Dzisiaj: 2024-05-19, imieniny: Piotr, Iwa

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XXXV Sesja Rady Miejskiej

XXXV Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2013 r. o godz. 13:30 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Ocena stopnia przygotowania placówek oświatowych do pracy w roku szkolnym 2013/2014.
 7. Ocena przebiegu inwestycji w gminie – określenie źródeł ich finansowania .
 8. Analiza informacji o funkcjonowaniu Stowarzyszeń do których należy gmina Szczebrzeszyn.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  b) wystąpienia Gminy Szczebrzeszyn ze Stowarzyszenia „Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej – DOM EUROPY”,
  c) zmian budżetu na rok 2013,
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 13. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

 Biuro Rady Miejskiej

 

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.