Dzisiaj: 2024-02-28, imieniny: Roman, Ludomir

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn > Aktualności > Nowe wyposażenie dla OSP

Nowe wyposażenie dla OSP

W dniu 24 października 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie miała miejsce uroczystość przekazania wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla pięciu jednostek OSP z  gminy Szczebrzeszyn, zakupionego w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Przekazania dokonała Z-ca Burmistrza Szczebrzeszyna Pani Maria Loc – Oczkoś. W uroczystości uczestniczyła asystent Poseł na Sejm RP  Agaty Borowiec, która odczytała list skierowany do strażaków.

 

Głównym celem zadania realizowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości był zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

 

Gmina Szczebrzeszyn zakupiła sprzęt i wyposażenie na łączną kwotę 26 011,74 zł. Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości to 25 740,00 zł, zaś wkład własny Gminy to kwota 271,74 zł.

 

Zakupiony sprzęt został nieodpłatnie przekazany umową darowizny dla jednostek:

 

OSP Niedzieliska – defibrylator AED oraz zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 z hydrożelami i tlenoterapią.

OSP Bodaczów – zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 z hydrożelami i tlenoterapią.

OSP Wielącza – agregat prądotwórczy oraz zestaw klocków i klinów do stabilizacji pojazdu.

OSP Brody Duże – pilarka do drewna.

OSP Brody Małe – pilarka do drewna.

Sprzęt został oznakowany logotypem Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

„Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu I priorytetu IIIB- Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom, oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków, oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem- polegało na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”

drukuj

Stan jakości powietrza w Szczebrzeszynie.