Dzisiaj: 2022-07-02, imieniny: Jagoda, Urban

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Propozycje biblioteki – luty 2011

W miesiącu Luty Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie proponuje Państwu kolejne nowości książkowe.

Pierwsza to powieść sensacyjno -przygodowa australijskiego pisarza, którego książki określane są jako kwintesencja akcji w jej najczystszej formie Matthewa Reillya”Sześć świętych kamieni”. Ziemi grozi zagłada – zagraża jej Ciemne Słonce, niewidzialny twór zbudowany z ciemnej materii, poruszający się na granicy Układu Słonecznego, pochłaniający światło i rozszczepiający tlen cząstkowy. Wiedzę potrzebną do uratowania ludzkości posiedli starożytni – Konfucjusz, Ramzes II i władca Majów król Pakal, a w czasach mniej odległych – słynny fizyk Izaak Newton. Sześć świętych kamieni, zwanych kamieniami Ramzesa, wskaże drogę do Wielkiej Machiny – mechanizmu, który zrównoważy zabójcze działanie Ciemnego Słońca.
Powieść nawiązująca stylem do Poszukiwacza zaginionej arki.

Kolejną pozycją proponowaną przez bibliotekę jest”Los utracony” Imer Kartesz, opowieść młodego chłopca, Żyda z Budapesztu, który spędził rok w niemieckich obozach koncentracyjnych, Oświęcimiu i Buchenwaldzie. Pozbawiona patosu relacja piętnastolatka, który z naiwnością stara się przystosować do wymagań swych ciemiężycieli, odsłania mechanizmy kryjące się za zbrodniami ubiegłego stulecia.

Ostatnią propozycją na luty jest podręcznik pierwszej pomocy” Alzheimer” Margot Unbescheid która od wielu lat wspiera matkę w opiece nad chorym na Alzheimera ojcem. W swojej książce nie relacjonuje osobistego doświadczenia bezgranicznego bólu związanego z chorobą bliskiej osoby, ale opowiada bez upiększeń o rzeczywistości życia z chorym.

 

Zapraszamy

MGBP w Szczebrzeszynie

IV Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że IV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 31 stycznia 2011 r. o  godz. 9:00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i  stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Informacja o opiece medycznej nad mieszkańcami gminy Szczebrzeszyn.
 7. Informacja o zamierzeniach inwestycyjnych na 2011 rok.
 8. Informacja o wydatkach poniesionych na funkcjonowanie szkół w 2010 roku.
 9. Powołanie Komisji Uchwał.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji oraz zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym Gminny Dom Seniora im. Jana Felisiaka w Szczebrzeszynie,
  b) wieloletniej prognozy finansowej,
  c) uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2011 rok,
  d) wyznaczenia przedstawiciela Gminy Szczebrzeszyn do Zgromadzenia Zamojsko – Roztoczańskiego Związku Gmin,
  e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011,
  f) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Szczebrzeszyna,
  g) ustalenia zasad wypłacania diet radnym,
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 12. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

 

Biuro Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Propozycje wydawnicze MGBP

Najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym 2011 Roku wszystkim Czytelnikom życzą pracownicy Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie.

Na styczeń chcemy Państwu zaproponować kolejne nowości wydawnicze.
Pierwszą z nich jest powieść Sandry Brown”Nieczysta gra”. Słynny futbolista po pięciu latach wychodzi z więzienia, gdzie siedział za sprzedanie meczu. Wobec braku perspektyw, przyjmuje niezwykłą propozycję sparaliżowanego milionera. Bogacz, który utrzymuje, że jest przeciwny metodzie in vitro, chce by za wielomilionowe honorarium futbolista stał się ojcem jego wymarzonego dziecka. Niezwykła namiętność, wyścig z czasem o życie i zaskakująca puenta sprawiają że książkę czyta się jednym tchem.

