wrogość ludzi z miasteczka rośnie.  


ORŁY POLSKIEGO SAMORZĄDU – OGÓLNOPOLSKI PLEBISCYT GMINA ROKU 2014.

gminaroku2014gminaroku2014Informujemy, że decyzją Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług Gmina Szczebrzeszyn została nominowana do nagrody Gmina Roku 2014.gminaroku2014  


inwestycje zrealizowane przez gminę szczebrzeszyn

SZCZEBRZESZYN, ul. Trębacka

Wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 3290L – ul. Trębacka w Szczebrzeszynie, wraz z oświetleniem ulicznym. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zamościu. Kanalizacje sanitarną na ul. Trębackiej, za kwotę 425000,00zł wykonał Zakład Usług Sanitarnych Józef Bucior z Krasnobrodu.  


Informacja nt. szkolenia Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście i gminie Szczebrzeszyn.

Informujemy, że dnia 06 listopada 2014 (czwartek) w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie (pok. nr 1 – sala konferencyjna) odbędzie się drugie szkolenie pełnych składów obwodowych komisji wyborczych.

O godz. 10.00 rozpocznie się szkolenie :

 • Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 z siedzibą w Urzędzie Miejskim,
 • Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 z siedzibą w Miejskim Domu Kultury,
 • Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 z siedzibą w Zespole Szkół nr 2,
 • Obwodowej Komisji Wyborczej nr4 z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 3 (Klemensów)
 • Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 z siedzibą w Remizie OSP Błonie,
 • Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Bodaczowie,

o godzinie 12.00

 • Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 z siedzibą w Remizie OSP Brody Małe,
 • Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 z siedzibą w Remizie OSP w Brodach Dużych,
 • Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Niedzieliskach,
 • Obwodowej Komisji Wyborczej nr10 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Wielączy Pod.
 • Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11z siedzibą w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej (Szpital),
 • Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami”. 

Przypominamy, że obecność na szkoleniu jest obowiązkowa.*

* W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez członka Obwodowej Komisji Wyborczej, Miejska Komisja Wyborcza dokonuje odwołania ze składu komisji.


Informacja wyborcza

Sposób głosowania i warunki ważności głosu w wyborach: http://info.pkw.gov.pl/sposob-glosowania-samorzad2014/sposob-glosowania-infosamorzad2014.html


Nauka tańca

Urząd Miejski w Szczebrzeszynie nawiązał kontakt ze Szkołą Tańca Magdalena i Janusz Myka w Zamościu, dzięki czemu dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe z Gminy i Miasta Szczebrzeszyn będą miały możliwość korzystania z nauki tańca prowadzonej przez profesjonalnych instruktorów. Zajęcia będą prowadzone w sali gimnastycznej Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Szczebrzeszynie, ul. Ogrodowa 16.  


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.