Dzisiaj: 2022-07-02, imieniny: Jagoda, Urban

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

UWAGA! BURZE!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


Rejestr Danych Kontaktowych

W grudniu 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP), uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), który jest kolejnym z rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Do tej pory, do RDK dołączyło ponad 3 500 000 Polaków. Przekazanie danych do RDK jest dobrowolne i bezpłatne. Ponadto, w każdej chwili można je zmienić lub usunąć.

Głównym celem usług udostępnionych w ramach Rejestru Danych Kontaktowych jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami. Dzięki RDK urzędy mogą z wyprzedzeniem informować obywateli np. o kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego, ale i o rozpatrzeniu złożonych wniosków o świadczenia (np. 500+).

 

Ministerstwo Cyfryzacji


Wydarzenia organizowane przez Urząd Marszałkowski

 1. „Rolnik z Lubelskiego 2020”
  https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/szukamy-najlepszych-rolnikow-z-lubelskiego/
 2. „Ekolubelskie 2020”
  https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/rusza-i-edycja-konkursu-ekolubelskie-2020/
 3. „Lubelskie rowerowe z KSOW-em”
  https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/lubelskie-rowerowe-z-ksow-em/

OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

ZK-III.6333.175.2020 Lublin, 17.07.2020 r.

Godzina i data wydania: godz. 09:19 dnia 17.07.2020 r.

Nazwa biura: IMGW- PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem /1

Obszar: powiaty: bialski(71), Biała Podlaska(71), biłgorajski(76), Chełm(74), chełmski(74), hrubieszowski(75), krasnostawski(74), lubartowski(68), łęczyński(69), łukowski(68), parczewski(67), radzyński(68), świdnicki(67), tomaszowski(75), włodawski(69), zamojski(75), Zamość(75)

Ważność: od godz. 14:00 dnia 17.07.2020 do godz. 21:00 dnia 17.07.2020

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%

Uwagi:  Brak

Dyżurny synoptyk: Ilona Bazyluk

Dyżurny Operacyjny WCZK

insp. woj. Wiesław Maciuszczak


Ogłoszenie o sprzedaży samochodu

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1. im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowo – osobowego, marki NYSA, nr  rejestracyjny – ZAN 4322.

 1. Treść ogłoszenia
 2. Załączniki do ogłoszenia
 3. Regulamin
 4. Klauzula informacyjna

KOMPLEKSOWA REHABILITACJA

Jesteś osobą niepełnosprawną i chcesz znaleźć zatrudnienie – weź udział w projekcie.

 

MDDP S.A. Akademia Biznesu Sp.k. wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą realizuje na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi kompleksowej rehabilitacji w ramach projektu: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” nr POWR.02.06.00-0000057/17.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji, ułatwiającej osobom niepełnosprawnym podejmowanie aktywności społecznej, zawodowej oraz zatrudnienie/powrót na otwartym rynku pracy. Rehabilitacja kompleksowa prowadzona w ramach przyjętego modelu obejmuje szerokie wsparcie w powrocie do zdrowia, uzyskanie kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych.

Więcej informacji na stronie https://rehabilitacjawork.pl


Program Moja Woda- złap pieniądze z deszczówki

Każdy właściciel domu jednorodzinnego może otrzymać dotację do 5 tys. zł na instalację, która umożliwia zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości.

Program „Moja Woda” pozwoli sfinansować aż 20 tys. systemów przydomowej retencji.

Jest to kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu (MK) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Zgodnie z zasadami nowego programu „Moja Woda” właściciel domu jednorodzinnego może otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80 procent kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 roku. Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających

na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. NFOŚiGW będą prowadzić nabór wniosków w trybie ciągłym. Wnioski można składać od 1 lipca 2020. Termin końcowy podpisywania umów z beneficjentami został ustalony na 3 czerwca 2024, zaś na wypłaty dofinansowania przez NFOŚiGW na 31 grudnia 2024. Warunkiem otrzymania bezzwrotnego dofinansowania jest sprawne działanie instalacji przez 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przez beneficjenta

i wykonawcę przedsięwzięcia.

Więcej informacji na: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/moja-woda/

 

 


Ogłoszenie


UWAGA! BURZE!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


Dodatkowe środki finansowe dla szkół

Gmina Szczebrzeszyn pozyskała dodatkową kwotę 133 006,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.

 

O dodatkową subwencję mogły ubiegać się szkoły publiczne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez jst, osoby prawne lub osoby fizyczne. W 2020 r. z takiej  możliwości mogły skorzystać dwie placówki.

 

W uzgodnieniu z dyrektorami wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Szczebrzeszyn o dofinansowanie w b.r. zwróciła się Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie – prowadzona przez jst  i Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonii  – prowadzona przez Stowarzyszenie Oświatowe.

 

Dofinansowanie wynosi 100% kwoty, czyli realizowane jest bez wkładu własnego szkoły i gminy. To finansowe wsparcie zostanie w całości przeznaczone na wyposażenie pracowni biologicznych, geograficznych, chemicznych i fizycznych.

 

Burmistrz Szczebrzeszyna
/-/ Henryk Matej


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.