Dzisiaj: 2022-12-09, imieniny: Wiesław, Leokadia

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

festiwal stolica języka polskiego

Cztery dni Festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie już za nami. Hasłem trzeciej edycji Festiwalu jest „CAŁA NADZIEJA W LITERATURZE”, a patronami w 2017 roku są WISŁAWA SZYMBORSKA i KORNEL FILIPOWICZ. Impreza obfituje w wydarzenia kulturalne, w tym spotkania autorskie m.in. z Dorotą Masłowską, Jakubem Żulczykiem, ks. Adamem Bonieckim, Szczepanem Twardochem.  


Ogłoszenie nr 106.2017

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017. Treść ogłoszenia zamieszczona w BIP.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie informuje

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ( 500 +) na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 01-10-2017 r. do 30-09-2018 r. będą wydawane od dnia 01-08-2017r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym (nakaz podatkowy za 2016 rok do wgladu)
 • zaświadczenie pracodawcy o okresie zatrudnienia oraz dochodach netto za drugi miesiąc pracy- WYŁĄCZNIE dla osób, które podjęły zatrudnienie po roku 2016 ( dochód uzyskany art. 7 ust. 3 ustawy),
 • kopie dokumentów potwierdzających utratę zatrudnienia ( np. świadectwo pracy, umowa zlecenia, umowa o dzieło)
 • kopia wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację oraz wysokość zasądzonych alimentów,
 • zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności wyegzekwowanych alimentów lub zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka,
 • oświadczenie o wysokości stypendium szkolnego/studenckiego pobranego w 2016r.

 

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłków rodzinnego na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 01-11-2017r. do 31-10-2018r. będą wydawane od dnia 01-08-2017r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym (nakaz podatkowy za 2016 rok do wglądu)
 • zaświadczenie pracodawcy o okresie zatrudnienia oraz dochodach netto za drugi miesiąc pracy- WYŁĄCZNIE dla osób, które podjęły zatrudnienie po roku 2016 ( dochód uzyskany art. 7 ust. 3 ustawy),
 • kopie dokumentów potwierdzających utratę zatrudnienia ( np. świadectwo pracy, umowa zlecenia, umowa o dzieło)
 • kopia wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację oraz wysokość zasądzonych alimentów,
 • zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności wyegzekwowanych alimentów lub zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka,
 • oświadczenie o wysokości stypendium szkolnego/studenckiego pobranego w 2016r.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 01-08-2017r.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane osoby wnioskującej, w tym: imię, nazwisko, PESEL,
 • dane dzieci pozostających na utrzymaniu w tym: imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny
 • oświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym – stan za 2016r. ( nakaz podatkowy za 2016r. do wglądu),
 • zaświadczenie komornika o wyegzekwowanych alimentach w 2016r.
 • zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych,
 • kopie dokumentów potwierdzających utratę zatrudnienia ( świadectwa pracy, umowa zlecenie, o dzieło),
 • zaświadczenie pracodawcy o dochodach netto za drugi pełny miesiąc pracy ( w przypadku dochodu uzyskanego po roku 2016 będącego podstawą do ustalenia uprawnień do świadczeń alimentacyjnych)
 • kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację oraz wysokość zasądzonych alimentów,
 • oświadczenie lub zaświadczenie szkoły dla dziecka, które ukończyło 18 rok życia.

Uwaga
PROSIMY O SKŁADANIE KOMPLETNYCH  WNIOSKÓW, CO SKRÓCI CZAS OCZEKIWANIA NA WYDANIE DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ŚWIADCZENIE.

Godziny przyjmowania wniosków /Pokój nr 21/:

 • PONIEDZIAŁEK  od 9.00 do 14.00, 
 • WTOREK od 10.00 do 16.00
 • ŚRODA od 9.00 do 14.00
 • CZWARTEK od 9.00 do 14.00
 • PIĄTEK od 9.00 do 14.00

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 sierpnia 2017 r. /piątek/ kasa Urzędu Miejskiego będzie czynna do godz. 13:00. Opłaty można realizować w Banku Spółdzielczym w Szczebrzeszynie wpłacając na rachunek Gminy Szczebrzeszyn nr 13 9632 0006 2001 0000 0358 0001.

Od wpłat dokonywanych na rachunek Gminy Szczebrzeszyn Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie nie pobiera prowizji.

Za utrudnienia przepraszamy.


informacja

Informujemy, iż wszystkie tegoroczne wydarzenia festiwalowe odbędą się w przestrzeni otwartej pod namiotem, wstęp jest wolny i bezpłatny.  Wejściówki obowiązują wyłącznie na miejsca siedzące. Wyjątkiem będą  spektakle dla dzieci, które wystawiane będą w siedzibie MDK oraz koncert Ani Dąbrowskiej, który odbędzie się na Rynku Miejskim.


festiwal śladami singera

21 lipca gościliśmy w Szczebrzeszynie artystów VII Międzynarodowego Festiwalu „Śladami Singera”. Tym razem odwiedzili nas mistrzowie sztuki cyrkowej z Armenii i Izraela oraz muzycy z Burkina Faso, Czech, i Włoch.

Na rynku miejskim mogliśmy podziwiać pokazy żonglerki, iluzji, jazdy na monocyklu, fire show oraz wysłuchać interesujących  opowieści i legend.  


XXXIII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VII kadencji odbędzie się w dniu 25 lipca 2017 r. (wtorek) o godz. 9.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie  sesji i  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie  między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i  wnioski.
 6. Przygotowanie organizacyjne gminy do dożynek gminnych.
 7. Analiza informacji na temat zarządzania kryzysowego na terenie gminy.
 8. Informacja o wykorzystaniu zalet turystycznych gminy, funkcjonowanie strony internetowej Urzędu Miejskiego.
 9. Funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Bodaczowie.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał  w sprawie:
  a) zmiany nazwy ulicy w Szczebrzeszynie,
  b) wprowadzenia zmian w uchwale  budżetowej na 2017 rok,
 12. Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.
 13. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej w Szczebrzeszynie.


uroczystość obchodów 73 rocznicy wkroczenia do szczebrzeszyna oddziału ak dowodzonego przez tadeusza kuncewicza ps.”podkowa”.


Festiwal Śladami Singera

W piątek 21 lipca na Rynku Miejskim w Szczebrzeszynie gościć będziemy artystów Międzynarodowego Festiwalu Śladami Singera. W tym roku odwiedzą nas wykonawcy z Armenii, Burkina Faso, Czech, Izraela, Włoch i Polski.  


EUROFOLK-relacja

 

W piątek 14 lipca na scenie plenerowej przed Urzędem Miejskim w Szczebrzeszynie wystąpiły dwa zespoły wokalno-taneczne, w ramach 16. edycji Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego EUROFOLK, organizowanego w Zamościu. Zgromadzona na rynku publiczność miała okazję podziwiać artystów reprezentujących Koreę i Węgry.   


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.