Dzisiaj: 2024-04-22, imieniny: Kazimierz, Łukasz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Projekty UE > Partnerskie

loga

Projekt pt. „Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca – serca Roztocza” zlokalizowany jest w najbardziej reprezentacyjnym miejscu miasta – zabytkowym centrum, którego najważniejszym punktem jest urokliwie położony barokowy „Kościół na wodzie”. Zakres projektu obejmował następujące działania:

  • Oczyszczenie Stawu Kościelnego w Zwierzyńcu – prace oczyszczeniowe polegały na usunięciu z dna zbiornika zalegającej warstwy namułów organicznych metodą refulacji – bez konieczności wypuszczania wody ze zbiornika.
  • Wymiana nawierzchni na deptaku przy ul. Aleksandry Wachniewskiej – roboty drogowe w tym zakresie polegały na zastąpieniu istniejącej nawierzchni asfaltowej płytami granitowymi, kostką granitową oraz żwirem. Z myślą o osobach spacerujących po deptaku ustawione zostały ławki (24 sztuki) oraz kosze na śmieci (12 szt.). Na deptaku zamontowano także stylizowane słupki blokujące, maszt do wieszania flag i dwie stylizowane tablice informacyjne zawierające zasady użytkowania obiektu oraz jego opis.
  • Wykonanie 3 platform widokowych na skarpach przy Stawie Kościelnym – z platform rozciąga się unikalny widok na Staw kościelny, wyspy i największą atrakcję tej części miasta – „Kościół na wodzie”.
  • Ustawienie 3 drewnianych kiosków handlowych – kioski ustawione zostały wzdłuż deptaka przy głównej alei. Wykonane zostały z drewna iglastego i pokryte gontem. Kioski pełnić będą funkcje użytkowe służąc lokalnym przedsiębiorcom do organizowania drobnego handlu pamiątkami i małej gastronomii.

Cała odtworzona w ramach projektu przestrzeń obejmująca deptak wraz z otoczeniem wykonana została w stylu dostosowanym do zabytkowego charakteru otoczenia, z zachowaniem jego użytkowej formy. Dodatkowo w celu uczynienia obszaru deptaka bardziej przyjaznym, dokonano nasadzeń nowej zieleni w formie żywopłotów.

– Wymiana balustrady i ułożenie posadzki kamiennej mostu prowadzącego do kościoła p.w. św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu, zwanego „Kościołem na wodzie”– nowa balustrada wykonana z metalu i drewna nawiązuje w formie do balustrady drewnianej z lat 30  – tych XX w. Na całym moście prowadzącym do kościółka ułożono posadzkę                    z kamienia naturalnego – piaskowca. Całość pięknie komponuje się z charakterem miejsca.

– Wykonanie instalacji teletechnicznej obejmującej:

  • system monitoringu na zewnątrz – w ramach projektu zakupiono i zamontowano         10 kamer wraz z osprzętem. Kamery te obejmując swoim zasięgiem obszar całego deptaka, teren przed „Kościołem na wodzie” oraz jedną z wysp Stawu Kościelnego podnoszą poziom bezpieczeństwa osób korzystających z atrakcji w tej części miasta, a jednocześnie spełniają wysokie wymagania estetyczne.
  • system zabezpieczeń na wypadek zagrożeń – na kominie budynku Karczmy „Młyn” ustawiona została elektroniczna tablica informacyjna prezentująca podstawowe informacje o aktualnie panujących warunkach atmosferycznych.
  • monitoring przepływu ludności i ewaluacja danych – w trzech miejscach tj. przy wejściu na deptak od strony ul. Zamojskiej oraz od strony ul. Aleksandry Wachniewskiej, a także na moście prowadzącym do „Kościoła na wodzie” umieszczone zostały liczniki gości oparte o bariery podczerwieni. Detektory zostały zainstalowane w sposób harmonizujący się z otoczeniem. Wyniki pomiarów wykorzystywane są do monitorowania ruchu turystycznego na tym obszarze.
  • szerokopasmowy dostęp do Internetu – komunikacja bezprzewodowa i przewodowa – na deptaku możliwe jest skorzystanie z usługi bezpłatnego dostępu do Internetu.
  • posiadanie audio i video przewodników z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi ICT – tuż przy wejściu na deptaka w miejscu największego zagęszczenia ruchu osób został umieszczony infokiosk do prezentowania aktualnych informacji turystycznych. Przygotowana została również strona internetowa www.serce-roztocza.com.pl prezentująca obraz z kamer umieszczonych w punktach widokowych na obszarze przedsięwzięcia oraz dane dotyczące ruchu turystycznego. Na stronie zamieszczona została ankieta oceniająca, pozwalająca na wyrażanie swojej opinii na temat prezentowanych miejsc.

– Wykonanie oznakowania turystycznego – tablice z siecią szlaków – w dwóch różnych miejscach na terenie miasta ustawione zostały duże tablice prezentujące mapę z siecią szlaków pieszych i rowerowych na terenie gminy Zwierzyniec. Tablice obudowane zostały stelażami o konstrukcji drewnianej nawiązując swoim charakterem do oznakowania już istniejącego w gminie.

Odtworzenie deptaka w Zwierzyńcu wraz z terenem przyległym znacząco podniosło walory turystyczne tej części Zwierzyńca. Niniejszy projekt stanowił kontynuację podejmowanych od kilku lat przez władze miasta starań o uporządkowanie i poprawę estetyki przestrzeni publicznej miasta. Przyczynił się do wyeksponowania zabytkowego centrum Zwierzyńca i wypełnienia istotnej luki w istniejącej na tym terenie infrastrukturze. Dzięki realizacji zadania oraz komplementarnych z nim projektów dotyczących odtworzenia terenu „Zwierzyńczyka” oraz rewitalizacji Parku Środowiskowego zabytkowe centrum nabrało nowego blasku i umocniło swoją pozycję wśród głównych atrakcji Zwierzyńca – a teren wokół stawu z „Kościołem na wodzie” stał się ulubionym miejscem do spacerów.

Projekt zrealizowany został przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategorii III Infrastruktura turystyki – projekty lokalne (do 4 mln PLN).

Planowana wartość całkowita projektu wynosi 3 646 733,13 PLN, zaś wartość kosztów kwalifikowanych projektu – 3 590 640,04 PLN.

Kwota dofinansowania stanowiąca ok. 70 % kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 2 513 447,99 PLN. Okres realizacji inwestycji – 13.07.2010 r. – 27.12.2013 r.

Projekt zrealizowano w partnerstwie z Gminą Szczebrzeszyn.


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.