Dzisiaj: 2022-06-26, imieniny: Jan, Paula

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

KONKURS „PODWÓRKO TALENTÓW NIVEA 2020”

Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczebrzeszynie przystąpiła do konkursu „Podwórko Talentów Nivea 2020” . Organizatorem akcji jest Nivea Polska sp. z o.o., a patronami honorowymi są:  Rzecznik Praw Dziecka, „Monitor Dyrektora Szkoły” i „Głos Pedagogiczny”. Mamy możliwość wygrać wyjątkowy plac zabaw, który będzie służył rozwijaniu umiejętności sportowych naszych dzieci.  Podwórka Nivea to place zabaw, które kładą nacisk na jakościowe spędzanie czasu na świeżym powietrzu, wyposażone są między innymi: w huśtawkę ,,bocianie gniazdo”, kubik wspinaczkowy, trampoliny, grę „skok w dal”, urządzenie do balansowania, tablice muzyczne, bębny, piaskownicę naukową, planetarium
i tubę do rozmawiania.Warunkiem otrzymania placu zabaw jest przystąpienie do rywalizacji i uzyskanie jak największej liczby głosów na naszą lokalizację. Głosować można codziennie do 24 czerwca 2020r. na stronie  www.podworko.nivea.plKażdy może pomóc! Wystarczy zalogować się na  stronę Konkursu i oddać głos!

Zachęcamy do wspólnej zabawy!  Wygrajmy razem!!!

 


Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.33.2020

Nazwa zadania: Zakup i dostawa koszy ulicznych

Treść Zapytania zamieszczona w BIP


Informacja – ZDALNA SZKOŁA+

Gmina Szczebrzeszyn uzyskała dofinansowanie na sprzęt dla uczniów do zdalnej nauki.

W ramach rządowego programu pn. ”ZDALNA SZKOŁA+ Gmina Szczebrzeszyn pozyskała 75 tys. zł. na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom i nauczycielom ze szkół z terenu gminy Szczebrzeszyn.

„Zdalna Szkoła +” to  już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. 

W pierwszej edycji programu „Zdalna szkoła” gmina Szczebrzeszyn otrzymała grant w wysokości 60 tys. zł. co pozwoliło na zakup 32 komputerów stacjonarnych typu All-in-One, tym razem chcemy zakupić 40 szt.  

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

 

Burmistrz Szczebrzeszyna
/-/ Henryk Matej


Lubelska e-spiżarnia

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli uruchamia na swojej stronie internetowej Lubelską e-spiżarnię.

Lubelska e-spiżarnia to inicjatywa Dyrektora LODR Wiesława Orzędowskiego. Celem Lubelskiej e-spiżarni jest bezpłatne umożliwienie promocji oferty lubelskich rolników i producentów żywności tradycyjnej i lokalnej wytwarzanej w ramach Dostaw bezpośrednich, Sprzedaży bezpośredniej, Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD), Działalności Marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO) z terenu Województwa Lubelskiego.

Więcej informacji na stronie http://www.lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/lubelska-e-spizarnia


Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego„, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Aktualności.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób z poprzednich trzech naborów.

Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

 

Załączniki do pobrania:


Uwaga! Przymrozki!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.32.2020

Nazwa zadania: Opracowanie projektu geodezyjnego podziału działki nr 1

Treść Zapytania zamieszczona w BIP


Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.31.2020

Nazwa zadania: Opracowanie projektu geodezyjnego podziału działki nr 2696/1

Treść Zapytania zamieszczona w BIP


Projekt „Zdalna szkoła” w Gminie Szczebrzeszyn.

Gmina Szczebrzeszyn otrzymała grant na kwotę 60 000,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 I Osi Priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. 

 

Za tę kwotę zostały zakupione 32 komputery stacjonarne typu All in One, które zostały przekazane przez Gminę do szkół. Komputery te będą udostępniane przez dyrektorów potrzebującym uczniom, na podstawie umowy użyczenia, w celu realizacji zdalnego nauczania, tak by proces realizacji nauczania na odległość przebiegał sprawniej. Po zakończeniu okresu pandemii COVID-19 komputery te będą wykorzystywane na lekcjach stacjonarnych zarówno przez  uczniów jak  i nauczycieli.   


Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.30.2020

Nazwa zadania: Sprzedaż złomu

Treść Zapytania zamieszczona w BIP


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.