Dzisiaj: 2024-06-22, imieniny: Paulina, Tomasz

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

XIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XIII Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 28 października 2011 r. o godz. 10:00 (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011.
 7. Określenie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku – wstępne założenia.
 8. Opieka nad miejscami pamięci narodowej – sprawozdanie.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012r.,
  b) określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn na rok 2012,
  c) wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn,|
  d) określenia wzorów formularzy podatkowych,
  e) zmian budżetu na 2011 rok,
  f) stwierdzenia wyboru ławników do Sądów: Okręgowego i Rejonowego w Zamościu,
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 13. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 14. Zamknięcie obrad sesji.
drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.