Dzisiaj: 2024-06-22, imieniny: Paulina, Tomasz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > VIII Sesja Rady Miejskiej

VIII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że VIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 30 maja 2011 r. o  godz. 9:00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i  stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Plany remontowe placówek oświatowych na terenie gminy Szczebrzeszyn.
 7. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy Szczebrzeszyn – planowane prace interwencyjne.
 8. Ocena stanu estetycznego i utrzymanie czystości w gminie.
 9. Informacja o działalności Zakładu Energetyki Cieplnej.
 10. Informacja o działalności Izb Rolniczych.
 11. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przyjęcia: „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn na lata 2011-2032″,
  b) udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczebrzeszynie na prace konserwatorskie przy kościele Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczebrzeszynie, wpisanym do rejestru zabytków,
  c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Szczebrzeszyna z wykonania budżetu za 2010 rok
  d) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Szczebrzeszyna z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok,
  e) zmian budżetu na 2011 rok,
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 14. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Mariusz Drożdżyk

 

Biuro Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie
drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.