Dzisiaj: 2022-09-27, imieniny: Damian, Amadeusz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Ogłoszenie nr ROK.0050.7.2020

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej część działki nr 1059/1 o powierzchni 40 mpołożonej w gm. Szczebrzeszyn, przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej na okres do 3 lat.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


ferie zimowe w Szczebrzeszynie

Miejski Dom Kultury, Centrum Sportu i Rekreacji, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna oraz Stowarzyszenie BUSHIDO Szczebrzeszyn zapraszają do udziału w  zajęciach przygotowanych na czas ferii zimowych.  


INWENTARYZACJA AZBESTU

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI, ZARZĄDCÓW LUB UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTÓW W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA I USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Przypomina się mieszkańcom gminy Szczebrzeszyn o obowiązku corocznego przedkładania do dnia 31 stycznia każdego roku aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania, po wcześniejszym dokonaniu oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest na terenie jego posesji. 

druk do pobrania :

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST


zaproszenie na koncert zimowy

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie serdecznie zaprasza na Koncert Zimowy.  


Informacja Wojewody Lubelskiego dot. wystąpienia ogniska wirusa ptasiej grypy typu H5N8 na terenie województwa lubelskiego.


Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


PASJE NASZYCH CZYTELNIKÓW

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie zaprasza na wystawę w dniach 02.01. – 31.01.2020r

W ekspozycji znajdziemy ciekawe i różnorodne prace tj. rękodzieło, grafikę, malarstwo, wyszywane obrazy, biżuterię, kolekcję starych fotografii oraz pocztówek.
Wystawa powstała dzięki naszym wiernym czytelnikom.
Zapraszamy serdecznie.  


Sylwestrowa zabawa przed ratuszem

W sylwestrową noc,  mieszkańcy Szczebrzeszyna zgromadzili się licznie  przy ratuszu by wspólnie przywitać Nowy Rok.  Na spotkanie zaprosił Burmistrz Szczebrzeszyna  Henryk Matej, który przed północą wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Zbigniewem Złomańczukiem oraz Sekretarz MiG Marią Loc – Oczkoś złożył mieszkańcom i przybyłym gościom życzenia noworoczne. Po pokazie fajerwerków  nastąpiła dalsza część zabawy  z zespołem VIRELAI.   


Ogłoszenie nr ROK.0050.203.2019

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza na rok 2020 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia, w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

W ramach realizacji obowiązku szkolnego dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Szczebrzeszyn do szkół oraz ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych na terenie miasta Zamościa przeznaczając na ten cel kwotę- 130 000 zł.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Zapytanie ofertowe nr nr RZP.271.1.50.2019

Nazwa zadanie: „Bieżąca naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczebrzeszyn”.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.