Dzisiaj: 2023-03-31, imieniny: Beniamin, Balbina

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

UWAGA! OBLODZENIE!

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.3.2020

Nazwa zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży drogowej”.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Informacja dot. stawek podatkowych na rok 2020. Znak sprawy ROK.0050.16.2020


Jak segregować odpady?


Podziękowanie


Przebudowa Drogi KAWĘCZYN-BRODY MAŁE

Zakończyła się przebudowa odcinka drogi gminnej nr 110346 L, relacji Kawęczyn – Brody Małe na odcinku 1,3 km, położonym na obszarze gminy Szczebrzeszyn wraz z nową organizacją ruchu (droga powiatowa 3210 – droga wojewódzka 858). Zakres prac budowlanych obejmował: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (w tym rozebranie przepustów rurowych ), roboty ziemne, odwodnienie, wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, wraz z podbudową, zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej, chodnik z kostki brukowej, pobocza, roboty wykończeniowe oraz oznakowanie ( w tym bariery ochronne stalowe, pionowe znaki drogowe, aktywny znak D-6 na wysięgniku wraz z pulsatorem i podświetleniem przejścia dla pieszych z zestawem baterii słonecznych i akumulatorem AGM).

 


centrum muzealno-edukacyjne

Zakończyły się prace nad przebudową Centrum Muzealno-Edukacyjnego w Szczebrzeszynie wraz z amfiteatrem. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Osi 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich. Wartość robót ogółem to 2 155 510,80 ( w tym: dofinansowanie z UE – 1 442 566,97 (85%), dotacja celowa z budżetu państwa 169 713,76 (10%), wkład własny łącznie – 543 230, 07).

Celem głównym projektu było wykorzystanie wewnętrznego potencjału obszaru do rozwoju gospodarczego w oparciu o lokalne zasoby i podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz całej gminy Szczebrzeszyn.

 


debiut sceniczny seniorów

W poniedziałek 20 stycznia zespół wokalny zrzeszający seniorów z gminy Szczebrzeszyn pod nazwą „A JAK NIE MY, TO KTO?” uczestniczył w Przeglądzie Kolęd zorganizowanym przez Krasnostawski Dom Kultury.  


XX Przegląd Kolęd i Pastorałek

W piątek  17 stycznia  w Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie odbył się XX jubileuszowy Przegląd Kolęd i Pastorałek „Hej, kolęda, kolęda!”

 


Zapytanie ofertowe nr RZP.271.2.2.2020

Nazwa zadania: „Zakup motopompy Tohatsu dla OSP Wielącza”.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.