Dzisiaj: 2024-02-28, imieniny: Roman, Ludomir

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

Szczebrzeszyn na starej fotografii


Kondolencje

 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 28 lutego 2019 roku zmarł, w wieku 86 lat, Aleksander Przysada, wieloletni nauczyciel, historyk, regionalista, autor wielu opracowań dotyczących Szczebrzeszyna i jego mieszkańców.  
Rodzinie zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają Henryk Matej Burmistrz Szczebrzeszyna oraz Zbigniew Złomańczuk Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 4 marca (poniedziałek) o godzinie 13:00 w Kościele pw. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie.

 


„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

W dniu 28.02.2019 r. w Szkole Podstawowej w Niedzieliskach zostały przeprowadzone eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Celem konkursu było zapoznanie dzieci i młodzieży z problematyką ochrony przeciwpożarowej i zasadami bezpieczeństwa pożarowego. 

W wyniku rozgrywek kolejność miejsc przedstawia się następująco: 

I GRUPA WIEKOWA (uczniowie klas I-VI szkół podstawowych)

I. Hubert Ryń – SP w Niedzieliskach
II. Weronika Węgrzyn – SP w Bodaczowie
III. Adam Derewiecki – SP Nr 3 w Szczebrzeszynie 

II GRUPA WIEKOWA (uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII oraz gimnazjum)

I. Krystian Samulak – SP Nr 1  w Szczebrzeszynie
II. Wiktoria Bożek – Gimnazjum w Szczebrzeszynie
III. Damian Dziadosz – SP w Niedzieliskach  


IV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że IV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się  w dniu 6 marca 2019 r. (środa) o godz. 10.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
  b) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  c) w sprawie nawiązania współpracy Gminy Szczebrzeszyn z Radą Żwyrka (Ukraina),
  d) w sprawie ustalenia odrębnych obwodów głosowania,
  e) w sprawie zmiany uchwały Nr III/39/2019 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

 


obchody narodowego dnia pamięci „żołnierzy wyklętych-niezłomnych”


realizacja projektu pn. „budowa kanalizacji  sanitarnej w szczebrzeszynie – iv etap”

Gmina Szczebrzeszyn realizuje projekt pn. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SZCZEBRZESZYNIE – IV ETAP”. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i wydajności systemu kanalizacji oraz poprawa jakości obsługi w ramach gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szczebrzeszyn .

Z wybudowanej sieci kanalizacyjnej będzie mogła skorzystać większa liczba gospodarstw domowych a poziom świadczonych usług zostanie zwiększony i rozszerzony  (poprzez system eBOK, zakup nowoczesnych wodomierzy z funkcją radiowego odczytu, zakup urządzeń do pomiaru ilości i jakości ścieków). Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków zwiększy się z 27% do ok. 37%. Wzrost ilości podłączeń do sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy zapewni lepszy dostęp do tych usług, a tym samym doprowadzi do wyrównania różnic w dostępie do infrastruktury technicznej. Realizacja projektu doprowadzi do poprawy jakości środowiska przyrodniczego regionu i jego racjonalnego wykorzystania przez gospodarkę, a tym samym do rozwoju gospodarczego i poprawy warunków życia mieszańców.  


LISTA  SOŁTYSÓW kadencja 2019 – 2024

Lp. Sołectwo/Osiedle Sołtys/Przewodniczący Zarządu Osiedla
1. Bodaczów Kaszyca Dariusz
2. Brody Duże Chwiejczak Irena
3. Brody Małe Samulak Dawid
4. Kawęczyn Harkot Stanisław
5. Kawęczynek Panas Bogdan
6. Kąty Drugie Kasprzyk Mariusz
7. Kąty Pierwsze Pliżga Justyna
8. Lipowiec – Kolonia Budzyński Józef
9. Niedzieliska Kot Adam
10. Niedzieliska – Kolonia Gontarz Halina
11. Przedmieście Błonie Oczkoś Zdzisław
12. Przedmieście Szperówka Samulak Elżbieta
13. Przedmieście Zamojskie Kołodziejczyk Daniel
14. Wielącza Pietrykowski Bogusław
15. Wielącza – Kolonia Bałabuch Jerzy
16. Wielącza Poduchowna Wawryk Teresa
17. Osiedle Szczebrzeszyn Charkot Robert
18. Osiedle Klemensów Wojciechowski Mirosław

jubileusz 50-lecia małżeństwa

W czwartek 21 lutego 2019 r.  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie odbyła się uroczystość  50-lecia zawarcia związku małżeńskiego. Burmistrz Szczebrzeszyna Henryk Matej udekorował jubilatów  medalami oraz wraz z kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  Mirosławą Sawic wręczył pamiątkowe dyplomy.  Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawane są  przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek wojewodów.  


Informacja dot. Centralnego Rejestru Absolwentów Zdrowia Publicznego

Warszawa, 15.02.19 r.

Informacja dot. Centralnego Rejestru Absolwentów Zdrowia Publicznego (CRAZP)

Szanowni Państwo,

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny uruchamia dobrowolny Centralny Rejestr Absolwentów Zdrowia Publicznego (CRAZP). W ramach prowadzonych działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących nowego narzędzia/aplikacji w zdrowiu publicznym na stronie internetowej NIZP-PZH oraz na profilu NIZP-PZH na portalu Facebook znajduje się  link do Rejestru oraz materiały zachęcające studentów i absolwentów do rejestracji.

www.pzh.gov.pl/rejestr-absolwentow

 


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie (1 etat), stanowisko pracy: inspektor ds. gospodarki gruntami gminnymi.

Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.