Drugą proponowaną nowością jest książka Jana Pawła Krasnodębskiego”Narcyz”.
Zapatrzony w siebie dwudziestolatek, opuszcza dom, dziewczynę, jedzie przed siebie do tajemniczego uzdrowiska, gdzie chce popełnić samobójstwo. Przez przypadek mieszka w apartamencie umierającego fizyka pracującego nad ostatnią książką.
Ich wzajemny kontakt wyzwala w chłopcu nieznane pokłady wrażliwości.
Czy zrozumie reguły, którymi kieruje się świat?Nowa strona internetowa MDK

W ramach projektu „Z kulturalną wizytą w chrząszczowym grodzie” z RPO Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 powstała nowa strona Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie. Pozwala ona na bieżąco śledzić działalność MDK i życie kulturalne Chrząszczowego Grodu. Na stronie znajdują się również przydatne informacje dotyczące turystyki, rekreacji oraz funkcjonowania obiektu ORLIK 2012. Zapraszamy do zapoznania się z zawartością nowej witryny www.mdk.szczebrzeszyn.pl  

MDK

III Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że III Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 30 grudnia 2010 r. o  godz. 13:00 /czwartek/ w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i  stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołów z I i II sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych na 2011 rok.
 7. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok.
 8. Powołanie Komisji Uchwał.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie do Zespołu Zamiejscowego w Zamościu,
  b) zmian budżetu na 2010 r.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 11. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

 

Biuro Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Sylwester 2010


Życzenia

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, które przynoszą radość i wzruszenie. Nadchodzi Nowy Rok, który budzi tak wiele nadziei i optymizmu. Przy tej wspaniałej sposobności odkrywamy, że Bóg który stał się człowiekiem, jest miłością i przebywa z nami, gdy się radujemy i smucimy, gdy wierzymy i wątpimy, gdy kochamy i nienawidzimy. Przychodzi do nas, gdy grzeszymy i gdy świadczymy dobre uczynki. Więc trwajmy w Bogu, skoro Bóg bezustannie trwa w nas. Trwajmy w Bogu, który jest tak dobry jak chleb, który przyszedł do nas w Dzieciątku Jezus. Przyszedł by nas odkupić, by nas otoczyć nieskończoną miłością. Z radością przyjmijmy do siebie Chrystusa i dajmy mu gościnę w naszych sercach, w  naszych czynach i naszym życiu, nie tylko w okresie tych radosnych Świąt, ale także w całym następnym Nowym 2011 Roku. Niech ta Dobra Nowina rozraduje nasze serca, niech umocni nas we wzajemnej miłości, która jest z Boga, z tego Boga z którego każdy z nas się narodził i którego każdy z nas zna na swój sposób. Wyciągajmy ręce ku swoim bliźnim, wysłuchujmy ich i umacniajmy w nadziei, gdy się załamują i pozwólmy Bogu pokochać ich przez nas samych. A wtedy przez ten nieskrępowany dar z samego siebie odnajdziemy własne dobro. Niech ten czas Świąt Bożego Narodzenia będzie wypełniony radością wypływającą ze wszelakiego szczęścia. Niech będzie bogaty miłością niosącą pokój i wiarę, która umacnia w nas nadzieję na przyszłość. Życzę Wam dużo zdrowia, które rodzi wytrwałość i wiele mądrości pozwalającej przewidzieć to wszystko, co Wam może stanąć na przeszkodzie w realizacji pięknych marzeń i szczytnych celów. I oby z pomocą narodzonego Dziecięcia wszystko było oddane temu co zostanie włączone w pomyślny nurt waszego życia osobistego, rodzinnego i zawodowego.
życzy
Burmistrz Szczebrzeszyna
Marian Mazur


XI Gminny Przegląd Kolęd Różnych Narodów „Hej kolęda, kolęda…”

W czwartek 16 grudnia 2010 w sali widowiskowej MDK odbył się XI Gminny Przegląd Kolęd Różnych Narodów „Hej kolęda, kolęda…”. Przeglądowi towarzyszyło rozstrzygnięcie Plastycznego Konkursu Bożonarodzeniowego.

PROTOKÓŁ z posiedzenia jury Konkursu Bożonarodzeniowego ogłoszonego przez Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie.

 


Gminne Spotkanie Opłatkowe – fotorelacja


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.