Dzisiaj: 2024-07-12, imieniny: Jan, Brunon

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > XLIV Sesja Rady Miejskiej

XLIV Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XLIV Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VI kadencji odbędzie się w dniu 27 maja 2014 r. o godz. 13.00 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Szczebrzeszyna w okresie między sesjami Rady Miejskiej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 6. Informacja o opiece medycznej nad mieszkańcami gminy Szczebrzeszyn.
 7. Plany remontowe placówek oświatowych na terenie gminy Szczebrzeszyn.
 8. Ocena stanu estetycznego i utrzymanie czystości w gminie.
 9. Informacja o działalności Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Szczebrzeszynie.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej,
  b) udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej,
  c) udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej,
  d) zmieniająca uchwałę nr XXVI/174/2012 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn,
  e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Szczebrzeszyna z wykonania budżetu za rok 2013,
  f) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Szczebrzeszyna z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok,
  g) zmian budżetu na rok 2014,
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 13. Sprawy bieżące i korespondencja skierowana do Rady.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.