Dzisiaj: 2022-12-09, imieniny: Wiesław, Leokadia

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

dożynki gminne

Burmistrz Szczebrzeszyna, Rada Miejska w Szczebrzeszynie, Proboszcz Parafii św. Mikołaja oraz Proboszcz Parafii św. Katarzyny zapraszają na doroczne Dożynki Gminne, które odbędą się 10 września na rynku miejskim w Szczebrzeszynie.  Korowód dożynkowy wyruszy o godzinie 11:30. Gwiazdą tegorocznego święta plonów będzie Andrzej Rybiński.  


dożynki powiatowo-gminne

 

27 sierpnia w Skierbieszowie odbyły się Dożynki Powiatowo – Gminne. Uczestniczyły w nich delegacje gmin powiatu zamojskiego. Gminę Szczebrzeszyn reprezentowała sekretarz Miasta i Gminy Maria Loc-Oczkoś oraz przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Błonia, z tradycyjnym wieńcem dożynkowym. Starostami z naszej gminy byli: pani Elżbieta Pietrykowska, rolniczka z Wielączy oraz pan Rafał Kot, rolnik z Niedzielisk. W darze złożyli chleb i bukiet kwiatów.  


regionalny system ostrzegania 

Regionalny System Ostrzegania to usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach nie tylko na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, ale też w telewizji i aplikacjach na komórki. Komunikaty dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, jak np. klęski żywiołowe i sytuacje na drogach.

Komunikat tworzy wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego. Ostrzeżenie pojawia się:

 • na stronach internetowych urzędów wojewódzkich
 • w TVP Regionalnej (telegazeta od str. 430, platforma hybrydowa, napisy DVB)
 • w aplikacji mobilnej (systemy operacyjne Android, iOS, WindowsPhone).

 


Informacja o stypendiach

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje, że Urząd Marszałkowski w Lublinie w dniach od 1 do 22 września 2017r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie stypendiów na rok szkolny 2017/ 2018 w ramach Programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018”
oraz „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”.  Głównym celem ww. programów jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół gimnazjalnych, liceów ogólnokształcących, techników branżowych i zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych.

Szczegóły dotyczące programów stypendialnych.

 

 


I Memoriał dr. Czesława Gajdka

 

W dniach  25-27 sierpnia na obiektach sportowych w Szczebrzeszynie odbędzie się I Memoriał dr. Czesława Gajdka. Organizatorem turnieju  piłkarskiego jest Młodzieżowa Sekcja Piłki Nożnej ROZTOCZE Szczebrzeszyn.  


Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 sierpnia 2017 r. /poniedziałek/ kasa Urzędu Miejskiego nie będzie czynna. Opłaty można realizować w Banku Spółdzielczym w Szczebrzeszynie wpłacając na rachunek Gminy Szczebrzeszyn nr 13 9632 0006 2001 0000 0358 0001.

Od wpłat dokonywanych na rachunek Gminy Szczebrzeszyn Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie nie pobiera prowizji.

Za utrudnienia przepraszamy.


XXXIV Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2017 r. (środa) o godz. 9.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Ocena stopnia przygotowania placówek oświatowych do pracy w roku szkolnym 2017/2018.
 7. Ocena przebiegu inwestycji w gminie – określenie źródeł ich finansowania.
 8. Analiza informacji o funkcjonowaniu Stowarzyszeń do których przynależy gmina Szczebrzeszyn.
 9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Podjęcie uchwał  w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  c) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  d) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  e) zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn na lata 2016 -2023,
  f) udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej,
  g) zmiany uchwały nr XXVIII/193/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017,
  h) wprowadzenia zmian w uchwale  budżetowej na 2017 rok,
 11. Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.
 12. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie


GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE W GMINIE SZCZEBRZESZYN

W miejscowości Kawęczynek, z dala od smogu i zanieczyszczeń  dużych miast, od dwóch lat rozwija się gospodarstwo ekologiczne.  Właścicielką 3-hektarowego gospodarstwa jest pochodząca z Warszawy Marta Gładuń. Założyciele uprawy zajmują się tego rodzaju działalnością od 5 lat, wcześniej  uprawiali warzywa  metodami ekologicznymi  w okolicach Ostrowi Mazowieckiej, dzierżawiąc gospodarstwo rolne o powierzchni nieco ponad 1 ha.  


Festiwal Stolica Języka Polskiego

Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie już za nami. Hasło trzeciej edycji Festiwalu brzmiało „CAŁA NADZIEJA W LITERATURZE”, a patronami w 2017 roku byli WISŁAWA SZYMBORSKA i KORNEL FILIPOWICZ. Impreza obfitowała  w wydarzenia kulturalne, w tym spotkania autorskie m.in. z Dorotą Masłowską, Jakubem Żulczykiem, ks. Adamem Bonieckim, Szczepanem Twardochem.

Nie zabrakło  również widowisk poetyckich i spektakli. We wtorek 8 sierpnia odbył się spektakl „Dziennik Czeczeński Poliny Żerebcowej” w wykonaniu Andrzeja Seweryna. A w środę 9 sierpnia mieliśmy okazję wysłuchać fragmentów listów Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza, zebranych w tomie pn. „Najlepiej w życiu ma twój kot”, w interpretacji Karoliny Gruszki i Adama Woronowicza.  


Nowe wydanie ˝Zamojszczyzny˝ Klukowskiego w sprzedaży

W  Punkcie Informacji Turystycznej, przy Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie można już nabyć nowe wydanie “Zamojszczyzny 1918 – 1939” Zygmunta Klukowskiego. Na tę edycję „Zamojszczyzny” składają się wyłącznie autorskie, osobiste teksty Klukowskiego: wspomnienia z lat 1918–39, dziennik 1939–47, wspomnienia 1950–51 i 1952–54 oraz listy z dwóch ostatnich lat życia. Nowe wydanie, w stosunku do poprzedniego, zostało rozszerzone o około 150 stron wspomnień z dwudziestolecia międzywojennego. W sumie książka liczy ok. 700 stron plus 92 strony wkładek zdjęciowych. Wydawnictwo można nabyć w cenie 80 zł.  


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.