Dzisiaj: 2022-08-10, imieniny: Bogdan, Borys

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Ogłoszenie

Informuję, że w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku Gmina Szczebrzeszyn uruchomiła przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na trasach: 

  • Szczebrzeszyn – Przedmieście Szperówka 
  • Szczebrzeszyn – Kawęczynek 
  • Szczebrzeszyn – Kąty Drugie 

Aktualny rozkład jazdy został umieszczony na przystankach znajdujących się na trasie kursowania przewoźnika.

 

Burmistrz Szczebrzeszyna
/-/ Henryk Matej


Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.51.2020

Nazwa zadania:  Wykonanie rozpoznawczego otworu hydrogeologicznego S-1 w utworach czwartorzędowo-kredowych dla potrzeb ogólnodostępnych mieszkańców miasta i gminy Szczebrzeszyn w obrębie działki nr ew. 300/2 Przedmieście zamojskie, gmina Szczebrzeszyn, powiat zamojski, woj. Lubelskie

Treść Zapytania zamieszczona w BIP


Informacja o terminie składania wniosków na okres zasiłkowy 2020/2021

Od 1 lipca 2020 NIE SKŁADAMY wniosków o ponowne ustalenie

prawa do świadczenia wychowawczego 500+
Świadczenie jest przyznane do 31 maja 2021r.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 będą przyjmowane
od dnia 1 lutego 2021r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do następujących świadczeń:

  • zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • jednorazowe świadczenie Dobry start (300+)

na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 można składać w terminach:

od 1 lipca 2020 roku – drogą elektroniczną, poprzez:

od 1 sierpnia 2020 roku – w formie papierowej

Druki wniosków można pobrać w siedzibie tutejszego Ośrodka od dnia 27 lipca 2020r. lub wydrukować ze strony internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin


UWAGA! BURZE Z GRADEM!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


Ogłoszenie nr RZP.271.2.50.2020

Wykaz zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie przeznaczonych do sprzedaży.

Treść ogłoszenia zamieszczona BIP.


Informacja o zmianie treści Zapytania ofertowego nr RZP.271.2.48.2020

Nazwa zadania: Dostawa i montaż piłkochwytów na terenie boiska sportowego w miejscowości Bodaczów i miejscowości Szczebrzeszyn obręb Klemensów

Treść zmiany Zapytania zamieszczona w BIP


Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

1. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.

2. Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.

3. Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 

Bartłomiej Białowolski
Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura w Zamościu

 


UWAGA! BURZE Z GRADEM!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.49.2020

Nazwa zadania: Remont dróg gminnych – etap II

Treść Zapytania zamieszczona w BIP


Życzenia

Szanowni Państwo!

Dyrektorzy, Nauczyciele,

Pracownicy administracji i obsługi,

Uczniowie i Rodzice

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 składam wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom, oraz Pracownikom Oświaty, serdeczne podziękowania za zaangażowanie, wysiłek i wytrwałą pracę zwłaszcza w tym trudnym czasie kształcenia na odległość.

Z całego serca gratuluję Wam drodzy Uczniowie wiedzy i umiejętności, które zdobyliście w mijającym roku szkolnym.

Dziękuję wszystkim Rodzicom  za aktywność, wyrozumiałość i pomoc w zdalnej nauce.

Życzę wspaniałych, zdrowych a przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie Burmistrz Szczebrzeszyna
Zbigniew Złomańczuk Henryk Matej

 


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.