Dzisiaj: 2024-04-15, imieniny: Ludwina, Wacława

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > O gminie

Gmina Szczebrzeszyn znajduje się w środkowo – zachodniej części powiatu zamojskiego. Miasto Szczebrzeszyn – siedziba władz samorządu terytorialnego oddalona jest od Zamościa o 22 km. Gminę otaczają: od północy gm. Nielisz i Sułów, od zachodu gm. Radecznica, od południa gm. Zwierzyniec, od wschodu gm. Zamość.

 

Nazwa gminy Szczebrzeszyn wywodzi się od nazwy miejscowości na której prowadzi swoją działalność.

Powierzchnia gminy utworzonej w grudniu 1972 r., wynosi 123 km2, w tym gmina 94 km2 i obejmuje: miasto Szczebrzeszyn, na które składa się 5 jednostek osadniczych (Szczebrzeszyn, Przedmieście Zamojskie, Klemensów, Szperówka, Błonie) oraz 13 przyległych do gminy sołectw (Brody Małe, Brody Duże, Bodaczów, Wielącza Wieś, Wielącza Poduchowna, Wielącza Kolonia, Kol. Niedzieliska, Niedzieliska, Kąty I, Kąty II, Kawęczyn, Kawęczynek, Kol. Lipowiec). Jej obszar ma kształt lekko wydłużony w kierunku wsch.-zach. i zamieszkuje go 12 829 mieszkańców. Prawie w centrum ukształtowania terytorialnego znajdują się tereny podmiejskie miasta Szczebrzeszyna. Na terenie gminy znajduje się część obszaru otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego (około 1500 ha) oraz Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy (2720 ha).

Powierzchnia gminy wynosi 12 316 ha, w tym powierzchnia leśna 2 624 ha tj. 21,3 % ogólnej powierzchni gminy, zaś użytki rolne zajmują 8747 ha tj. 71 %. Obszar gminy jest dość zróżnicowany hipsometrycznie – od 202 m npm w dolinie Wieprza na północy gminy w Bodaczowie (Padół Zamojski) do 334 m npm na Roztoczu Zachodnim w Zachodniej części gminy w Kol. Kawęczyn, czyli max. deniwelacja wynosi 132 m.

Infrastruktura
Przez gminę i miasto Szczebrzeszyn przechodzą ważne szlaki komunikacji drogowej i kolejowej o znaczeniu międzynarodowym i krajowym.

Drogi krajowe

 • relacji Frampol – Szczebrzeszyn – Zamość – Zosin

Drogi wojewódzkie

 • relacji Szczebrzeszyn – Zwierzyniec – Biłgoraj
 • relacji Szczebrzeszyn – Sułów – Tarnawa Mała

Drogi powiatowe

 • relacji Szczebrzeszyn – Topólcza
 • relacji Brody Małe – Zawada
 • relacji Brody Małe – stacja PKP Szczebrzeszyn
 • relacji Bodaczów – stacja PKP Klemensów
 • relacji Zawada – Kąty I, Kąty II
 • relacji Złojec – Wielącza
 • oraz obręb miasta Szczebrzeszyn o łącznej długości: 28 152 m

Linie kolejowe

 • szerokotorowa LHS relacji Ukraina – Hrubieszów – Zamość – Katowice,
 • normalnotorowa relacji Warszawa – Lublin – Zawada – Rawa Ruska,

W obrębie przechodzących linii kolejowych zlokalizowane są stacje: osobowo-towarowa Szczebrzeszyn w Brodach Małych, osobowo-towarowa Klemensów w Kol. Niedzieliska i przystanek osobowy w Niedzieliskach.

Wysoki wskaźnik bonitacji gleb na terenie gminy oraz waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (84,2 pkt.) wskazują, iż na tym terenie wystepują bardzo korzystne warunki dla rozwoju produkcji rolniczej. Średnia powierzchnia gospodarstwa indywidualnego w gminie wynosząca 4,2 ha świadczy o częściowym rozdrobnieniu gospodarstw. Głównymi produktami towarowymi produkcji rolnej są: zboża, przede wszystkim pszenica i buraki cukrowe. W sferze produkcji zwierzęcej dominują takie produkty jak: wieprzowina i wołowina. Żywiec znajduje miejsce zbytu m.in. w dwóch masarnio – ubojniach znajdujących się w Szczebrzeszynie.

Największym zakładem w sferze produkcji materialnej położonym na terenie gminy jest Zakład Przemysłu Tłuszczowego w Bodaczowie www.ztb.pl. Działają ponadto mniejsze zakłady i przetwórnie branży przemysłu rolno-spożywczego, drzewnego.

“Trimex” – Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego sp. z o.o. zlokalizowana w Brodach Małych, przy trasie Szczebrzeszyn- Zwierzyniec. Zakład produkuje meble ogrodowe. https://www.trimex.net.pl/pl


Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.