Dzisiaj: 2022-08-15, imieniny: Maria, Napoleon

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


Informacja Starosty Zamojskiego z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Szczebrzeszyn – obszar wiejski, powiat zamojski objętych modernizacją

treśc informacji z 9 marca


Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.19.2020

Nazwa zadania: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego (branża budowlana, sanitarna, elektroenergetyczna i teletechniczna) nad wykonaniem zadania: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie”

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP


Informacja Wojewody Lubelskiego z 25.03.2020 r. o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii


Informacja Wojewody Lubelskiego z 21.03.2020 r. dot. rozp. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii

Treść informacji z 21.03.2020 r.


akcja szycia masek ochronnych

Gmina Szczebrzeszyn  wraz ze SPZOZ w Szczebrzeszynie  włączyła się w akcję szycia masek ochronnych, których brakuje w stanie zagrożenia epidemicznego. Do pomocy zaangażowanym w pracę pielęgniarkom i członkom personelu medycznego chętnie przyłączyły się wolontariuszki z Koła Gospodyń Wiejskich w Błoniu  oraz Wielączy Kolonii. Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, które wykazały się zrozumieniem i przyłączyły się do wspólnej akcji.


Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.17.2020

Nazwa zadania: Budowa Pomnika – „Brzechwa” ławeczka

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP

 


Informacja dla mieszkańców Miasta i Gminy Szczebrzeszyn


Telefoniczna Informacja Pacjenta


Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.